English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Побоченко Леся Миколаївна

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

Вчене звання: доцент.

Освіта: Національна академія управління, 1999 р.

Спеціальність: «Міжнародна економіка».

Кваліфікація: «Магістр з міжнародної економіки».

З 01.09.2005 по 01.02.2007 рр. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.02.2007 по 01.07.2007 рр. – старший викладач кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.07.2007 по 30.06.2009 рр. – доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.07.2009 р. і по 09.12.2021 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин НАУ.

З 10.12.2021 р. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин НАУ.

Експерт конкурсу Стипендіальна програма «Завтра.UA»  Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» з 2013 по 2019 роки.

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Член Вченої ради Факультету міжнародних відносин НАУ.

Заступник голови експертної комісії з питань підготовки матеріалів призначених для відкритого опублікування Факультету міжнародних відносин НАУ.

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Економіка та управління» Національного авіаційного університету.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2021 за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”.

Подяка в.о. ректора НАУ – Наказ  № 01/з від 12.01.2021 р.

Подяка ректора Національного авіаційного університету (2010 р.)

Грамота директора Інституту міжнародних відносин НАУ за високу якість і зразкове виконання своїх обов’язків, бездоганну працю в ІМВ НАУ (2012 р.)

Грамота директора Інституту міжнародних відносин НАУ за високу якість і зразкове виконання своїх обов’язків, бездоганну працю в ІМВ НАУ (2014 р.);

Подяка ректора Національного авіаційного університету за високий рівень керівництва дипломними проектами (роботами) випускників ОС «Бакалавр» та «Магістр» (2019, 2020, 2021, 2022 роки)

Нагрудний знак «За сумлінну працю» (2022р.).

Грамота декана Факультету міжнародних відносин НАУ

У 2008 році захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку».

Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами світу, зокрема ЄС та КНР, проблеми міжнародної інтелектуальної міграції, залучення іноземних інвестицій в Україну, міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний франчайзинг, злиття та поглинання ТНК, транснаціоналізація, сучасні тенденції розвитку бізнес-авіації, міжнародний туризм тощо.

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць (11 навчально-методичних видань та 2 – навчальні посібники з Грифом МОН України),  зокрема 76 наукових статей у фахових виданнях (з них 37 статей у фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, в т.ч. 8 – у закордонних виданнях (Великобританія, Польща, Японія, Болгарія, Чехія)), співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОНУ, 2 колективних монографій, а також 3 публікацій у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus та WebofScience Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»
 • «Менеджмент ЗЕД підприємства»
 • «Міжнародна економічна діяльність України»
 • «Міжнародний бізнес»
 • «Сучасні ТНК та управління персоналом в міжнародних компаніях»
 • «Транснаціоналізація світової економіки та менеджмент персоналу в міжнародних корпораціях»

Грущинська Наталія Миколаївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2000 р.).

Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини».

Кваліфікація: «Магістр міжнародних економічних відносин, референт-перекладач з корейської мови».

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти:

– з 15.07.2004 по 31.08.2005 – старший викладач кафедри економіки та управління Київського славістичного університету (далі – КСУ);

– з 01.09.2005 по 28.08.2008 – доцент кафедри економіки та управління КСУ;

– з 01.09.2008 по 31.08.2009 – доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ;

– з 01.09.2009 по 05.10.2010 – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ;

– з 24.02.2014 по 30.06.2017 – професор кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (далі – ДАУ при МЗС України);

– з 01.09.2017 по 31.01.2018 – професор кафедри управління професійною освітою Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ;

– з 01.02.2018 по 30.10.2018 – професор кафедри публічного управління та адміністрування  Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ;

– з 01.11.2018 до 31.12.2021 – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

– з 04.01.2022 до теперішній час – заступник директора  Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів – міжнародників» (УАЕМ) на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2021 р. – за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини.

Подяка Міністерства освіти і науки України,  2023 рік.

Член Спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, Національний авіаційний університет.

