English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ

З метою підвищення ефективності навчальної та науково-дослідної роботи налагоджена взаємодія з низкою провідних зарубіжних закладів вищої освіти:

 • Європейська організація публічного права
 • «ЄС-і» – інформаційний пункт Європейського Союзу
 • Кавказький університет (Грузія)
 • Університет Грузії (Грузія)
 • Аланя Алаадін університет Кейкубат (Туреччина)
 • Інститут імені Юнуса Емре (Туреччина)
 • Лодзинський технічний університет (Польща)
 • Політехнічний університет Томар (Португалія)
 • Університет Кадіса (Іспанія)
 • Кавказький міжнародний університет (Грузія)
 • Інститут менеджменту інформаційних систем (Латвія)
 • Ерзінджанський університет імені Біналі Йилдирим (Туреччина)
 • Університет імені Сулеймана Деміреля (Туреччина)
 • Cередземноморський університет Албанії (Албанія)
 • Університет м. Клягенфурт (Австрія)
 • Нанкайський центр з вивчення іноземних мов (Китай)
 • Казахський державний юридичний університет імені М.С.Нарикбаєва (Казахстан)

Міжнародна діяльність щодо академічної мобільності в НАУ здійснюється відповідно до Стратегії інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти Національного авіаційного університету  на період 2018-2028 роки та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Національному авіаційному університетів.

Відповідальним підрозділом НАУ за міжнародну академічну мобільність є Інститут міжнародного співробітництва та освіти. З метою забезпечення ефективної комунікації налагоджено співпрацю щодо питань реалізації права на академічну мобільність через мережу відповідальних координаторів.

Інформація про можливості щодо реалізації права на академічну мобільність (відкриття конкурсів, проведення презентації щодо) публікується на сайті університету та в соціальних мережах Facebookpage (@NAUINTERNATIONAL).

Університет реалізує проєкти академічних обмінів в рамках Erasmus+, Mevlana та інших програм у 36 ЗВО-партнерах, що означає розширення можливостей для навчання студентів, а також підвищення кваліфікації та викладання викладачів у провідних ЗВО. Спільно зі службою старших експертів (SeniorExpertService) Німеччини НАУ запрошує спікерів з метою імплементації нового досвіду функціонування європейської освітньої системи.

Букіна Наталія Валеріївна, канд. філол.наук, доцент кафедри журналістики

Пройшла науково-педагогічне стажування (180 г. 6 кредитів) (21.11.22-1.01.23) у галузі знань «Журналістика». Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська республіка. Тема: «Психологічні та соціальні проблеми українських викладачів в  галузі журналістики під час війни». Сертифікат № JSI-211103-ISMA від 1.01.2023.
 

Мельникова-Курганова Олена Сергіївна, канд. наук із соц.ком., доцент кафедри журналістики

 1. Стажування / підвищення кваліфікації для викладачів/викладачок журналістики з метою перейняття досвіду європейського мовника за темою «BVBM як представництво інтересів громадянських ЗМІ в Німеччині. Питання імплементації досвіду в Україні» (26.08.-27.11. 2019), сертифікат ID06002711 від 27.11.2019 (186 годин, 6 кредитів).
 2. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи організації освітнього процесу для спеціальностей “Журналістика” і “Менеджмент соціокультурної діяльності” в Україні та країнах ЄС» (м. Влоцлавек, Польща, 22 лютого – 2 квітня 2021 року). Сертифікат №ComSi-22207-KSW від 02.04.2021 (180 годин, 6 кредитів)
 3. Підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології» (ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро, 26.11.2021-30.11.2021, свідоцтво ПК21 №02066747-329 (60 годин, 2 кредити)).
 4. Підвищення кваліфікації за програмою інтенсивних курсів англійської мови для науково-педагогічних працівників (Центр розвитку людського потенціалу при Маріупольському державному університеті, з 25.10.2021-31.01.2022). Свідоцтво 1ПК26593428/0000018-22  (180 годин, 6 кредитів)).
 5. Стажування / підвищення кваліфікації викладача журналістики за спеціальною програмою  «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» (24 вересня 2017 р. – 16 березня 2018 р., м. Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка за підтримки Центру інформації про права людини (громадська організація), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (державна організація), Комісії з журналістської етики (громадська організація), Науково-методичної комісії з журналістики та інформації (громадська організація) та Програми розвитку ООН  в Україні (міжнародна організація в Україні), Міністерства закордонних справ Данії), сертифікат зареєстрований з окремим додатком № 045/119 від 16 березня 2018 р. (180 годин, 6 кредитів).
 6. Гостьовий дослідник в Університеті Пассау (Німеччина) 01.10.2022-31.03.2023. Тема дослідження «Публічні комунікації в місті, що перебуває в облозі: російський інформаційний вплив на громадян Маріуполя».

