English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра реклами і зв`язків з громадськістю

ОПП «РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

Галузь знань 06 «Журналістика»

Освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Close Menu