English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Міжнародна журналістика» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Методологія медіа досліджень

Комунікативна філософія глобального інформаційного суспільства

Крос-культурні особливості стратегічних комунікацій

Нові медіа в системі міжнародної соціокомунікативної діяльності

Сучасні мультимедійні технології в інформаційній діяльності

 

Силабуси обов’язкових дисциплін ОНП «Міжнародна журналістика» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Методологія медіадосліджень

Комунікативна філософія глобального інформаційного суспільства

Крос-культурні особливості стратегічних комунікацій

 

Силабуси вибіркових дисциплін ОНП «Міжнародна журналістика» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Аналітико-синтетична обробка інформації

Іномовлення України

Медіасистеми в умовах соціально-політичної трансформації

Методологія медіаосвіти в інформаційному суспільстві

Сучасні аспекти медіаконвергенції

Закрити меню