English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» діє під керівництвом д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії наук Степанова Олександра Петровича за участі всіх викладачів кафедри, докторантів, здобувачів, аспірантів та студентів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» спеціальності «Міжнародні економічні відносини», що беруть участь у науковій роботі кафедри.

 • 2003 р. – реєстрація фахового наукового видання, наукового економічного журналу «Стратегія розвитку України» (Реєстраційне свідоцтво України: КВ № 7483 від 25.06.2003 р. Реєстрація у міжнародній наукометричній базі: ISSN 1729-7036);
 • 2009 р. – початок роботи над кафедральною НДР «Національна економічна стратегія розвитку України в глобальному середовищі» (реєстраційний номер №36/15.01.01. НАУ);
 • 2009 р. – початок роботи міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», яка щорічно відбувається на платформі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ. За підсумками проведення конференції щорічно видаються збірники наукових матеріалів тез доповідей та їх електронна версія;
 • 2014 р. – починаються системні наукові кафедральні дослідження впливу процесів євроінтеграції на розробку та модернізацію стратегій соціально-економічного розвитку України в глобальному середовищі. Виконується НДР «Диверсифікація соціально-економічного співробітництва України з Європейським Союзом» (НДР кафедри №48/15.01.01, НАУ. Терміни виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.);
 • 2018 р. – наукові кафедральні дослідження зосереджуються на вивченні впливу нових центрів економічного лідерства у світовому господарстві, ризиків неопротекціонізму та модифікації проявів відкритості і процесів глобалізації на формування національних економічних стратегій розвитку України у глобальному середовищі. Виконується НДР «Глобальні пріоритети економічного розвитку України» (№12/15.01.01, НАУ. Терміни виконання – 01.01.2018 – 01.01.2020 рр.).
 • 2020 р. – розпочато кафедральні наукові дослідження системного впливу процесів діджіталізації світового господарства, переходу до сталого розвитку на основі «Індустрії 4.0», «цифрової» та «циркулярної» економіки на удосконалення національної економічної стратегії розвитку України в глобальному середовищі. Виконується НДР «Стратегічні пріоритети економічного розвитку України в умовах діджиталізації світового господарства» (НДР №14-2020/15.01.01, НАУ. Період виконання – 01.01.2020 – 01.01.2022 рр.).

Звіт про основні здобутки наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ: «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» (2003 – 2021 рр.)

nullПерші паростки, історія становлення наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» починається з 2003 року, коли за ініціативи проф., д.е.н., заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії наук О.П. Степанова (завідувача кафедри МЕВ та декана Факультету міжнародних відносин НАУ у 2003 р.) на базі кафедри, було започатковано фахове видання – науковий економічний журнал «Стратегія розвитку України» (Реєстраційне свідоцтво України: КВ № 7483 від 25.06.2003р. Журнал було зареєстровано у міжнародній наукометричній базі: ISSN 1729-7036).
На сторінках наукового журналу НАУ «Стратегія розвитку України», що регулярно  виходив друком два рази на рік, з 2003 р. до 2021 р. було оприлюднено понад 1050 наукових статей українських та іноземних вчених, викладачів, аспірантів та студентів (у співавторстві з викладачами).
У всіх статтях, представлених у журналі «Стратегія розвитку України», присутній аспект стратегічного наукового аналізу, висвітлено різновекторні аспекти стратегічного розвитку України у світовому економічному просторі, досліджено проблематику удосконалення стратегій секторального, галузевого, інституційного, соціально-економічного  розвитку України в глобальному середовищі з урахуванням впливу еволюції  системи міжнародних економічних відносин.

