English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Студентські наукові гуртки кафедри журналістики

З метою поєднання навчальної та наукової роботи, активізації дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика» та якісної підготовки молодого покоління дослідників – бакалаврів та магістрантів на кафедрі створено студентські наукові гуртки: ⦁ «Текст і текстотворчість» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри В.М. Васильченко). ⦁ «Разом. Медіапсихолог-волонтер» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцентка кафедри Н.В. Букіна). ⦁ «Створення контенту для онлайн-медіа» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцентка кафедри О.Є. Васьківська). ⦁ «Філологічне гроно» (науковий керівник ст. викладач кафедри І.В. Кевлюк). ⦁ «Школа ведучого телебачення і радіомовлення» (науковий керівник – – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри О.М. Кошак). ⦁ «Літературний всесвіт» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри Є.Г. Кравченко). ⦁ «MediaResearchers» (науковий керівник – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри О. С. Мельникова-Курганова). ⦁ «Мова українських медіа: сьогодення» (науковий керівник доцент кафедри С.С. Остапчук). ⦁ «Медіалінгвістика» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор кафедри В.І. Шульгіна) Проведення чергового засідання студентського наукового гуртка «Текст і текстотворчість» канд.філол.наук, завідувача кафедри В.М. Васильченка
Плани роботи гуртків на 2022-2023 н.р
Звіт по роботі наукових студентських гуртків кафедри журналістики за 2022-2023 н.р.
Пріоритетом роботи гуртків є організація та виконання студентських наукових досліджень. Його учасники мають ряд публікацій в матеріалах всеукраїнських та міжнародних конференцій.


Проведення чергового засідання студентського наукового гуртка «MediaResearchers» канд.наук із соц.. комунікацій, доцента кафедри О.С. Мельникової-Курганової За результатами обговорення на засіданнях гуртка найбільш актуальних проблем журналістики здобувачі готують наукові роботи, які публікуються у збірниках конференцій та наукових виданнях, зокрема, у збірниках:

Конкурси

Наукова школа кафедри журналістики ФМВ НАУ «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України»  зорієнтовує здобувачів вищої освіти на практичне впровадження наукових розробок.

Здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Журналістика» регулярно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, зокрема, у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Журналістика»,  Всеукраїнському конкурсі журналістських робіт та Відкритому конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Журналістика» взяли:

 • студентки спеціальності 061 «Журналістика» І. Ніколаєнко та Н. Канаан (отримала сертифікат).

Участь у Всеукраїнському конкурсі журналістських робіт «Права людини в медіа: від розуміння до змін»  взяли:

 • студентки спеціальності 061 «Журналістика» Самосват І. та Поперечна Д. (науковий керівник – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Іващук А. А.)

Участь у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» взяли:

 • студентка спеціальності 061 «Журналістика» Качура Марина Сергіївна, конкурсна робота «Роль локальних порталів даних у забезпеченні сталого розвитку міст» (науковий керівник – доцент кафедри журналістики кандидат філологічних наук Назаренко Г. І.)
 • студентка спеціальності 061 «Журналістика» Прокопчук Анна Валеріівна, конкурсна робота «Маніпулювання свідомістю медіа-аудиторії електронними ЗМІ» (науковий керівник – доцент кафедри журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій Кошак О. М.)
 • студентка спеціальності 061 «Журналістика» Шевченко Марина Олександрівна, конкурсна робота «Медіа як засіб ідентифікації людини» (науковий керівник – викладач кафедри журналістики Ліченко А.Д.)
 • студентка спеціальності 061 «Журналістика»
 • Демух Тетяна Юріївна, конкурсна робота «Роль візуального мистецтва у подоланні гендерних стереотипів у ХХІ столітті» (науковий керівник – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук Васильченко В.М.)

Наукові публікації

Відповідно до освітньо-професійної програми «Журналістика», здобувачі вищої освіти повинні володіти здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері журналістики, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень журналістики, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Підтвердженням застосування дослідницького методу є участь здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика» у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях та наявністю публікацій у збірниках наукових праць і фахових наукових виданнях.