Геоекономічні трансформації країн Центрально-Східної Європи в контексті національних пріоритетів України (2004 р.).

Міжнародна спеціалізація національної економіки в умовах глобальних трансформацій (2013 р.).

Глобалізаційні трансформації, геополітичні та геоекономічні процеси в системі державотворення в сучасних умовах, мережева економіка, соціально-економічні процеси соціуму.

Автор понад 230 наукових праць. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародне економічне співробітництво в авіакосмічній галузі»
 • «Проблеми співробітництва в рамках міжнародних економічних організацій»

Корж Марина Володимирівна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: Донбаська державна машинобудівна академія (1996 р.).

Спеціальність: «Економіка підприємства».

Кваліфікація: інженер-економіст.

26 років

Грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.)

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2006 р.)

Нагрудний знак «А.С.Макаренко» (2007 р.)

Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення (2016 р.)

 1. Державний торговельно-економічний університет Д 26.055.01
 2. Національний авіаційний університет Д 26.062.22

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства і організація виробництва, 1999 Тема «Методи функціонального підходу у системі маркетингу на промисловому підприємстві (на прикладі АТ»НКМЗ»)».

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2010, тема: «Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації».

Маркетинг, кліентооріентованість, міжнародний маркетинг, глобальний маркетинг, кроскультурний маркетинг, управління конкурентоспроможністю, проектний менеджмент.

Автор понад 150 наукових праць. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Інтелектуальна власність у міжнародному бізнесі»
 • «Інтелектуальне лідерство»
 • «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі»

Мандра Володимир Володимирович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Освіта: Приазовський державний технічний університет (1995 р.),  0902 «Металорізальні верстати і інструменти», спеціаліст.

Приазовський державний технічний університет (1999 р.), 0501 «Фінанси і кредит», спеціаліст.

Oxford Brooks University, Великобританія (2021 р.), MBA – Магістр бізнес адміністрування.

ВАТ «МК «Азовсталь», ДП «МТП», ТОВ «Метінвест Холдинг», інші підприємства транспорту

Член ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

У 2006 році захистив дисертацію зі спеціальності 08.00.11 Економіко-математичне моделювання на тему  «Моделювання системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу».

У 2018 році захистив дисертацію зі спеціальності 08.01.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці на тему  «Моделі модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту».

Міжнародна економіка, фінанси, облік, аудит у промисловості, транспорті, реорганізація бізнес-процесів, стратегія розвитку.

Автор 35 наукових праць. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 • «Світова економіка»
 • «Стратегічний розвиток компаній»

Плотніков Олексій Віталійович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук (1994) за спеціальністю «міжнародні економічні відносини».

Вчене звання: професор (1998) за спеціальністю «світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Освіта: Київський національний економічний університет (1986 р.).

Спеціальність: «Фінанси і кредит».

Кваліфікація: економіст.

Має досвід роботи в фінансовому управлінні Київського міськвиконкому, Київському інституті народного господарства. З 1992 року працював в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України, в тому числі з 1994 року по 2012 рік – на посаді завідувача відділу міжнародних валютно-фінансових відносин (з 2006 року по 2012 рік на умовах сумісництва).

Обирався народним депутатом України V-го та VI-го скликання: в V-му скликанні – заступник Голови Комітету Верховної ради України з питань економічної політики; в VI-му скликанні – голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної ради України з питань економічної політики. В 2010-2012 р.р. – член Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань рівності та недискримінації.

В 2012-2013 р.р. – радник Прем’єр-міністра України.

З березня 2018 року по теперішній час – провідний науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України».

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Заслужений економіст України (2010)

Всього підготовлено 23 кандидатів і 1 доктора економічних наук. Зараз є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.22 в Національному авіаційному університеті.

«Фінансово-економічні відносини в системі реалізації власності» (1991 р.).

«Фінансовий менеджмент в транснаціональних корпораціях», (1994 р.).

Макроекономіка, міжнародні економічні відносини, світове господарство, міжнародні валютно-фінансові відносини.

