English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Конференція трудового колективу ФМВ

Конференція трудового колективу ФМВ

На Факультеті міжнародних відносин відбулася Конференція трудового колективу, учасниками якої стали співробітники факультету та представники Студентської ради.

Декан Юрій Волошин презентував звіт за результатами роботи Факультету міжнародних відносин у 2022-2023 н.р. та окреслив перспективи подальшого розвитку. Під час виступу Юрій Волошин підкреслив позитивні результати роботи Приймальної комісії та організації навчального процесу в умовах воєнного стану. Він зазначив, що не дивлячись на труднощі, факультет другий рік поспіль займає третє місце серед структурних підрозділів НАУ за кількістю поданих заяв на бакалаврат. Окремо Юрій  Волошин відзначив перспективи подальшого розвитку англомовного проєкту за освітніми програмами «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародний бізнес» ОС «Бакалаврат», що користуються популярністю у вступників.

Декан ФМВ ознайомив колектив з результатами підсумкової атестації та кількісними показниками працевлаштування випускників, зазначивши, що їх позитивна динаміка вказує на високу якість підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті. Він також зазначив, що на факультеті працює 188 науково-педагогічних працівників, серед яких великий відсоток професорів та доцентів, які забезпечують якісний освітній процес. Юрій Волошин наголосив на важливості вивчення другої іноземної мови здобувачами вищої освіти та зазначив, що наразі на факультеті є можливість вивчати одну з 13 запропонованих мов.

Юрій Волошин презентував наукову діяльність факультету, зауваживши, що за звітний період опубліковано понад 20 публікацій науково-педагогічних працівників ФМВ у наукометричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE. В аспірантурі та докторантурі факультету ведеться підготовка докторів філософії зі спеціальностей «Соціологія», «Журналістика», «Туризм і рекреація», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» та докторів наук зі спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право». Він зазначив, що на факультеті  успішно працюють Cпеціалізовані Вчені ради зі спеціальностей 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», 12.00.11 «Міжнародне право» та 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Декан ФМВ наголосив, що протягом 2022-2023 н.р. Факультетом міжнародних відносин ініційовано численні двосторонні угоди про міжнародну співпрацю, серед яких зокрема, з: Канда Інститутом іноземних мов, (Японія, м. Токіо); Юридичним факультетом Вільнюського університету (Литва, м.Вільнюс); Інститутом міжнародних відносин і політичних наук Вільнюського університету (Литва, м. Вільнюс); Папським католицьким університетом (Перу, м. Ліма) та іншими. Крім того, викладачі та студенти проходили стажування в Європейській організації публічного права (Греція).

Юрій Волошин подякував колективу ФМВ за конструктивну й плідну працю в умовах воєнного стану та зазначив, що попри складні часи колектив продовжує освітній процес задля майбутнього нашої країни, а якісні показники звіту – це колективна робота всього факультету.

В обговоренні результатів роботи факультету взяли участь завідувачі кафедр та професорсько-викладацький склад, зокрема, завідувачка кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Ніна Ржевська, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Зоя Соколова, професор кафедри соціології та політології Микола Недюха та інші. За результатами обговорення доповіді декана трудовий колектив шляхом відкритого голосування одноголосно визнав роботу ФМВ задовільною.

Залишити відповідь