Участь здобувачів ВО спеціальності «Журналістика» у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

Основні конференції, у яких регулярно беруть участь здобувачі вищої освіти спеціальності «Журналістика»:

 • Всесвітній конгрес«Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології» (секція «Трансформація журналістики та реклами в контексті сучасних трендів інформаційного світу»»).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023» (секція «Сучасні трансформації соціальних комунікацій»).
 • Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки» (секція «Соціальні комунікації в інформаційному світі»).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» (секція «Роль ЗМІ і цифрової культури у політичних процесах»).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі».
 • Всеукраїнська студентська наукова конференція  «Актуальні проблеми соціальних комунікацій»
 • Науково-методологічний семінар «Права людини: відображення у медіа просторі».

2023

 1. Анастасьєв М. Є. Висвітлення етичних аспектів кіберспорту журналістами // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.10-12. 
 2. Андреєв О.В. Висвітлення ролі медіаграмотності під час ведення інформаційної війни // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.12-14. 
 3. Антонова Е.  Використання мови ворожнечі в медіаматеріалах, що стосуються ЛГБТ-спільноти // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.16-18. 
 4. Бердник Ю.В. Популяризація української культури // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.16-18. 
 5. Болбут Д. В. Розвиток жіночих онлайн-медіа в Україні // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 28-30.
 6. Верета К.В. Сценарій як майстерність інформаційного подкасту // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 33-35.
 7. Гіцман Д.О. Інформаційна війна як спосіб посягання на інформаційну безпеку України // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 213-216.
 8. Гіцман Д.О. Фейки у тікток як новітня технологія інформаційної війни та особливості протидії їм // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 35-38.
 9. Демух Т. Специфіка телевиробництва в Україні // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023.- С. 216-218.
 10. Денисенко Ю. Проблеми підлітків у сучасному світі // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023.- С. 218-220.
 11. Дехтярук А. Функціональне наповнення блогу і можливості в мережі «Інстаграм» // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023.- С. 220-223.
 12. Дехтярук А. Права людини і соціальні мережі // Матеріали збірника ІІ Науково-методологічного семінару «Права людини: відображення у медіа просторі». Київ: НАУ, 2023. С. 65-68
 13. Дмитрян А.О. Інновації в журналістиці та їх вплив на діяльність ресурсів // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.49-51. 
 14. Дмитрян А. Телеграм-канали як новітня форма джерел інформації // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.51-53. 
 15. Дяченко О. Газетні штампи як засіб стандартизації газетних ЗМІ // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 226-228.
 16. Закомолдіна А. Блогінг як засіб сучасної мережевої комунікації // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 229-230.
 17. Зубченко К. Ю. Музичний телеграм канал як засіб культурної комунікації в сучасному суспільстві : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2023”. Київ: НАУ, 2023. С. 28.19-28.21
 18. Зубченко К. Ю. Створення українського музичного телеграм-каналу як медіапродукту самобутності та ідентичності нації. “Авіація у XXI столітті”: матеріали X Всесвітнього конгресу здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ: НАУ, 2023.
 19. Капустянська Є. Жаргонна лексика в молодіжному телепросторі // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 233-237.
 20. Качура М. Особливості висвітлення наукової тематики в українських ЗМІ // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 237-239.
 21. Качура М. Етика журналістської діяльності у контексті цифрових прав людини // Матеріали збірника ІІ Науково-методологічного семінару «Права людини: відображення у медіа просторі». Київ: НАУ, 2023. С. 65-68
 22. Кириленко Є.О. «Телеграм» як основне джерело інформації під час воєнного стану // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 239-241.
 23. Кириленко Є.О. Українська народна пісня у сучасній журналістиці // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.77-78. 
 24. Кожаріна В.М. «Бренд-журналістика» як засіб спілкування з аудиторією // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 241-243.
 25. Кожаріна В.М. Трансформація тележурналістики під час повномасштабної війни // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.84-86. 
 26. Корендій Я. А. Мережа Тікток як платформа для журналістської діяльності // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 243-245
 27. Корендій Я. А. Соціальні мережі як новий простір для феміністичної журналістики // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.88-91. 
 28. Коросько Ю. Сучасний стан глянцевих журналів в україні // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 245-247
 29. Кошіль А. Соціальна мережа «інстаграм» як платформа для популяризації української культури // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 247-249
 30. Кошіль А. Можливості соціальних мереж для журналістської діяльності // Матеріали збірника ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики –2023». Київ: НАУ, 2023
 31. Кошіль А.І. Інструментарій інформаційних війн в соціальних мережах // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.94-96. 
 32. Кузнєцова Д.П. ІПСО: інформаційні атаки росії проти України у 2022 році // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.99-101. 
 33. Кушнір М.Р. Роль соціальної мережі «Тікток» у розвитку музичної журналістики в Україні». Конференція «Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій», м. Одеса, 26–27 травня 2023 р.
 34. Кушнір М. Р. Перспективи розвитку музичної журналістики в Україні // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.105-107. 
 35. Лакозюк К. Діяльність міжнародних неурядових організацій щодо захисту прав людини в україні в умовах війни // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 107-110.
 36. Макалюк Б.С. Особливості написання сторітелінгу в українських інтернет-ЗМІ під час війни // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 252-254
 37. Макалюк Б.С. Сторітелінг як інструмент інформаційно-психологічних операцій у веденні інформаційних війн // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 112-115.
 38. Малюга О. Ютуб: коротка історія легендарного проєкту // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 254-256.
 39. Махиня О. Трансформація в мовній політиці українського медіапростору // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 259-261.