Автор понад 200 наукових праць. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Економічні проблеми міжнародних відносин, глобального і регіонального розвитку»
 • «Моделі розвитку світової економіки і глобальних фінансів»
 • «Трансформація глобалізаційних процесів світової економіки»

Романчукевич Віталій Вікторович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Освіта: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2007, банківська справа, магістр.

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007, правознавство, спеціаліст.

Національна академія державного управління при Президентові України, 2013, управління суспільним розвитком, магістр.

2023 – теперішній час – професор кафедри міжнародної економіки і бізнесу, факультету міжнародних відносин НАУ

2021 – теперішній час – Незалежний директор Голова Наглядової Ради АТ «Європейський промисловий банк».

2019 – теперішній час – Перший віце-президент Асоціації українських банків, член Ради АУБ.

2018 – 07.2021 – перший заступник Голови Правління АКБ «Індустріалбанк», член Правління

2015 – 02.2018 – начальник відділу аналізу грошово-кредитного ринку Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ (5-й ранг держслужбовця).

2013 – 02.2015 – заступник начальника Управління аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ.

2009 – 07.2013 – головний економіст Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ.

12.2007 – 02.2009 – економіст I категорії Управління регулювання грошово-кредитного та фондового ринків Департаменту монетарної політики НБУ.

2018 – суддя Третейського суду при Асоціації українських банків;

2012 – член координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції м. Києва;

2012 – член Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

2011 – член Ради МГО «Івано-Франківське земляцтво»;

2003 – член Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка.

2021 – Член міжнародної асоціації комплаєнсу (ІСА);

2019 – Член Ради Асоціації українських банків (АУБ).

Відзнака міністерства оборони України, медаллю «За сприяння Збройним силам України», наказ від 23.02.2023 №186.

Переможець в номінації «Фінансист 2019 року» в рамках 24-ої Загальнонаціональної програми Людина року.

Найкращий менеджер фінансового сектору 2019 року, спеціальна нагорода пам’яті Вадима Гетьмана.

Переможець в номінації «Банкір 2018 року» в рамках Всеукраїнського проекту «Фiнансовi установи України 2018: гідні, успішні, надійні» проведеним Асоціацією Українських Банків та Видавничим Домом «Україна Бiзнес» спільно з Лігою страхових організацій України (ЛСОУ), Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), IBI rating, РА «Стандарт рейтинг», Українським кредитним Бюро, за консультаційної підтримки Національного банку України (НБУ).

«Грошово-кредитна політика України в умовах глобалізації економіки», 2012, спеціалізація 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит».

«Модернізація державної фінансової політики сталого розвитку», 2020, спеціалізація 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит».

Міжнародні державні фінанси, грошово-кредитна політика, сталий розвиток, міжнародні стандарти корпоративного управління, фінансовий моніторинг в умовах глобалізації, міжнародний проектний менеджмент.

Автор понад 32 наукових праць. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Банківська справа»
 • «Менеджмент міжнародних бізнес-проектів»

rum7241@gmail.com

Румянцев Анатолій Павлович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: доктор економічних наук. 

 Вчене звання: професор, академік Академії наук Вищої школи України.

 Освіта: Київський державний університет  ім. Т.Г.Шевченка (1970 р.).

Спеціальність: «Політична економія».

Кваліфікація: «Економіст, викладач політичної економії».

З вересня 1958 по травень 1961 – токар, п/я 50 м. Київ.

З червня 1961 по вересень 1964 – рядовий, служба у Радянській армії.

З вересня 1965 по червень 1970 – студент, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З листопада 1970 по жовтень 1973 – аспірант, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З листопада 1973 по травень 1988 – асистент, старший викладач, доцент, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З червня 1988 по вересень 1992 – завідувач кафедри політичної економії ІПК при КНУ ім. Т. Шевченка.

З жовтня 1992 по червень 1998 – професор кафедри економічної теорії економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

З жовтня 1998 по червень 2002 – завідувач кафедри міжнародної економіки економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

З вересня 2002 по червень 2012 – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.

