English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Публікації викладачів

Професор В. Шульгіна.

 1. Шульгіна В.І. Концептуальні засади термінологічного словника аві аційної галузі  як один з етапів розробки інформаційно-пошукового тезауруса // Матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2019” (23-25 квітня 2019). –  Київ: НАУ, 2019. – С. 33.38 – 33.40.
 2. Шульгіна В.І.  Українська мова в російськомовній аудиторії: особливості навчання // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі»: тези доповідей (Черкаський державний технологічний університет, 25-26 жовтня 2018 р.). – С.171-172.
 3. Шульгіна В. І. Шляхи подолання комунікативних бар’єрів російськомовними студентами при вивченні української мови // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА» 16–17 листопада 2018 року. – Київ, – С. 370 – 372.

Доцент Кравченко Є. Г.

 1. Кравченко Є. Г. Заголовок-парцелят у газетному тексті /Кравченко Є.Г., Конопленко Н.А. // Мова. Свідомість. Концепт.: зб. наук. статей /відп. ред.О. Г. Хомчак. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – Вип.8. – С.22 – 26.
 2. Кравченко Є.Г. Динаміка мовної норми / Є.Г. Кравченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дис­курсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Остров­ська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.156 -160.
 3. Кравченко Є. Г. Сучасна публіцистика: мовно-естетичні тенденції / Є. Г. Кравченко // Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2019. – Вип.9. – С.131-137.

Доцент Васильченко В. М.

Статті:

 1. Vasyl’chenko V. M. Paraphrasis in the nominations of political figures in the mass media // Proceeding of The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY – Safety in aviation and space technology”. October 10-12, 2018. – Р. 10.2.17-10.2.21. – Режим доступу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5347/4348
 2. Vasyl’chenko V. M. Language deviations in an advertising communications // Proceeding of The Fourteenth International Scientific Conference “AVIA-2019” April 23-25, 2019 Kyiv http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/schedConf/presentations

Навчальні посібники:

 1. Українське мовлення. Крок у грамотність. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. 2018. https://www.bohdan-books.com/catalog/book/123848/
 2. Українська мова. Грамотність українського мовлення. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. https://www.bohdan-books.com/catalog/book/128463/

Науково-популярних матеріалів на сайті медійної компанії «Український інтерес»:

1. Давши слово, тримай 03.06.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-davshy-slovo-trymaj-833196
2. Навіщо п’яте колесо до воза? 10.06.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-navishho-p-yate-koleso-do-voza-840881
3. “Борщів як три не поденькуєш…” 17.06.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-borshhiv-yak-try-ne-podenkuyesh-847742
4. Забудьмо ці кальки-каліки! 23.06.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-zabudmo-tsi-kalky-kaliky-855818
5. “Розстрільний список” для слів 01.07.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-rozstrilnyj-spysok-dlya-sliv-861151
6. Допомагати, а не заважати 09.07.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-dopomagaty-ne-zavazhaty-872366
7. Між пітьмою та світлом 17.07.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-mizh-pitmoyu-ta-svitlom-880798
8. Звідки взялися “спасибі” та “дякую” 24.07.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-zvidky-vzyalysya-spasybi-ta-dyakuyu-889557
9. Червоне світло для покручів 31.07.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-chervone-svitlo-dlya-pokruchiv-892171
10. Картина смальцем 04.08.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-kartyna-smaltsem-897596
11. Чи варта варта вартісного вартування? 09.08.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-chy-varta-varta-vartisnogo-vartuvannya-906699
12. Жіночий чи чоловічий? 18.08.2018 https://uain.press/language/911870-911870
13. Не механічно, а вдумливо та виважено 22.08.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-ne-mehanichno-vdumlyvo-ta-vyvazheno-914120
14. Пригода – не нагода, або “По німецькому показу” 26.08.2018 https://uain.press/language/v-vasylchenko-mova-prygoda-ne-nagoda-abo-po-nimetskomu-pokazu-919666
15. Цікаві лінгвістичні терміни 31.08.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-tsikavi-lingvistychni-terminy-923680
16. Бажаючі vs охочі 07.09.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-bazhayuchi-vs-ohochi-929465
17. Обійми для обойми 14.09.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-obijmy-dlya-obojmy-937478
18. Настоювати настоянку, наказувати наказ 18.09.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-nastoyuvaty-nastoyanku-nakazuvaty-nakaz-944236
19. Недоріка, оаза та сонько 24.09.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-nedorika-oaza-ta-sonko-952014
20. Потвори кандебрянської мови 05.10.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-potvory-kandebryanskoyi-movy-962584
21. Не-добро не-пожалувати! 11.10.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-ne-dobro-ne-pozhaluvaty-967436
22. Мова: “Скалка” vs “качалка” 30.10.2018 https://uain.press/language/v-yacheslav-vasylchenko-mova-skalka-vs-kachalka-978439
23. Погоджуся з Андрієм Кокотюхою 08.06.2018 https://uain.press/politics/v-yacheslav-vasylchenko-pogodzhusya-z-andriyem-kokotyuhoyu-843123
24. Гонитва за жовтим дияволом, або Шлях у нікуди 05.11.2018 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-gonytva-za-zhovtym-dyyavolom-abo-shlyah-u-nikudy-978890
25. Одвічна чарівливість детективу 09.11.2018 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-odvichna-charivlyvist-detektyvu-979184
26. Одвічна чарівливість детективу (продовження) 13.11.2018 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-odvichna-charivlyvist-detektyvu-prodovzhennya-979449?fbclid=IwAR2Ttt6HQIpSn24zIZnlPft-GkROhLDtaYPS7YluDZFnBYrIuK6lvluT5ho
27. Дещо про тату 16.11.2018 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-deshho-pro-tatu-980401?fbclid=IwAR2tTzQqRVxNVkA2_np1BqbaSaDwoZDNriuVXScuTv0198OptdaoMOeWSvQ
28. Дещо про тату (ІІ) 19.11.2018 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-deshho-pro-tatu-ii-980486
29. Балада про десять гривень, або Дзвіниця у кожного своя 21.11.2018 https://uain.press/blogs/balada-pro-desyat-gryven-abo-dzvinytsya-u-kozhnogo-svoya-980689?fbclid=IwAR0gk8kM-FgqDLAaLv35c3cGb0kX5NGPzdJtdkG_fCROYv4He7ze7KLN6bQ
30. Дивимося серцем. Відповідаємо за тих, кого приручили 23.11.2018 https://uain.press/culture/dyvymosya-sertsem-vidpovidayemo-za-tyh-kogo-pryruchyly-980822?fbclid=IwAR1C-EAGY0oWErL1obeQCO1LBSTmahV2zIG0DfdTL-3liY-lqRFhB35R0cQ
31. Постійно стаєш новим Гераклом… 27.11.2018 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-postijno-stayesh-novym-geraklom-980970
32. Майстерня з виготовлення людини, або Навіщо я читаю книги – І 29.11.2018 https://uain.press/culture/majsternya-z-vygotovlennya-lyudyny-abo-navishho-ya-chytayu-knygy-981124?fbclid=IwAR0gzvHyJAZwRgHXtPeLPOhXPchXpK-ImZRe6uqqojss0Jem8DjHyVwA4X0
33. Майстерня з виготовлення людини, або Навіщо я читаю книги – ІІ 10.12.2018 https://uain.press/culture/majsternya-z-vygotovlennya-lyudyny-abo-navishho-ya-chytayu-knygy-ii-981714?fbclid=IwAR1aMshmwLUWMKmBgkIGcnKpQdQtH2PWJ-sngjtsgzf7WzjdjSD5HsCR8zI
34. Дворушники: вони вже давно серед нас 14.12.2018 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-dvorushnyky-vony-vzhe-davno-sered-nas-982108
35. Дворушники: Вони вже давно серед нас (ІІ) 04.01.2019 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-dvorushnyky-vony-vzhe-davno-sered-nas-ii-986536
36. Дворушники: Вони вже давно серед нас (ІІІ) 15.01.2019 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-dvorushnyky-vony-vzhe-davno-sered-nas-iii-988102?fbclid=IwAR0Wxv9-89lQO82znNsnOCSvCP8K9RAWVwKd2vXUNEotkaRSt6Htg6IGXkU
37. Сторінками світових шедеврів 28.01.2019 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-991282
38. Сторінками світових шедеврів – ІІ 07.02.2019 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-ii-994323?fbclid=IwAR1Oi_F6B_gXfjDBTw3CWNU9WKADoSX7b2Chkzh1ad_3pT1WYdDehBBHyrs
39. Сторінками світових шедеврів – ІІІ