 40. Мірзоєва А.В. Фешн-журналістика в умовах російсько-української війни // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 264-267.
 41. Мірзоєва А.В. Фешн-блог як новий жанр журналістики // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.115-117. 
 42. Несін Д.А. Методи «м’якої сили» під час інформаційної війни // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.123-125. 
 43. Обуховська А.В. Можливості coцiaльної мережі «Інстаграм» як інструменту для роботи блогера // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 268-270.
 44. Обуховська А.В. Створення інстаграм-блогу з екологічної тематики «ЕКОсвідомі» // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.125-127. 
 45. Ошурко С. Українська автомобільна журналістика: стан і перспективи // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 270-272
 46. Патланенко Б. Еволюція портретного нарису як  основного засобу розкриття особистості в журналістиці // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.132-135. 
 47. Пахолко Г.Г. Використання стандартів журналістики як інструменту для створення тревел-блогу в мережі Telegram// Modern research in world science. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2023. Pp. 922-925.
 48. Прокопчук А. Тенденції розвитку подкастингу в Україні // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 272-274.
 49. Пугачова В.О. Блог як засіб комунікації сучасного суспільства // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 274-276.
 50. Пугачова В. О. Профорієнтаційні блоги в застосунку «ТікТок» // Матеріали збірника ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики –2023». Київ: НАУ, 2023
 51. Пухтій А.В. Особливості політичного спічрайтерського тексту// Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.135-136. 
 52. Пчела Н.Р.  Історія розвитку та сучасний стан соціальної мережі // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 276-278.
 53. Пчела Н.Р. Типологія та наповнення блогів в інстаграм // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.136-139. 
 54. Савіна Я. Особливості заголовків в сучасних онлан-медіа // Матеріали збірника ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики –2023». Київ: НАУ, 2023
 55. Савіна Я. Трансформація радіожурналістики та можливості подкастингу // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 143-145.
 56. Сеферова Ю.В. Особливості роботи журналіста в умовах війни // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 278-280.
 57. Сеферова Ю.В. Особливості блогів у соціальних мережах // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 143-145.
 58. Сичова М.Ю. Складові успішного просування блогу у мережі «Інстаграм» // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023.
 59. Сичова М.Ю., Кевлюк І.В.  Аналіз блогу про саморозвиток у мережі «Інстаграм» // // Матеріали збірника ІІ Науково-методологічного семінару «Права людини: відображення у медіа просторі». Київ: НАУ, 2023. С. 65-68
 60. Солоха І.Ю. Роль таргетингової реклами в мережі // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 156-159.
 61. Сорокіна Д. Г. Правовий захист журналістів в умовах російської агресії проти України // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 282-284.
 62. Сорокіна Д. Цінності музичної культури у нових медіа // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 159-161.
 63. Танасійчук І.В. Висвітлення діяльності української влади у проросійських телеграм-каналах // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 285-286.
 64. Танасійчук І.В. Використання конструктивної пропаганди в українських ЗМІ під час війни // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 171-174.
 65. Терещенко К. Особливості та переваги сучасних інтернет-видань // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 287-288.
 66. Терещенко К. Розвиток інтернет-видань в умовах сьогодення // «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: матеріали круглого столу. Київ: НАУ, 2022. С. 222-223.
 67. Терещенко К. Ю. Створення нового онлайн-медіа: від дизайну до наповнення.  Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 174-176.
 68. Торія Т. Інтерферентні явища у мові реклами // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 289-290.
 69. Торія Т. Дотримання норм журналістської етики під час російсько-української війни //  Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С. 178-181.
 70. Фанок М. ЗМІ – якісно новий потенціал екологічної пропаганди // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 291-292.
 71. Федоренко К. С. Подкастинг як новий жанр журналістики // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 293-294.
 72. Федоренко К. С. Стереотипне сприйняття жіночої та чоловічої ролі у сфері ЗМІ // Матеріали збірника ІІ Науково-методологічного семінару «Права людини: відображення у медіа просторі». Київ: НАУ, 2023. С. 169-172 
 73. Христофорова К. Висвітлення російсько-української війни у світових медіа // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 299-301.
 74. Черевик О.В. Розвиток спортивної журналістики в умовах сьогодення // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.181-183. 
 75. Чернецька Л.В. Соціальні мережі як крос-медійна платформа // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 301-303.
 76. Чернецька Л.В., Шевченко М.О. Освіта журналістів: отримання фаху, чи підвищення рингу для блогерів // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.185-188. 
 77. Черниш С. Ю. Розвиток мережі «Інстаграм» та її функціональні можливості для сучасної журналістики // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 303-305.
 78. Черниш С. Ю. Характерні особливості інстаграм-блогів про кіно // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.6-8. 
 79. Шевченко М. Історія становлення соціальних мереж як засобу комунікації // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 305-307.
 80. Шевчук А. Телебачення як один із головних інструментів інформування суспільства під час інформаційної війни // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 308-309.
 81. Шевчук А.О. Особливості інформаційно-психологічного впливу під час війни // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.198-201. 
 82. Шелкова А.Є. Створення телеграм-каналу про здоров’я. Modern research in world science. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2023. P. 930
 83. Шинкаренко В.Р. Альтернативні методи впливу в інформаційній війні // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : збірник матеріалів Дев’ятої всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ: НАУ, 2023. – С.201-203. 
 84. Ярмоленко В. Культура консюмеризму й сучасні українські медіа // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. – С. 309-311.
 85. Яроменко А. Специфіка явища «бодіпозитив» в українському медіапросторі // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практиної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: НАУ, 2023. С. 311-313.

