English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень

 • НДР “Мультимедійне освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ”. Науковий керівник: д.п.н., проф. С.М. Лобода
 • Створення теорії, розробка методів і алгоритмів, становлення та розвитку інформаційних мультимедійних систем (процесних та об’єктних), розширення і поглиблення наукових знань у вказаному науковому напряму. Науковий керівник: к.т.н., доц. Мелешко М.А.

Наукові розробки

У відповідності договору з ТОВ «Інформаційні бізнесові системи і телекомунікації (IBS)” (м. Київ) на кафедрі комп’ютерних мультимедійних технологій виконана НДР № 6/04-2(329 – Х06) «Дослідження та реставрація фільмів О. Довженка: комп’ютерні файли відреставрованих відеоматеріалів» (керівник Мелешко М.А.).

Стислий опис науково-технічної продукції

Виконано дослідження фільмів О.Довженка та здійснена відповідна цифрова реставрація й створення комп’ютерних файлів відреставрованих відеоматеріалів з метою збереження творчої спадщини Олександра Довженка.

Активну участь у виконанні роботи брали студенти в рамках діяльності студентського науково-дослідного центру ”MULTIMEDIA”.

Результати досліджень увійшли у створену Міністерством культури і туризму України та Національним центром Олександра Довженка збірку на відео носіях у цифровому форматі DVD на умовах державного замовлення «Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина. Анотований каталог».

Цифрове відновлення зображення та фонограм разом з фахівцями IBS під керівництвом професора Мелешко М.А. здійснювали студенти напряму «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань», прізвища яких внесені до збірки: Андрій Голотюк, Юлія Козир, Дмитро Конопко, Тетяна Куцар, Наталія Соколова, Вадим Щербаков.

Розроблена комп’ютерна програма “Акваленд – пригоди під водою”/ Ругайн О.В., Козлова О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30104, дата реєстрації 02.09.09 р.

Аспірантура та докторантура

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за такими спеціальностями:

 • 05.01.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.13.06 Інформаційні технології;
 • 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Наукові керівники аспірантів:

 • зав.каф., д.пед.н., проф. Лобода С.М.
 • проф., к.т.н., доц. Мелешко М.А.

Наукові консультанти докторантів:

 • зав. каф., д.пед.н., проф. Лобода С.М.

Конференції

Щороку на базі кафедри проводиться науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності».

Цілі конференції

 • Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.
 • Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у вигляді мультимедійних презентацій.
 • Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.
 • Обмін ідеями, пошук сумісних напрямів досліджень та зміцнення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.
 • Залучення молоді до наукового пошуку.

Основні напрями роботи конференції

 1. Теоретико-методологічні засади створення та використання мультимедійних технологій.
 2. Теорія та практика застосування апаратного та програмного забезпечення мультимедіа.
 3. Проблеми та перспективи використання електронних освітніх ресурсів навчання.
 4. Електронна бібліотека.
 5. Використання продуктів мультимедіа у віртуальній та доповненій реальності.

Наукові семінари

 • Шляхи активізації профорієнтаційної роботи кафедри
 • Актуальні питання навчально-виховного процесу
 • Мультимедійне освітнє середовище закладу вищої освіти.
 • Електронна бібліотека як засіб навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 • Проектне навчання: підходи до реалізації.
 • Засоби візуалізації у навчальному процесі
 • Використання інфографіки при проектуванні освітніх ресурсів

Репозитарій Кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

 

Close Menu