Остапчук Світлана Сергіївна, канд. пед. наук, доцент кафедри журналістики

Участь у семінарі «Використання гендерних стереотипів світовими медіа» (02-04 липня 2020 р., Прага, Чехія) / Економіко-педагогічна академія, Науковий центр інноваційних досліджень (сертифікат №SCIR-2020-0098).

 • Букіна Н.В. Навчальна дисципліна «Медіакритика» та спростування фейків в умовах російсько-української війни на спеціалізованих онлайн-ресурсах. Scientific and pedagogical internship « Psychological and social problems of Ukrainian journalism theachers in wartime»: Intership proceedings (November 21-January 1, 23. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. P. 13-16
 • Bukina N.V. Media psychology in the paradigms of the Ukrainian educational information online space. Contemporary International Relations : topical highlights of theory and practice -23. Edited by Yu. Voloshyn, N.Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. zO.O., 2023. – Р. 12-21
 • Васильченко В. М. Медіадипломатія в контексті технологізації комунікативних процесів. Contemparary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023 : the Monograph / Edited by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023. 487p. – Р. 26–33.  
 • Васьківська О.Є. Сучасний стан та перспективи розвитку соціальних мереж як платформи для журналістської діяльності.  Contemparary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023 : the Monograph / Edited by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023. 487p. – Р.  42-54.
 • Шульгіна В. І. Структурно-інформаційні засади організації тексту. Сontemparary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023 : the Monograph / Edited by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023.  487p. – P.31-48.
 • Nataiia Shulska, Nataliia Kostusiak, Olha Zyma, Kateryna Larina, Nataliia Bukina, Iryna Kevliuk, Svitlana Ostapchuk. Hate language as a negative phenomenon of the Ukrainian domestic media space in news content about the war // AD ALTA: Jornal of Interdisciplinary Research, 2023. Vol. 14, Issue 1, Spec. Issue XXXIV (Подано до друку).
 • Shulska N., Kostusiak N., Zubach O., Pakholok V., Bukina N., Hammoor M., Kevliuk I. Unofficial Nominations of Modern Political Discourse in the Media: Intercultural Aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023. Vol. 13, Issue 1, Spec. Issue XХХІІ. P. 115–122. Web of Science
 • Bukina N. National Identity and media literacy in the paradigmsof the Russian-Ukrainian war . Functioning of the Ukrainian media during martial law in Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 172 p. – P.19-59
 • Bukina N. Russian-Ukrainian Aggresion as personified Shadow archetype: infernal perspective. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Pedagogical And Psychological Sciences: Current Issues» (November 10-11, 2022, Munich, Germany). LIU. 2022. – P. 23-26
 • Шульгіна В. І., Жуковська Н. В. Роль новинного дискурсу в сучасних міжнародних ЗМІ\\ Functioning of the ukrainian media during Martial law in Ukraine. Scientific monograph . Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 172 p. – С. 159 – 166. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-270-8-9
 • Volodymуr, Suprun , Iryna, Volovenko , TetianaRadionova , Olha, Muratova , Tamara, Lakhach, Olena, Melnykova-Kurhanova. Gender Stereotypes in Ukrainian Mass Media and Media Educational Tools to Contain Them. Postmodern Openings Journal. Romania, 2022. Vol. 13 No. 1, 372-387 (Web of Science).
 • Melnykova-Kurhanova, O., Bella, M., Naumenko, L., Ostrovska, N., Liashchenko, A., & Murzina, O. (2022). Media Education as an Effective Perspective on the Formation of Ideology in Society Through the Influence of Self-Consciousness. Postmodern Openings, 13(4), 42-55. https://doi.org/10.18662/po/13.4/504 (Web of Science).
 • Букіна Н. В. Специфіка вітчизняної медіакритики у сучасних культурних і соціально-політичних реаліях (за матеріалами онлайн-ресурсів медіакритики) / Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskopa, Y.O.Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – Р. 252 – 258.
 • Васильченко В. М. Девіації у мовленні тележурналістів Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskopa, Y.O.Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – Р. 273–279.
 • Васьківська О.Є. Сторітелінг як інструмент соціальної журналістики. Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – Р. 280-284
 • Васьковская Е.Е. Диалогизация как ресурс изучения языка в контексте обновления традиционных методов обучения/ Бондаренко Н.В., Васьковская Е.Е., Косянчук С.В. // Хуманитарни Балкански изследвания, 2021. Т. 5, № 1 (11). С. 10–15
