English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Перелік освітніх програм Факультету міжнародних відносин, за якими здійснюється підготовка англійською мовою

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини»
Бакалавр

Specialty 291 «International Relations, Public Communications and Regional Studies»
Educational and Professional Program «International Relations»
Bachelor

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес»
Бакалавр

Specialty 292 «International Economic Relations»
Educational and Professional Program «International Business»
Bachelor

Спеціальність 293 «Міжнародне право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Бакалавр

Specialty 293 «International law»
Educational and Professional Program «International law»
Bachelor

Close Menu