 

2022

 1. Антонов О.С. Мова ворожнечі на українському телебаченні  // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.272–275. 
 2. Антонов О.С.  SMS-повідомлення як інструмент інформаційних атак у російсько-українській гібридній війні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С.6-8. 
 3. Бакало Д., Букіна Н.. Трансформація спортивної журналістики в контексті сучасних трендів інформаційного світу. Х Всесвітній конгрес «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». К. НАУ, 28-30 вересня 2022 р. 6.2.16.-6.2.18
 4. Бакун С.В. Роль української журналістики в інформаційній війні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 8-9
 5. Биковська С.М. Жанр ток-шоу серед програм на телебаченні // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.275–277. 
 6. Букіна Н., Єфіменко О. Кінодокументалістика в контексті сучасних тенденцій інформаційного світу. Х Всесвітній конгрес «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». К. НАУ, 28-30 вересня 2022 р. 6.2.56.-6.2.58
 7. Букіна Н., Кондратенко Д. Сучасна особистість в ситуації новітнього медіапростору. Х Всесвітній конгрес «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». К. НАУ, 28-30 вересня 2022 р. 6.2.13.-6.2.15
 8. Букіна Н., Пугачова В.. Українські блоги про спорт як частина формування національної свідомості. Х Всесвітній конгрес «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». К. НАУ, 28-30 вересня 2022 р.  6.2.10-6.2.12.
 9. Букіна Н., Яроменко А. Стандарти краси в сучасному медіапросторі //  Х Всесвітній конгрес «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». К. НАУ, 28-30 вересня 2022 р. 6.2.19-6.2.21
 10. Ващенко Д.М.  Іншомовні запозичення в мові медіа // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 14-16
 11. Верета К.В. Роль журналістів в інформаційній війні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 16-19
 12. Гаранжа А.О. Фактчекінг як тренд у роботі сучасного диджитал-медіа // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.277–279. 
 13. Гаранжа А.О. Використання міфів у російсько-українській інформаційній війні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 21-24
 14. Голоско С.О. Місце журналістського розслідування в умовах воєнного стану// ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.280–281. 
 15. Голоско С.О.  Психологічні засоби ведення інформаційної війни (на прикладі telegram-каналів) // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 27-30
 16. Демух Т.Ю. Роль і вплив медіа в гібридних війнах: досвід України // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.286–287. 
 17. Демух Т.Ю. Проблемно-тематичний вимір судової журналістики // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 41-43.
 18. Дем’яненко Д.А. Контент як найважливіша складова хорошого та успішного проєкту // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 43-46.
 19. Єліцина В.В. Телевізійне інтерв’ю як жанр журналістики: сучасні тенденції його використання // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 50-52.
 20. Зотенко Д.В. Гібриднa війнa російської федерaції проти Укрaїни – комунікaційно-інформaційний прояв // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.288–289. 
 21. Зотенко Д.В. Інформаційна зброя в контексті гібридної війни// Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 55-58.
 22. Іванова А.І. Розвиток блогів і соціальних мереж в умовах російсько-української війни// Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 58-60.
 23. Капустянська Є.О. Вплив ЗМІ на свідомість громадян через мистецтво // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 60-62.
 24. Качура М. Наукова журналістика сучасності як засіб комунікації науки із суспільством. Матеріали збірника X Всесвітнього конгресу «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». Київ: НАУ, 2022. С. 6.2.94-6.2.97.
 25. Ковдря А.С. Україномовний контент та війна: сучасні тренди української диджитал сфери // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 66-69.
 26. Кожаріна В.М. Визначення поняття та еволюція масової комунікації // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 69-71.
 27. Кондратенко Д. Ю. Соціальні проблеми та їх сприйняття: Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» – «Соціальні комунікації». Біла Церква: 2022. С. 45-46.
 28. Кошіль А.І. Театральний блогінг як жанр журналістики // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.299–300. 
 29. Кузілова К.О. Вплив пропаганди західних ЗМІ на підтримку України європейською спільнотою // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 71-73.
 30. Кузнєцова Д.П. Блог як альтернатива спілкування в реальному житті // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.301–302. 
 31. Лебезко А.К. Специфіка кліпового монтажу // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.303–304. 
 32. Лозко А.М. Інформаційні кампанії в контексті інформаційних війн // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 73-76.
