English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Практика

Практика – важлива ланка практичної підготовки здобувачів вищої освіти у здійсненні їхньої професійної діяльності, що передбачає самостійне виконання повноцінної професійної та наукової роботи.

Практична підготовка регламентується законом України «Про освіту» №2145 VIII від 05.09.2017 p., Законом України «Про вищу освіту» №1556 – VII від 01.07.2014 p., «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. №93 (зi змінами), рекомендаціями про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розробленими науковою установою «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році, навчальними планами та освітньо-професійними програмами спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Критерієм ефективності практики є відповідність рівня освітньої підготовки умінням практично вирішувати завдання, пов’язані з професійною діяльністю здобувачів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Практика передбачає безперервність і послідовність її проведення при отриманні необхідного достатнього обсягу практичних знань і умінь.

Бази практики

Програми практики

Програми практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Міжнародний бізнес»

Програми практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Міжнародні економічні відносини»

Програми практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Міжнародні економічні відносини»

Програми практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Міжнародний бізнес»

Щоденник практики

Close Menu