English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Про кафедру

З метою забезпечення України висококваліфікованими кадрами, здатними вирішувати професійні завдання у сфері міжнародного права, в Національному авіаційному університеті у 2005 році було створено кафедру міжнародного права як структурний підрозділ Інституту міжнародних відносин (наказ ректора від 24.02.2005 №31/од). У 2019 році перейменовано на кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства (наказ ректора №348/од від 17.07.19) Факультету міжнародних відносин (ФМВ) НАУ.

У 2008-2017 рр. кафедру очолював відомий фахівець у сфері міжнародного права, міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом, д.ю.н., генерал-майор Служби безпеки України, основоположник антитерористичної системи України та її правової бази, професор Антипенко Володимир Федорович, який виховав цілу плеяду науковців, зокрема таких кандидатів наук, як Важну К. А., Громівчук І. М., Кубальського В. Н., Замулу А.Ю. З 2017 року завідувачем кафедри став Волошин Юрій Олексійович – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, лауреат премії Президента України для молодих вчених. З 2019 року кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства очолював Короткий Тимур Робертович – к.ю.н., доцент, віцепрезидент Української асоціації міжнародного права. З 2020 року – д.ю.н., професор Стрєльцова Ольга Вікторівна, з 2022 року – к.ю.н., докторант кафедри Максимович Роман Олегович

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право” першого (бакалаврського), другого (магістерського),  третього (освітньо-наукового) рівнів, а також докторів наук за спеціальностями 12.00.11 – Міжнародне право, 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право. Кафедра випускає бакалаврів з 2008 року, набір у магістратуру здійснюється з 2010 року.

Close Menu