Фаховий науковий журнал «Стратегія розвитку України»

nullОфіційно, започаткування наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» відбулось у 2009 р., на підґрунті зроблених за період з 2003 р. теоретико-методологічних наукових напрацювань, і було пов’язано з виконанням з 01.09.2009 по 01.12.2014 рр. кафедральної НДР «Національна економічна стратегія розвитку України в глобальному середовищі» (реєстраційний номер №36/15.01.01. НАУ). Керівник НДР – зав. каф. міжнародних економічних відносин і бізнесу, проф., к.е.н. Н.О. Татаренко).

nullЗ 2009 р., для апробації наукових доповідей та тез матеріалів наукових доповідей, на кафедрі було започатковано щорічну, міжнародну науково-практичну конференцію за науковим напрямом «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». За підсумками проведення конференції, щорічно видавався друкований збірник матеріалів тез доповідей (та його електронна версія). На платформі конференції кафедра налагодила тісну наукову співпрацю з викладачами та науковцями понад 60 вищих навчальних закладів України та світу, у т.ч. – з іноземними науковими та освітніми установами:

 • Інститут інформаційних систем і менеджменту (ISMA, м.Рига, Латвія, ЄС);
 • Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі, Тбеліського дердавного університету ім. Іване Джавахішвілі, м.Тбілісі, Грузія;
 • Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ;
 • Uniwersytet Rzeszowski in Rzeszow, Poland
 • International Business and Diplomacy Institute, Paris, France та ін.

Щорічна кафедральна міжнародна науково-практична конференція
«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

У щорічній кафедральній міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» активну участь приймають науковці українських закладів вищої освіти та наукових інституцій, у т.ч.: наукові співробітники Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (м. Київ), вчені науково-дослідних інститутів системи НАНУ, у т.ч. – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», «ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАНУ» та ін.

nullЗа період з 2009 по 2020 роки, у збірниках матеріалів тез доповідей щорічної кафедральної міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», що у квітні традиційно проводилась на базі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НАУ, пройшло апробацію понад 520 наукових матеріалів тез доповідей викладачів кафедри, а також – іноземних та українських вчених, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеню кандидата та доктора наук; наукові тези студентів бакалаврату та магістратури, що висвітлювали проблематику розробки, прийняття, практичної реалізації та удосконалення різновекторних стратегій соціально-економічного розвитку України в умовах викликів та невизначеності еволюції глобального середовища.

nullПісля 2014 р. викладачі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НАУ починають системні дослідження впливу процесів євроінтеграції на формування стратегій економічного розвитку України в глобальному середовищі. З 2015 по 2017 рр. особливу увагу викладачі кафедри приділяють висвітленню системних проблем економічної взаємодії України та ЄС, розробці національних економічних стратегій та механізмам реалізації соціально-економічних реформ в Україні в умовах євроінтеграції. Наукові дослідження цих питань знайшли своє відображення у кафедральній НДР «Диверсифікація соціально-економічного співробітництва України з Європейським Союзом» (НДР кафедри №48/15.01.01, НАУ. Період 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.).

 • Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник / за ред. проф., д.е.н. С.В. Сіденко. –  К.: Вид-во Нац. авіац. ун–ту «НАУ–друк», 2015.– 465 с. (авторами підручника були викладачі кафедри – І.І.Набок, Л.М.Побоченко, М.А.Ричка, З.В. Пічкурова та ін.)
 • Сіденко С.В. Адаптація України до стандартів Євросоюзу в контексті реалізації Угоди про асоціацію» / С.В. Сіденко // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» – 13 квітня 2017 р. – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – С.3-8.
 • Біла С.О. Стратегічні перспективи розвитку малих міст України на засадах просторового розвитку країн ЄС / С.О.Біла // Problems and prospects of territories” socio-economic development. – Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference (April 29 – May 3, 2015). – Opole, Poland: Publishing House WSZia. – P.21 – 24.
 • Bila S. Мonetary recipes for anti-crisis Ukrainian policy and the influence of IMF on their application / S. Bila // part ii: Actual issues of macro- and micro- economics. – Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. – Ausgabe 9. – Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA. – 2015. – PP.100 – 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://media.wix.com/ugd/b199e2_1e2775feb74d49da9c85549fb1beeda3.pdf.
 • Information aspects of socio-economic systems’ development / editor by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice School of Technology. – Monograph 5. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 p. (Розділ 2, параграф1. Біла Світлана. Синергія регіонального та соціально-економічного розвитку в Україні як складова євроінтеграційних процесів. – p. 86-95).
 • Біла Світлана. Пріоритети сталого розвитку у модернізації економіки України в умовах євроінтеграції // SCIENTIFIC LETTERS of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – 4 (1). – с. 17 – 20. Kosice, Slovakia.
 • Побоченко Л.М., Шваюк Ю.Е. «Розумне місто» («розумний будинок») та його енергетична складова: світовий досвід / Л.М. Побоченко, Ю.Е. Шваюк // Стратегія розвитку України: наук. журн. – 2016.– № – С. 141-145.
 • Біла С.О. Новітні тренди розвитку глобалізаційних процесів / С.О.Біла // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 33/1. – 2017. – Переяслав-Хмельницький. – С. 7 – 15.
 • Біла С.О. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017. Колективна монографія. Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Хлобистов Є.В. та інші – К.: КПІ, 2017. – 546 с./ 8 с. [Електронне наукове видання]. – Режим доступу: https://docs.wixstatic.com/ugd/pdf
 • Bila S. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects. Сollective monograph. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol.3. – 197 р./10 с.
 • Rumiantsev А. The Solidarity Aspects of International Trade Development / Rumiantsev А.,P. Yaremovych //A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice / edited by Anton S. Filipenko. – Cambridge Scholars Publishing, 2017. – 207p. – РР.185-202.
 • Румянцев А. Методологічне підґрунтя управління світовими товарними потоками / А.П.  Румянцев // Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції: кол. моногр. / [Рибчук А.В., Іващук І.О., Румянцев А.П. та інші]; Дрогобич. 2017. – 484 с.
 • Татаренко Н.О. Загальні виклики економічній дипломатії країн з пострадянським синдромом. /Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / За заг. ред. С.Шергіна, В.Космини, Л.Чекаленко/ К.: ДАУ, 2017. – 440 с. – С. 421-439.
 • Татаренко Н.О. Стратегии национального развития в контексте формирования нового мирового порядка. Исторический контекст французской экономической модели // Франция в глобальном мире: поиск конкурентной стратегии: Монография /Я.М. Столярчук, Н.А. Татаренко, А.М. Поручник, К.И. Звиргзде. К.: ДАУ, 2017. – 322 с. – С. 10-150.
 • Tatarenko N. Solidarism in Global and National Economies: institutional discourse //Eastern Europe: Regional Studies: Monograph / V. Teosa, V. Tsivatyi, M. Matsaberidze – Chişinău: Moldova State Univ., Tbilisi State Univ., Diplomatic Acad. of Ukraine.– 2017. – 359 р. – Р. 214-236.

Повний перелік праць викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ за період 2015-2017 представлено на сайті Репозитарію НАУ.

nullКурс на євроінтеграцію поставив перед Україною нові виклики – адаптувати стратегії національного економічного розвитку України стратегічним цілям та глобальним пріоритетам соціально-економічного розвитку країн ЄС та розвинутих країн світу, привести у відповідність стратегії глобального розвитку України стратегічним цілям сталого розвитку людської цивілізаці ХХІ ст., проголошеним ООН у програмних документах 2000 р. та 2015 р. Такі виклики поставили у центр досліджень наукової школи кафедри нові аспекти тематики «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі».
За період з 2018 по 2019 рр. основну увагу у авторських наукових дослідженнях викладачі кафедри зосередили на обгрунтуванні стратегії сталого розвитку України, ЄС та інших країн світу; дослідили стратегії поведінки України на міжнародних ринках товарів та послуг; проаналізували стратегічні пріоритети структурної модернізації окремих сфер та секторів національного господарства України у глобальному середовищі. Результати наукових досліджень викладачів кафедри за цими напрямками були представлені у кафедральній НДР «Глобальні пріоритети економічного розвитку України» (№12/15.01.01, НАУ. Період виконання 01.01.2018-01.01.2020 рр.).

