English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма «Журналістика»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: Магістр з журналістики
Кваліфікація: журналіст

Закрити меню