English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Наукові заходи

Кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу щорічно організовується та проводиться постійно діюча Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», у якій беруть участь відомі науковці, викладачі НАУ та інших ВНЗ України, аспіранти та студенти.

План проведення  міжнародних всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-технічних, науково-практичних конференцій та семінарів на 2019-2020 календарний рік Факультет міжнародних відносин

Назва заходу Телефон, факс,
e-mail
Термін проведення Керівник та відповідальний секретар заходу
1. Міжнародна науково-практична конференція (щорічна постійно діюча):
«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
тел.406-73-65; e-mail:
kafedra_imv@ukr.net;
m.rychka@i.ua
093 918 83 16
08 квітня
2020 р.
Керівник: д.е.н., проф., зав.кафедри Сіденко С.В.,
Секретар: к.е.н., доц., доцент кафедри Ричка М.А.
2. VІ всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» Кафедра журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю
тел. 406-68-09; 77-85;
e-mail: imvkg@ukr.net;
vasylchenko2012@ukr.net
068 434 20 58; e-mail:
oksana130401@ukr.net
14 травня
2020 р.
Керівник: д.філол.н., проф., зав.кафедри Циховська Е.Д.
Секретар: к.філол.н., доц., доцент кафедри Васильченко В.М.
3. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми розвитку національного ринку туристичних послуг» Кафедра країнознавства і туризму
тел. 406-74-54; 77-96
e-mail: kraintur@ukr.net;
gennady@balabanov.kiev.ua
096 532 79 39
12 березня 2020 р. Керівник: д.г.н., проф., зав.кафедри Балабанов Г.В.
Секретар: ст.викладач кафедри Кучеренко В.С.
4. Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі»
Modern Trends of Foreign Language Training of Future Specialists of Non-Native Specialties in the Multicultural Space”
Кафедра іноземних мов
тел.: 406-78-15
e-mail: kim_imv@ukr.net;
filologyn@gmail.com
068 593 07 27
5 червня
2020 р.
Керівник: Василишина Н.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри
Секретар: Скирда Т.С., викладач кафедри
5. Щорічна наукова англомовна студентська конференція: «Youth without borders – building cross-cultural awareness» // «Молодь без кордонів – розбудова крос-культурної свідомості» Кафедра іноземних мов
тел.: 406-78-15
e-mail: kim_imv@ukr.net;
ruslan.slobozhenko@gmail.com
067 40 32 868;
e-mail: albina123@ukr.net
063 706 56 95
26 березня
2020 р.
Керівник: Слобоженко Р.А. ст.викладач кафедри
Секретар: Голоднюк А.А. старший викладач кафедри
6. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»
Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій
406-76-73
e-mail: kmmt.nau@ukr.net
12 листопада 2020 р. Керівник: к.т.н., професор кафедри Мелешко М.А.
Секретар:
к.т.н., доцент кафедри Бобарчук О. А.
7. Загальноукраїнська конференція «Актуальні проблеми міжнародного повітряного права», присвячена Міжнародному дню цивільної авіації Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
406-73-67
e-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com
18 грудня
2019 р.
Керівник: к.ю.н., доцент кафедри Драчов О.В.
Секретар: к.ю.н., доц., доцент кафедри
Мушак Н.Б.
8. Загальноукраїнська конференція, присвячена пам’яті жертв Голокосту. Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
406-73-67
e-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com
20 лютого
2020 р.
Керівник: к.ю.н., доцент кафедри Драчов О.В.
Секретар: к.ю.н., доц., доцент кафедри
Мушак Н.Б.
9. Загальноукраїнська конференція «Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища». Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
406-73-67
e-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com
22 квітня
2020 р.
Керівник: к.ю.н., доцент кафедри Драчов О.В.
Секретар: к.ю.н., доц., доцент кафедри
Мушак Н.Б.

Завантажити документ можна тут.

Close Menu