 • Румянцев А.П., Антоненко Д.О. Пріоритети розвитку економічної співпраці України з ЄС / А.П. Румянцев, Д.О. Антоненко // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2018. – № 2. – С. 130-133.
 • Rumyantsev A. Chapter 1. On the Genesis of the Concepts of Innovation-driven Economic Development; Chapter 23. Integrating Ukraine into the Global Innovations Space; Epilogue / A.P. Rumyantsev // Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv: NAU, 2018. – 416 p. – P.  12-29, 399-411.
 • Bila S. The Impact of Economy Openness and Neoprotectionism on Modification of World Trade Development // Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev. – Kyiv: NAU. – 2018. – 416 p. – P. 81-96.
 • Біла С.О. Стратегічні пріоритети та економічні стимули розвитку «зеленої енергетики» в країнах світу / С.О. Біла, п.3.6 // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2018. – С. 312 – 322.
 • Сидоренко К.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю виробничої інфраструктури аеропортів в досягненні цілей стійкого розвитку: теоретико-методичний підхід / К. В. Сидоренко // Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: Монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – 364 с. / 15 с.
 • Набок І.І. Світові та вітчизняні тенденції процесів консолідації в банківській сфері/ І.Набок// Стратегія розвитку України. – №2 – с. 106-111.
 • Біла С.О. Стратегічні пріоритети розвитку світового ринку праці / С.О.Біла // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 41. – 2019. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 107 – 119.
 • Біла С.О., Овчаренко К.Ю. Роль «зеленої енергетики» у забезпеченні міжнародної економічної безпеки / С.О. Біла, К.Ю. Овчаренко // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 1. – С. 26-34.
 • Набок І.І,, Ковтун В.О. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку альтернативної енергетики / І.І., Набок, В.О. Ковтун // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 1. – С. 118-124.
 • Пічкурова З.В. Креативний капітал у сучасній економіці знань / З.В. Пічкурова // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 1. – С. 99-105.
 • Біла С.О. Інноваційна платформа «Індустрії 4.0» у забезпеченні сталого економічного розвитку / Біла С.О. підрозділ 3.3. // Детермінанти сталого розвитку економіки [Текст] : [Монографія] / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2019. – С. 15 – 159 (загальний обсяг – 264 с. / 10 с. – авторські) ISBN 978-617-696-983-9.
 • Панікар Г.Ю. Державно-приватне партнерство як новітня форма соціалізації міжнародного бізнесу / Г.Ю.Панікар // Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін: Монографія / Д.П.Расшивалов, В.А.Вергун, В.П.Мазуренко та ін.; за ред. Д.П.Расшивалова. – К.: ВАДЕКС, 2019. – 540 с. / 24 с.
 • Набок І.І. Проблема бідності в сучасній світовій економіці/І.І. Набок // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 10 квітня 2019 р.: тези доп.– К.: НАУ-друк, 2019. – С. 57-60.
 • Набок І.І. Світовий ринок продовольства: стан розвитку та чинники продовольчої безпеки/ І.І. Набок, М.С. Рогач // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, 2019. – Вип. 5. – с.3-9.Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 • Набок І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку альтернативної енергетики/ І.І.Набок, В.О. Ковтун // Стратегія розвитку України. – №1 – с. 118-124.
 • Сидоренко К.В., Ложачевська О.М. Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів: Монографія. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 250 с.
 • Сидоренко К.В. Модернізація механізму формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів / О. Т. Полторацька, К. В. Сидоренко // Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: Монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 342 с. / 8 с.

Повний перелік праць викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ за період 2018 – 2019 представлено на сайті Репозитарію НАУ.

nullВ період 2020 – на початку 2021 рр. Україна та весь світ опинилися перед новими викликами соціально-економічного розвитку у глобальному середовищі, пов’язані з настанням пандемії COVID-19, формуванням нових світових центрів економічного зростання та незворотними процесами структурної перебудови промислового та суспільного виробництва  країн-лідерів світового економічного розвитку на засадах ІСТ-технологій, «Індустрії 4.0», цифрових технологій. Такі глобальні трансформації обумовили  появу нового вектору розвитку наукової школи кафедри – «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі». З 01.01.2020 р. розпочинається науково-дослідна робота кафедри за участі всіх викладачів, докторантів, аспірантів та студентів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» за напрямом: «Стратегічні пріоритети економічного розвитку України в умовах діджиталізації світового господарства» (НДР №14-2020/15.01.01, НАУ. Період виконання 01.01.2020-01.01.2022 рр.).

