English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства була створена з метою диверсифікації освітньої структури НАУ, подальшого розвитку в університеті підготовки фахівців за спеціальністю «Туризм» та на виконання рішення Вченої ради університету від 24 травня 2006 р. (протокол №5) наказом ректора від 24 травня 2006 р. №107/од «Про реорганізацію кафедри культурології та туризму і створення кафедри країнознавства і туризму» на факультеті міжнародної інформації і права НАУ. Наказом ректора НАУ від 17.07.2019 р. №348/од «Про внесення змін у структуру Національного авіаційного університету» було перейменовано кафедру країнознавства і туризму на кафедру міжнародного туризму та країнознавства.

У 2006 р. кафедра розпочала свою роботу на чолі з Головченком Володимиром Івановичем – доктором політичних наук, професором. З лютого 2008 р. керівництво кафедрою здійснював Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук, доцент. З серпня 2009 р. до вересня 2019 р. кафедра розвивалась під керівництвом Балабанова Геннадія Васильовича, доктора географічних наук, професора. На сьогодні кафедру очолює Дудник Іван Миколайович, доктор географічних наук, професор.

Головною місією кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців освітніх ступенів Бакалавр та Магістр, конкурентоспроможних на національному ринку праці; формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення набутих професійних компетентностей, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін, що відбуваються в сфері туризму і рекреації в умовах ринкової економіки.

На кафедрі створено цілеспрямований, стабільний, якісний професорсько-викладацький колектив 12 науково-педагогічних працівників: 2 професори (доктори географічних наук); 8 доцентів (5 – кандидати географічних наук, 2 – кандидати педагогічних наук, 1 – кандидат економічних наук,), що достатньою умовою якісного виконання завдання щодо освітнього  процесу, науково-дослідної, методичної та виховної роботи.

Кафедра здійснює тісну співпрацю з мережею базових установ для практичної підготовки студентів ( «Каліпсо Україна» , «Корал Тревел»). До Всесвітнього дня туризму здійснюються традиційні сходження студентів кафедри на гору Говерла (керівник – доцент Фокін С. П.).

Кафедрою проводиться активна науково-дослідницька робота, працюють студентські наукові гуртки. Щорічно викладачі публікують 50-60 наукових  та науково-методичних праць , разом зі студентами виконують кафедральну тему НДР №13/15.01.02 «Науково-практичні засади модернізації туристичного комплексу України», беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях в Україні і за кордоном .

Під керівництвом досвідчених науково-педагогічних працівників кафедри розвивається студентська наукова робота – студенти досліджують важливі проблеми розвитку української туристичної сфери, беруть участь в студентських наукових конференціях, публікують результати своєї наукової роботи. На кафедрі створено студентський науковий гурток зі спортивного туризму (керівник – доцент  Фокін С. П.) та проблемну групу «Дослідження екскурсійного потенціалу м. Києва» (керівник – доцент Ткачук Л. М.).

Кафедра країнознавства і туризму підтримує тісний зв’язок з виконавчими органами влади України: налагоджено ефективну співпрацю з Управлінням туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Кафедра проводить роботу у сфері міжнародної діяльності. За ініціативи кафедри була підписана і діє офіційна угода про співробітництво між НАУ та Університетом Альпен-Адрія (м. Клагенфурт, Австрія).

Для студентів кафедри організовуються туристично-краєзнавчі походи  і культурно-пізнавальні екскурсії до визначних місць. Особливо багато уваги приділяє цій роботі проф. Вишневський В. І.

Члени вченої ради ФМВ НАУ – проф. Дудник І. М., доцент Борисюк О. А. Завідувач кафедри проф. Дудник І. В. та доц. Пестушко В. Ю. беруть участь у роботі науково-методичної редакційної ради ФМВ НАУ. Доц. Пестушко В. Ю. та доц. Сайчук В. С. включені до складу фахової редакційно-методичної секції «Міжнародна економіка» методично-редакційної ради НАУ.

Проф. Дудник І. М., доц. Пестушко В. Ю. і доц. Уварова Г. Ш. входять до числа експертів МОН України з питань ліцензування та акредитації ЗВО за напрямом підготовки «Туризм».

Доц. Уварова Г. Ш. на конкурсних засадах увійшла до складу Науково-методичної комісії МОН України 13 з транспорту та сервісу, підкомісія 242 «Туризм» (наказ МОН України від 25 квітня 2019 р. №582).

Проф. Вишневський В. І. є членом громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України та Національної спілки журналістів України, періодично виступає по радіо, публікується у пресі (зокрема, в газеті «Урядовий кур’єр»).

Проф. Вишневський В. І. та доц. Уварова Г. Ш. є членами Вченої ради Українського географічного товариства.

Обов’язки заступника завідувача кафедри  та вченого секретаря виконує доц. Сайчук В. С. Контроль за розробкою начальних і робочих навчальних програм здійснює доц. Борисюк О. А., за дотриманням вимог СМЯ – доц. Беркова О. П.

Close Menu