З вересня 2012 по червень 2017 – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського економічного інституту менеджменту.

З вересня 2017 по теперішній час професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ.

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України (2010).
Лауреат нагороди Святого Володимира в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України (2021).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій ІМВ Київського національного університету ім. Т. Шевченка – з 1990 року по теперішній час.

Голова докторської ради за спеціальністю 08.00.02 – cвітове господарство та міжнародні економічні відносини в Національному авіаційному університеті.

«Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)» (1973 р.).

«Система економічних інтересів світового господарства та удосконалення механізму їх реалізації» (1987 р.).

міжнародний менеджмент, методологія наукових економічних досліджень, міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, пріоритетні напрями управління зовнішньо-економічною діяльністю України в умовах глобалізації.

Автор більше 200 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Кон’юнктура світових товарних ринків»
 • «Методологія прикладних досліджень у сфері міжнародних економічних відносин»
 • «Міжнародна економічна безпека»
 • «Міжнародні системи та глобальний розвиток»
 • «Структура міжнародного бізнесу»

tatarenkono@gmail.com

Татаренко Наталія Олексіївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: професор.

 Освіта: економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р.

Спеціальність: політична економія.

Кваліфікація: економіст, викладач політичної економії.

2011 – 2017 рр. – в.о. ректора, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародної економіки і економічної дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України;

2010 – 2011 рр. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

2008 – 2010 рр. завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету;  2003 – 2008 рр. – професор кафедри міжнародної економіки та кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

2000 – 2003 рр. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; 

1985 – 2000 рр. – доцент кафедри політекономії Київського інституту народного господарства (Київського національного економічного університету)

Член Міжнародного наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин.

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України (1996).

Подяка Мінінстерства освіти і науки України.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності  23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку (2015-2017 рр.)

«Розподіл за працею», 1985 р.

Міжнародні економічні відносини, міжнародні стратегії економічного розвитку, національні стратегії міжнародного розвитку, історія економічних вчень і економічна історія, політична економія, економічна дипломатія.

Автор понад 230 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Дипломатичний протокол та етикет»
 • «Економічна дипломатія»
 • «Економічне забезпечення наукових досліджень»
 • «Історія економічних вчень»
 • «Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискус спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

marinavis.2008@gmail.com

maryna.vysotska@npp.nau.edu.ua

Висоцька Марина Петрівна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Національний авіаційний університет, 1997 р.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств».

 Кваліфікація: інженер-економіст.

19 років 6 місяців в Національному авіаційному університеті.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників»

«Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України», 2004 р.

Дослідження макроекономічних процесів та явищ; макроекономічна політика; економічні кризи: причини, наслідки, шляхи подолання.

Автор 85 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Макроекономіка»
 • «Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу»
 • «Мікроекономіка»

kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua

Сидоренко Катерина Вікторівна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Національний авіаційний університет, 2003 р.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Кваліфікація: інженер-економіст.

З вересня 2010 р. по серпень 2016 р. – асистент кафедри міжнародної економіки НАУ.

З вересня 2016 р. по березень 2017 р. – заступник декана Факультету економіки і підприємництва НАУ.

З квітня 2017 р. по серпень 2019 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки НАУ.

З вересня 2019 р. по березень 2020 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НАУ.

З квітня 2020 р. по теперішній час – заступник декана Факультету міжнародних відносин НАУ.

Брала участь в англомовному проекті НАУ (викладала дисципліни «Economy of Aviation Transport», «Fundamentals of Transportation Processes Theory», «Macroeconomics and microeconomics», «Regional Economy» тощо).

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Подяка НТБ НАУ.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Міжнародні економічні відносини в авіаційному секторі, формування глобальної виробничої інфраструктури, міжнародний авіаційний бізнес, міжнародна конкурентоспроможність.

Автор і співавтор близько 100 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 28 наукових статей у фахових виданнях, з яких 16 у зарубіжних виданнях (Австрія, Німеччина, Польща, Чехія) та фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, співавтор 4 монографій та навчального посібника з грифом МОН України.