 • Степанов О.П., Дікарєв О.І. Теоретичний дискурс в очікуванні водневої економіки / Стратегія розвитку України: науковий журнал.- К.:НАУ, 2020. – №1.- С. 24-35.
 • Біла С.О. Стратегії виробництва агарної продукції: світовий досвід / Біла С.О. // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 45. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2020. – с. 7 – 21. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-45
 • Біла С.О. Цифрові технології в бізнесі та управлінні: світовий досвід / С.О. Біла // Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки: міждисциплінарний навчальний посібник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. – Дрогобич: ПОСВІТ, 2021. – 386 с. / 25 с. ISBN 978-617-8003-06-7
 • Світлана Біла. Циркулярна економіка в політиці сталого розвитку країн ЄС // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські Виміри Сталого Розвитку», 26 червня 2020 . – К.: НУХТ, 2020. – С.34 – 35. (111 с. / 2 с.)
 • Татаренко Н.О. Економічний вимір глобальних трендів міжнародних відносин // Глобальні тренди міжнародних відносин: Монографія. К.: Вадекс, 2020. – 524 с. – С.284-320.
 • Bila S. The role of CSR businesses in management of world economic systems / S. Bila // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph / editer by Dr.oec. Prof Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020 – 416 p. / 11 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.5281/zenodo.4396286; https://zenodo.org/record/4396286#.X-sUBqbQk74
 • Румянцев А.П., Радзієвська С.О. Трансформація структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації у світовому господарстві. / Стратегія розвитку України: науковий журнал.- К.:НАУ, 2020. – №1.- С. 81-88.
 • Біла С.О., Захарчук В.І. Вплив “зеленого бізнесу” на розвиток “розумних міст” та міжнародного економічного бізнесу. / Стратегія розвитку України: науковий журнал.- К.:НАУ, 2020. – №1.- С. 100-108.
 • Набок І.І. Сучасні тенденції на ринку злиття і поглинання в Україні як основний індикатор інвестиційних можливостей/І.І.Набок// Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Київ; Варшава, 07 лютого 2021 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Варшава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. – с. 168-172.
 • Прокоп’єва А.А. Світова економічна криза 2020 у контексті забезпечення економічної безпеки України. – Зб.науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. Підсекція «Міжнародні відносини» ( 25 – 27 березня 2020 р.). – К.: ДУІТ, 2020. – С. 292 – 294.

Повний перелік праць викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ за період 2020 – 2021 представлено на сайті Репозитарію НАУ.

nullНаукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ: «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» дбає про підготовку молодих вчених. За період з 2012 р. по квітень 2021 р. на кафедрі навчалося 15 аспірантів очної та заочної форми навчання, з яких п’ятеро захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь PhD (к.е.н.) за спеціальністю 08.00.02: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Попередній захист кандидатської дисертації аспіранта М. Кульбіди

Повний перелік праць аспірантів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ за період 2012 по 2021 рр. представлено на сайті Репозитарію НАУ.

nullНаукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» підтримує розвиток студентської наукової роботи, дбає про підготовку молодого покоління дослідників – бакалаврів та магістрантів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Для цього на кафедрі створені студентські наукові гуртки, проводяться кафедральні секції  студентської науки у межах щорічної наукової студентської конференції «Політ» (НАУ) та студентські наукові секції за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» на Міжнародній науково-практичній конференції ФМВ НАУ «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики» (2020 та 2021 рр.).

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти
і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

nullНаукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі зорієнтовує студентів на практичне впровадження наукових розробок. Студенти бакалаврату та магістратури, що навчаються на кафедрі за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» щорічно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, у т.ч. :  

 • Всеукраїнському конкурсі студентських та наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
 • Відкритому конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA»Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».
 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», що відбувається щорічно на виконання наказу Міністерства освіти і науки України.

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі», що розвивається під керівництвом професора, д.е.н., заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії наук Степанова Олександра Петровича за участі всіх викладачів кафедри, аспірантів, зацікавлених студентів – продовжує системні наукові розробки та активно застосовує їх у повсякденній викладацькій діяльності.

Науковий доробок викладачів кафедри, аспірантів та студентів ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр» за тематикою досліджень наукової школи «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» за період 2012 – 2021 рр. (станом на березень 2021 р.)  представлено 447 науковими та науково-методичними роботами, розміщеними на сайті наукового Репозитарію НАУ.

Close Menu