 33. Макалюк Б.С. Рекомендації щодо СЕО-оптимізації відеосюжетів новинних телепередач на ютуб-каналах // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 79-81.
 34. Макеєва В.О. Можливість мультимедіа для інстаграм-блогів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» – Київ, 2022. – С.
 35. Малюга О.В. Фейки як засіб маніпулювання людьми // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 81-83.
 36. Марченко В.В. Нова інформаційна війна російської федерації проти України // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 85-88.
 37. Назарчук А.П. Мережа інтернет як один із засобів ведення інформаційної війни // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.304–305. 
 38. Назарчук А.П. Діяльність Bellingcat у ході російсько-української інформаційної війни // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 90-93.
 39. Найденко А.Є. Журналістське розслідування в Україні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 93-97.
 40. Наконечний Д.Р. Призначення журналістики в Україні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 97-100.
 41. Онищук К.П. Соціальні мережі як джерелo інформації для ЗМІ // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.306–307. 
 42. Остапчук С.С., А.Є. Закомолдіна. Роль соціальних мереж у сучасному медіапросторі. Авіація в ХХІ столітті – Безпека в авіації та космічні технології: матеріали Х Всесвітнього конгресу. Київ: Національний авіаційний університет, 2022. С.148-150.
 43. Павліченко Ю.В. Спадок холодної війни: спорт та політика // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.307–309. 
 44. Павліченко Ю.В. Інтернет-реклама та її застосування в інформаційній війні // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 103-105.
 45. Резніченко А.А. Композиційна модель науково-популярного журналу «Вокруг света» // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 105-107.
 46. Сагайдак М. С. Жанр інтерв’ю: спроба класифікаційного опису // Круглий стіл «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука» (м. Київ, 10 листопада 2022 р.).   Київ,  2022.
 47. Семенчук А.К. Війна в Україні на сторінках світових журналів // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.311–312. 
 48. Сиволодська Д.Ю. Фотографія як інструмент маніпуляції у ЗМІ // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 114-116.
 49. Солоденко Д.М. Українська музична журналістика: важливість для питання культурної ідентифікації // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.312–314. 
 50. Солоденко Д.М. Методи ведення війни у віртуальному просторі // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 116-120.
 51. Сочивець В. Ю. Особливості науково-популярних онлайн-видань. Матеріали круглого столу «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука». Київ: НАУ, Факультет міжнародних відносин, 2022. С. 212-213.
 52. Сочивець В. Ю. Особливості створення науково-популярного журналу. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку». Полтава: Астрая, 2022. С. 247.
 53. Сочивець В. Ю. Особливості науково-популярних онлайн-видань. матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Liha-Pres, 2022. С. 248.
 54. Танасійчук І.В. Вплив месенджеру телеграм на український медіапростір під час російської агресії // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 120-122.
 55. Терещенко К.Ю. Феномен постправди як руйнація класичних принципів журналістики // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 43-46.
 56. Ткаченко В.В. Роль кінематографа у формуванні стереотипного мислення соціуму // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 127-130.
 57. Торія Т.О. Способи маніпулятивного впливу в політичних теленовинах // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 131-133.
 58. Чернецька Л.В. Інформаційні комунікації в їх теоретичному осмисленні // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.323–325. 
 59. Чернецька Л.В. Медіатизація суспільства. Медіа як інструмент у формуванні сучасності // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 133-136.
 60. Чорна В.Ю. Специфіка роботи редактора інформаційного сайту // Матеріали Восьмої всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» – К.: НАУ, 2022. – С. 136-138.
 61. Чулінда А.Л. Механізми дотримання авторських прав у соціальній мережі «Ютуб» // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.326–327. 
 62. Шклярський М. Телеобраз захисника України: вербальний захисника України: вербальний і візуальний складники // CXІI Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Місце України у розвитку світової науки», (м. Черкаси, 14 листопада. 2022 р.) Черкаси, 2022.
 63. Шклярський М. Професійні стандарти сучасної тележурналістики // Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: матеріали круглого столу.  К.: ФМВ НАУ 2022. С.227-230.
 64. Ющенко А.А. Сучасний стан та перспективи розвитку новинних телеграм-каналів // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.327–329. 

