English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Навчання за спеціальністю «Журналістика» (освітня програма «Журналістика» освітнього рівня «бакалавр» і освітні програми «Журналістика» освітнього рівня «магістр») передбачає проходження студентами низки навчальних, виробничих і переддипломних практик.

Практика – це невід’ємна складова навчального процесу підготовки фахівців з вищою освітою. Практика має на меті поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розвиток практичних навичок майбутніх журналістів, розв’язання прикладних задач і підготовку студентів до самостійної роботи у різних сферах діяльності засобів масової інформації.

Програма наскрізної практики є однією з основних форм навчального процесу, спрямованого на формування й виховання висококваліфікованого фахівця.

Комплексні програми практик забезпечують єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, безперервності та наступності навчання студентів.

Мета практики –  виробити у студентів спеціальні фахові компетентності, пов’язані з процесом підготовки медіапродуктів і їхньої конкурентоспроможностю на медіаринку; ознайомити зі специфікою роботи редакції газети, структурою теле-, радіокомпанії, інформагентства, інтернет-видання та обов’язками працівників; поглибити знанння про редакційну техніку, технічне забезпечення підготовки і випуску теле-, радіопрограм.

Також метою практики є розширення та поглиблення у студентів вмінь, професійних та навичок та спеціальних фахових компетентностей, одержаних під час теоретичного та практичного навчання в Центрах компетентностей, для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових і виробничих умовах.

 

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • детальне ознайомлення з редакціями друкованих, телевізійних та радіо ЗМІ(протягом 5 днів);
 • ознайомлення з цільовою аудиторією кожного ЗМІ;
 • ознайомлення із системою планування діяльності редакцій різного типу ЗМІ;
 • обрати газету і спробувати себе у ролі журналіста-практиканта (протягом наступних 5 днів);
 • відвідати разом з досвідченим журналістом прес-конференцію, брифінг, або засідання «круглого столу» тощо;
 • брати участь у нарадах головного редактора;
 • підготувати 2-3 журналістські матеріали, за можливості опублікувати їх (опублікування в газеті не є обов’язковою умовою проходження практикидля студентів 1-го курсу);
 • підготувати звіт за результатами проходження практики.

ПРАКТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • детальне ознайомлення з редакцією друкованого засобу масової інформації, його історією, роллю та функціями в нинішній час;
 • набуття практичних навичок роботи кореспондента;
 • ознайомлення з читацькою аудиторією місцевого видання через вивчення роботи відділу листів;
 • ознайомлення з підготовкою газети до друку (складання і вичитування матеріалів, макетування номера, чергування по номеру);
 • виконання різного виду завдань редакції, участь у прес-конференціях, брифінгах, засіданнях «круглого столу»;
 • написання 4 – 6 матеріалів (інформаційних заміток, репортажу чи кореспонденції);
 • опублікування в газеті не менше 3 власних матеріалів;
 • підготувати звіт за результатами проходження практики.

ПРАКТИКА В ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ ПЕРЕДБАЧАЄ:

Практика на радіо

 • ознайомлення з організацією роботи редакції (визначити обсяг радіомовлення радіостанції; основні джерела інформації; структуру і штат редакційного колективу; службові обов’язки творчих працівників відділу інформації);
 • вивчення слухацької аудиторії радіо;
 • ознайомлення із системою планування діяльності радіоредакції;
 • участь у планерках;
 • виявлення ініціативи в пошуку тем і варіантів їх втілення в радіосюжетах, радіопередачах;
 • ознайомлення з матеріалами досвідчених журналістів;
 • отримання досвіду роботи з аудіотехнікою як у студійних, так і позастудійних умовах;
 • удосконалення навичок роботи в різноманітних комп’ютерних програмах редагування аудіоматеріалів;
 • закріплення знань та навичок роботи над інформаційними жанрами, зокрема інтерв’ю, радіоповідомленням, репортажем; різновидами радіопередач;
 • ознайомлення з усіма етапами підготовки і випуску інформаційної, авторської програм;
 • редагування інформаційних новин, авторських програм;
 • засвоєння технології підготовки і проведення програм у запису та в прямому ефірі;
 • участь у монтуванні передач, сюжетів;
 • підготовка до виходу в ефір 7-10 різних за жанрами матеріалів (бажано, щоб 2-3 із них були аналітичними матеріалами) або 4-6 матеріалів та 1-2 програм.

Практика на телебаченні

 • ознайомлення з редакцією телебачення: технологією виробництва новин, структурою, функціональним підпорядкуванням та взаємодією творчих і технічних підрозділів;
 • ознайомлення з редакційною політикою каналу;
 • ознайомлення з плануванням роботи редакції – участь у редакційних нарадах;
 • виконання завдань, визначених головним редактором або ж куратором практики щодо підготовки інформаційних, авторських передач, прямих ефірів тощо;
 • ознайомлення з технологією відеозапису, розшифровок, монтажу та озвучення авторського матеріалу;
 • виїзд разом із творчими групами на оперативні зйомки;
 • опанування принципів верстки новинних випусків;
 • розробка та виробництво власних авторських, щонайменше трьох, відеосюжетів за жанрами: кореспонденція, інформаційний репортаж, проблемний репортаж, БЗ, інтерв’ю.

*Студенти самостійно можуть обирати  вид (друковані ЗМІ, теле- та радіо- ЗМІ) та місце проходження практики

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • стажування в редакції газети, радіо, або телеканалу;
 • вивчення читацької, слухацької, або глядацької аудиторії;
 • ознайомлення з кращими зразками інформаційних продуктів;
 • участь у нарадах головного редактора;
 • виявлення методики пошуку тем і варіантів їх втілення;
 • відвідування прес-конференції, брифінгу, засідання «круглого столу»;
 • закріплення знань та навичок роботи над інформаційними, аналітичними, художньо-публіцистичними жанрами.
 • підготовку журналістських матеріалів:
  • опублікування в газеті не менше 7 власних матеріалів;
  • підготовку до виходу в ефір 7-10 різних за жанрами матеріалів (бажано, щоб 2-3 із них були аналітичними матеріалами) або 4-6 матеріалів та 1-2 програм;
  • розробку та виробництво власних авторських, щонайменше трьох, відеосюжетів за жанрами: кореспонденція, інформаційний репортаж, проблемний репортаж, інтерв’ю…

Навчальна практика “Вступ до спеціальності”

Творча практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Науково-дослідна практика у сфері журналістики

Закрити меню