Публікації можна переглянути тут.

Google Scholar: Катерина Сидоренко

Research Gate: Kateryna_Sydorenko

ORCID: 0000-0003-3231-2247 

Researcher ID: S-8115-2018 

eLibrary: SPIN-код: 6961-5479

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародний авіаційний бізнес»
 • «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі»
 • «Economy of aviation industry»
 • «International Aviation Business»

inna_nabok@nau.edu.ua

Набок Інна Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Національний авіаційний університет, 2003 р.

Спеціальність: «Маркетинг та ресурсне забезпечення».

Кваліфікація: фахівець  з методів  розширення ринку збуту (маркетолог).

З 01.09. 2002 р. по 01.02.2004 р. викладач економічних дисциплін в Промислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету.

3 01.09. 2004 р. по 01.06.2017 р. навчання в аспірантурі (очна форма) на  кафедрі міжнародних економічних відносин бізнесу Національного авіаційного університету.

01.09.2007 р.  по 01.06.2010 р.  старший викладач кафедри міжнародного бізнесу Національного авіаційного університету.

01.09.2010 р. по теперішній час доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету.

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Економіка та управління» Національного авіаційного університету.

Нагрудний знак  75 років НАУ – Наказ №214/з від 04.10. 2012 р.,

Грамота НАУ – Наказ №121/3 від 21.09.2017 р.

Подяка в.о. ректора НАУ – Наказ  № 01/з від 12.01.2021 р.

«Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва», 2008 р.

Міжнародний маркетинг, міжнародна банківська діяльність, міжнародна торгівля товарами та послугами.

Автор більше 70 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Глобальна фінансова та банківська система»
 • «Економетрика»
 • «Економіка авіаційної галузі»
 • «Міжнародне банківництво»
 • «Міжнародний податковий менеджмент»
 • «Міжнародні банківські операції та оподаткування»
 • «Міжнародні фінанси»
 • «Теорія і практика валютного курсу»

herman.panikar@npp.nau.edu.ua

Панікар Герман Юрійович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини».

Кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин, референт-перекладач з англійської мови.

Загальний стаж – понад 20 років науково-педагогічної та практичної діяльності.

Член Громадської колегії Національного банку України (2016-2019 рр.),

Голова Ради громадського моніторингу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2016-2019 рр.)

Кандидат економічних наук з 2003 року, місце захисту – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тема дисертації: Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД.

Публічно-приватне партнерство; прямі іноземні інвестиції і міжнародне виробництво; формування інноваційної моделі сталого розвитку України; світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності його розвитку; кластерна модель розвитку економіки; банківська сфера та система.

Автор більше 50 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Економічний аналіз»
 • «Менеджмент міжнародними бізнес-процесами»
 • «Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі»

zoia_pichkurova@ukr.net

Пічкурова Зоя Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: У 2003 році закінчила Київський національний лінгвістичний університеті, у 2004 отримала ступінь магістра.

Спеціальність: «Правознавство».

Кваліфікація: юрист зі знанням англійської та німецької мов.

З липня 2005 р. по серпень 2005 р. – економіст І категорії наукового відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З вересня 2005 р. по листопад 2005 р. – завідувач лабораторії кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З грудня 2005 р. по листопад 2008 р. – аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».

З грудня 2008 р. по вересень 2009 р. – асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2009 р. по серпень 2010 р. – асистент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2010 р. по червень 2013 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З липня 2013 р. по лютий 2019 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З лютого 2019 р. по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Міжнародні відносини та туризм» Національного авіаційного університету.

Вчений секретар докторської ради за спеціальністю: 08.00.02 – cвітове господарство та міжнародні економічні відносини в Національному авіаційному університеті Д 26.062.22

У 2011 році захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних економічних відносин».