 • Melnykova-Kurhanova Olena. Alternative Communications: the USSR Experience and Modern Transformation. Humanities and SocialSciences. Будапешт: Seanewdim, 2019. С. 86-90. (Copernicus).
 • Ostapchuk Svitlana. Organizational and content-related aspects of the problem of studentsʼ knowledge assessment in national pedagogues̕ interpretations (1919 – 1944) // Modern Science. Praha. 2015. №2. С. 61-68.
 • Васильченко В. Українські фразеологізми, мотивовані обрядом присяги. // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. : В. М. Касцючык [і інш.]; пад агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014. С. 36–39.
 • «Любо оком глянути»: фразеологізми із компонентом ОКО в українській усній народній творчості // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. : В. М. Касцючык [і інш.]; пад агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014, С. 99-103.
 • Васильченко В. Українські фраземи, утворені від вербальних апотропеїв. ROSSICA OLOMOUCENCIA. Vol. LII. Časopis pro russkou a slovanskou filologii. 2013. Num. 2. С. 185–190.
 • Кевлюк И.В. Прагматические особенности функционирования соматических фразеологизмов у текстах публицистического (на примере фразем із компонентом ОКО/ГЛАЗ //Збірник конференції «Современная славистика между традицией и инновацией». Клуж-Напока, 2013. – С.77-79.
 • Кевлюк И.В. Феномен дискурса в лингвистике (коммуникативно-прагматичный аспект) // Іnternational Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies «Premier». Conference papers. Volume 1 March 28, 2013. – Stuttgart, Germany. – Р. 126-128
 • Кевлюк И.В. Соматический сектор украинской фразеологичной картины мира // Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences “In the beginning there was the world: history and actual problems of philology and linguistics”, UK, London, March 28 – April 02, 2013, – P. 60 – 62.
Букіна Н.В. Навчальна дисципліна «Медіакритика» та спростування фейків в умовах російсько-української війни на спеціалізованих онлайн-ресурсах. Scientific and pedagogical internship «Psychological and social problems of Ukrainian journalism theachers in wartime»: Intership proceedings (November 21-January 1, 23. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. P. 13-16
Мельникова-Курганова О.С. Способи протидії пропагандистським наративам в сучасній інформаційній війні. Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали 11 Міжнародної наукової конференції, 19 травня 2023. Львів: “Львівська політехніка”.
Bukina N.   Russian-Ukrainian Aggresion as personified Shadow archetype: infernal perspective. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Pedagogical And Psychological Sciences: Current Issues» (November 10-11, 2022, Munich, Germany). LIU. 2022. 87 P.
Мельникова-Курганова О. Соціальні комунікації в блокадному Маріуполі: особливості, їх види, типи комунікаторів. Інформація, комунікація, суспільство 2022. Львів, Львівська Політехніка, 2022.
Мельникова-Курганова О. Стратегічні комунікації в контексті смислових війн. Інформація, комунікація, суспільство 2021 [електронний I 741 ресурс] : Матеріали 10-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2021. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021.
Мельникова-Курганова О. Викладання дисциплін галузі журналістики та соціальних комунікацій: цілі, методи, пріоритети. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські тенденції розвитку журналістики, PR, медіа і комунікації».Влоцлавек (Республіка Польща), 2020.
Мельникова-Курганова О. Нелінійні методи стратегічних комунікацій у смислових та пропагандистських війнах.Journalism, Advertising and PR: European Development Direction. Рига, Baltija Publishing.
Остапчук С. С. Особливості взаємодії телеканалу СТБ з глядацькою аудиторією (на прикладі передачі «Вікна. Новини») // «The Second International scientific congress of scientists of Europe». Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists «East – West» (May 10-11, 2018). Vienna, 2018. – P. 561- 568.

Дар’я Зотенко, здобувач ВО спеціальності «Журналістика» пройшла закордонне стажування у Європейській організації публічного права (EPLO) (Афіни, Греція).

Європейська організація публічного права – авторитетна міжнародна організація, якій надано статус спостерігача в Генеральній Асамблеї ООН, Всесвітній організації інтелектуальної власності, Європейській комісії у сфері регулювання публічно-правових відносин, Міжнародній організації праці та Міжнародній організації з міграції. Також Європейська організація публічного права постійно консультує ПАРЄ, Венеціанську комісію, Європейський Суд з прав людини.

Досягнення студенток ФМВ на стажуванні у Європейській організації публічного права

Close Menu