Теми кваліфікаційних робіт

Результати студентських досліджень та розробок знаходять своє продовження у студентських  кваліфікаційних роботах. Теми кваліфікаційних робіт за 2019-2023 навчальні роки. 

Soft skills

Для випускників спеціальності «Журналістика» соціальні навички (soft skills) є особливо важливими, оскільки вони мають  демонструвати здатність до співпраці з фахівцями та стейкхолдерами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації, проявляти лідерські якості, мати здібності до креативного мислення, управління інформацією, уміння формувати власну думку та приймати рішення.

На кафедрі журналістики постійно проводяться майстер-класи зі стейкхолдерами. Здобувачі вищої освіти виступають у молодіжному театрі арт-студії Факультету міжнародних відносин «Склянка води», демонструють ораторські здібності  під час публічних виступів у конкурсі ораторського мистецтва, беруть участь у спортивних заходах НАУ тощо.

Майстер-клас «Робота телеведучої у прямому ефірі» від журналістки «1+1», телеведучої марафону «Єдині новини» та випускниці кафедри журналістики Наталії Островської


Переможниця конкурсу ораторського мистецтва з нагоди Дня народження Тараса Шевченка Тетяна Торія

Студенти спеціальності «Журналістика» беруть активну участь у волонтерських ініціативах. Зокрема, вони працювали волонтерами у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та  на Україно-Ізраїльському Інноваційному Саміті. Здобувачі вищої освіти також плели сітки для Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони й допомагали біженцям з України у країнах Європи.


Студенти кафедри журналістики відзначені подяками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Консультативну підтримку здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика» забезпечують наставники академічних груп, гаранти освітніх програм, завідувач кафедри, декан факультету та за потреби – доцільний за функціональним призначенням структурний підрозділ університету.

Close Menu