Інтелектуальна власність у міжнародних економічних відносинах; людський капітал; інтелектуальний капітал; креативний капітал; інноваційний розвиток світової економіки; інноваційна діяльність; інноваційне підприємництво; науково-технічна діяльність; міжнародне науково-технічне співробітництво; цифрова економіка; креативна економіка; міжнародна торгівля товарами, послугами та об’єктами інтелектуальної власності.

Автор близько 60 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Глобальна цифрова економіка»
 • «Економіка підприємств видавничо-поліграфічної галузі»
 • «Інтелектуальна власність у глобальному економічному розвитку»
 • «Менеджмент і маркетинг міжнародних авіаційних перевезень»
 • «Міжнародна торгівля»
 • «Міжнародні торговельні угоди»
 • «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Самоменеджмент та лідерство у міжнародному бізнесі»
 • «Світовий ринок товарів і послуг»

alinaprokopeva1977@gmail.com

Прокоп’єва Аліна Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Освіта: Національна Академія Управління, 1999 р.

Спеціальність: «Міжнародна економіка».

Кваліфікація: магістр.

Науково-педагогічний стаж 20 – років, 2,5 років – Міністерство економіки України і 10 років консультування у комерційних структурах.

Член Робочої групи Україна-НАТО (1997-2000 рр.).

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Подяка декана Факультету міжнародних відносин НАУ (2022 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2022)

Грамота декана Факультету міжнародних відносин НАУ (2023 р.)

«Інституційне регулювання процесів системної трансформації економіки України в контексті міжнародного досвіду», 2005 р.

Глобальна економіка, інституційне регулювання процесів відтворення, сталий розвиток, економічна безпека держави, участь України в міжнародних відносинах тощо.

Автор більше 35 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «PR і реклама у світовій економіці»
 • «Економічна теорія»
 • «Електронна комерція»
 • «Кроскультурний менеджмент»
 • «Міжнародне економічне право»
 • «Україна в міжнародних економічних зв’язках»
 • «Україна в міжнародному бізнесі»

zoya_sokolova@yahoo.fr

Соколова Зоя Сергіївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Освіта: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1993 р., Дипломатична академія України при МЗС України, 1999 р.

Спеціальність: математик, викладач математики, магістр зовнішних зносин.

Кваліфікація: спеціаліст, магістр.

Науково-педагогічний стаж – 10 років, МЗС України – 10 років, консультування у комерційних структурах – 5 років.

Член ГО «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції»

Стратегія економічного співробітництва з країнами Західної Африки, 2009 р.

Економічне співробітництво з країнами Західної Африки, регіональні інтеграційні об’єднання в Африці.

Автор 50 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «International Management and Marketing»
 • «Ділові переговори у міжнародному бізнесі»
 • «Міжнародна бізнес-логістика»
 • «Міжнародний менеджмент та маркетинг»
 • «Міжнародні економічні відносини»
 • «Міжнародні економічні організації»
 • «Основи менеджменту, маркетингу, підприємництва»

olha.sheremet@npp.nau.edu.ua

Шеремет Ольга Валеріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Освіта: Національний авіаційний університет, 2010 р.

Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини».

Кваліфікація: економіст, експерт із зовнішньоекономічних питань.

З 2010 р. – завідувач Навчально-наукової лабораторії кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, і за внутрішнім сумісництвом – асистент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

З 2017 р. –  завідувач Навчально-наукової лабораторії соціальних опитувань та аналізу якості надання освітніх послуг.

З 2021 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу (за внутрішнім сумісництвом).

Член ВГО «Української Асоціації Економістів-Міжнародників».

Член профспілки НАУ.

Затверджена тема кандидатської дисертації «Торгово-економічне співробітництво країн Північної Африки з ЄС».

Міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, транснаціоналізація, бухгалтерський облік.

Автор більше 10 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Бухгалтерський облік у міжнародному підприємництві»
 • «Міжнародна економічна діяльність України» (практичні)
 • «Міжнародна економічна діяльність України» (практичні)
 • «Міжнародний бізнес» (практичні)
 • «Фінансовий облік та аудит»
Close Menu