English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Icon Image

ПРЕДСТАВНИКИ НАУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (EPLO)

В Афінах (Грецька Республіка) відбулося засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO). EPLO є найавторитетнішою міжнародною науково-освітньою організацією в сфері публічного права, яка об’єднує індивідуальних і колективних членів, насамперед науково-освітні установи, які зробили вагомий внесок у розвиток публічного права. Серед іншого, EPLO виступає офіційним радником ООН, ПАРЕ, Європейської комісії у сфері регулювання публічно-правових відносин, постійно консультує Європейський Суд з прав людини, є автором багатьох доленосних правових рішень, які нині формують сучасну основу як системи міжнародного публічного права в цілому, так і визначають стандарти для формування законодавства ЄС та провідних країн світу.

Водночас вагому складову діяльності EPLO становлять освітні програми, для чого на базі організації створено і успішно працює відповідна Академія публічного права, яка забезпечує безперервну освіту та підвищення професійної кваліфікації в галузі публічного права для студентів та науковців з усього світу.

Під час засідання обговорювалися питання перспектив подальшого розвитку EPLO, її інфраструктури, управління, а також освітні, наукові та інституційні проекти.

Очолює EPLO Спірідон Флогаїтіс (Spyridon Flogaitis), всесвітньо відомий вчений, юрист, адвокат, політик, автор сотень наукових робіт, лектор провідних університетів світу. Спірідон Флогаїтіс є професором публічного права Афінського університету, Почесним членом Коледжу Вулфсона (Кембриджський університет), Почесним доктором Лісабонського університету і Університету політології та публічного управління (м. Бухарест).

Президент EPLO Спірідон Флогаїтіс у своїй доповіді серед основних результатів діяльності організації за минулий рік назвав значний прогрес у відносинах з Україною та висловив особливу подяку декану Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету професору, доктору юридичних наук Юрію Волошину за всебічну допомогу та підтримку діяльності Європейської організації публічного права в Україні.

У ході заходу в урочистій обстановці у присутності членів уряду Грецької Республіки та видатних юристів з усього світу Президент EPLO Спірідон Флогаїтіс підтвердив партнерство організації з НАУ у науковій, дослідницькій та освітянських сферах відповідно до Угоди про співробітництво в галузі науки та освіти підписаної EPLO та Національним авіаційним університетом 02.07.2019. Серед пріоритетних завдань Угоди перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів та студентів, обмін науковими кадрами, створення та впровадження спільного курсу міжнародного (Європейського) повітряного та космічного права, забезпечення спільних дослідницьких робіт та наукових досліджень, організація, проведення та участь у симпозіумах, конференціях, семінарах та ін.

Окрім того, сторони висловили впевненість у тому, що одне з центральних місць у розвитку співпраці має посісти питання створення для студентів та молодих науковців Національного авіаційного університету можливостей для навчання та стажування в EPLO, а також участь університету в наукових програмах EPLO в галузі публічного права.

Учать представників НАУ у засіданні Ради директорів Європейської організації публічного права свідчить про високу оцінку Національного авіаційного університету як повноправного партнера та визначає місце Університету у світовій спільноті серед інституцій міжнародного публічного права.

Закрити меню