 

28.02.2019 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-iii-1003777?fbclid=IwAR1SS1K0y1V6iWGbf6L5loE1gvsM3bm8NLfQjdD_SZcq1z2Y0CkuBFXXZ4k
40. Сторінками світових шедеврів – ІV 04.03.2019 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-iv-1004849?fbclid=IwAR0_BY80a2-ey7pm-rGCf23Owqzmw2FE55uz92fXs_dr9xnhK4g7iXV_iUI
41. Сторінками світових шедеврів – V 13.03.2019 https://uain.press/blogs/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-v-1008481?fbclid=IwAR1VuFqa8xVNpuCyoiQEmSenXYiqW6xC5CgazUcsm3FFxhiMPwScx36fi-Q
42. Сторінками світових шедеврів – VІ 18.03.2019 https://uain.press/blogs_/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-vi-1011971
43. Сторінками світових шедеврів – VІІ 13.05.2019 https://uain.press/culture/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-vii-1033389?fbclid=IwAR0AxUTwu5mAACp4XuPCm2TbvgbO2tbc09W2cZsMQub4OxziJch1RZ-ztiw
44. Сторінками світових шедеврів – VІІІ. Коли кохання знищує ( “Лоліта”) 23.06.2019 https://uain.press/culture/literatura/v-yacheslav-vasylchenko-storinkamy-svitovyh-shedevriv-viii-1051689

 

Доцент Назаренко Г. І.

 1. Nazarenko H. I. Reform of state- and municipal-owned press in Ukraine: hard and slow process dynamics in media experts assessments // Proceedings: The eighth  world congress “Aviation in the XXI-st century”: Safety in Aviation and Space Technologies (Kyiv, October 10–12, 2018). – Kyiv: National  Aviation  University, 2018. –  Р. 10.2.12 – 10.2.16. – (Symposium 10. Communication factor in modern international relations: 10.2. The transformation of journalism in the context of technologizing the world and  the processes  of  globalization) – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2018/Congress2018.pdf

Старший викладач Остапчук С. С.

Статті:

 1. Остапчук С. С.   Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації.  – 2018. – №4. – С. 63- 67.
 2. Остапчук С. С. Гендерні аспекти мовлення: на прикладі сучасних українськомовних друкованих ЗМІ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 13. – Подано до друку.

Викладач Ліченко А. Д.

Опубліковано тез доповідей:

 1. Ліченко А.Д. Візуалізація даних за допомогою мап: базові аспекти / А.Д. Ліченко // Поліграфічні, медійні та Web-технології: тези ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, Львів, 17-19 жовтня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 291 – 296
 2. Lichenko A.D. Data visualization: basic principles and common types / A.D. Lichenko // Abstracts of Papers Aviation In The XХІ-st Century: The Eight World Congress, Kyiv, October 10-12. – Kyiv, 2018. – P. 2.6-10.2.8
 3. Ліченко А.Д. Джерела відкритих даних у сучасному інформаційному просторі / А.Д. Ліченко // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 9-10 листопада 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С. 41-45
 4. Ліченко А.Д. Візуальні форми репрезентації даних, що демонстують зміни показників у часі / А.Д. Ліченко // Актуальні проблеми медіапростору: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 18 квітня 2019 р. – К., 2019. – С. 140-144
 5. Lichenko A.D. Scrolling Story as a Modern Format of Multimedia Storytelling / A.D. Lichenko // Abstracts of Papers AVIA-2019: The Fourteenth International Scientific Conference, Kyiv, April 23-25, 2019. – Kyiv, 2019. – Подано до друку.
 6. Ліченко А.Д. полярна діаграма як різновид графічного представлення даних у медіа / А.Д. Ліченко // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: тези Міжнародної наукової конференції, Дніпро, 24-25 травня 2019 р. – Дніпро, – Подано до друку.

 Опубліковано статей у фаховому виданні:

 1. Ліченко А.Д. Інтерактивна візуалізація як спосіб представлення великих обсягів даних у медіа (на прикладі видання «The Guardian») / А.Д. Ліченко // Вісник Лівівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 45. – С. 230–237.

 

Закрити меню