English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ВИСТАВКАХ, З’ЇЗДАХ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Х Всесвітній конгрес «Туристичне регіонознавство – Безпека в авіації та космічні технології», 28-30 вересня 2022 року в Національному авіаційному університеті (Дудник І. М., Беркова О. П., Борисюк О. А., Колотуха О. В., Пестушко В. Ю., Сайчук В. С., Бут М. Г.)
7th International scientific and practical conference “Modern research in world science”, October 2-4, 2022. Lviv, Ukraine (Беркова О. П.).
2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки», м. Тернопіль, 4-5 жовтня 2022 р. (Колотуха О. В.).
3. XVІ Міжнародна наукова конференція «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід», Львів, 7 жовтня 2022 р. (Колотуха О. В.).
4. Міжнародна науково-практична конференція «An overview of modern scientific research in various fields of science», м. Амстердам (Нідерланди), 17-19 жовтня 2022 р. (Мархонос С.М.)
5. Науково-практичний семінар кафедри міжнародного туризму та країнознавства Національного авіаційного університету, м. Київ., 24 жовтня 2022 року (Дудник І.М., Борисюк О.А., Фокін С. П., Колотуха О.В., Пестушко В.Ю., Сайчук В.С., Беркова О.П., Бут М.Г., Мархонос С.М.)
6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції», 28 жовтня 2022 р., м. Мукачево (Колотуха О. В.).
7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», м. Умань, 28-29 жовтня 2022 р. (Пестушко В.Ю.)
8. ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», 3-4 листопада 2022, м. Переяслав. (Колотуха О. В.).
9. Круглий стіл 14-ї наукової студентської конференції «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука», 10 листопада 2022, м. Київ. (Фокін С.П., Мархонос С. М.)
10. Міжнародна науково-практична конференція «Війна та туризм», м. Київ, 11 листопада 2022 р. (Пестушко В.Ю.)
11. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine (Вишневський В. І.).
12. Х Міжнародна науково-практична конференція «Філософські аспекти професійної освіти» (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.) (Колотуха О. В.).
13. Міжнародна науково-практична конференція «Міста та регіони в епіцентрі просторових змін», 24 листопада 2022 року, м. Київ (Колотуха О. В.).
14. IX International Scientific and Practical Conference «Analysis of the problems of science and modern education», March 06-08, 2023, Prague, Czech Republic (Колотуха О. В.)
15. Міжнародний туристичний форум «Туризм в Україні: виклики та відновлення», м. Київ, 21-22 березня 2023 р. (Мархонос С. М., Пестушко В.Ю.).
16. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023», 18-20 квітня 2023 року в Національному авіаційному університеті (Дудник І. М., Беркова О. П., Борисюк О. А., Колотуха О. В., Мархонос С. М., Пестушко В. Ю., Фокін С. П.).
17. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», 11-12 травня 2023 р., м. Київ, Україна (Дудник І. М., Беркова О. П., Борисюк О. А., Колотуха О. В., Мархонос С. М., Фокін С. П.).
18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки» (до 70-ої річниці від дня народження вченої), 27 квітня 2023 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка (Колотуха О. В.)
19. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу територіальних громад» (м. Гайворон, 26-28 трав. 2023 р.) (Дудник І.М., Колотуха О.В., Беркова О.П.)

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ВИСТАВКАХ, З’ЇЗДАХ ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. XXIX Conference of the Danubian Countries, м. Брно (Чехія), 6–8 вересня 2021 р. (Вишневский В.І.)
2. Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, Одеса, 7–9 жовтня 2021 р. (Вишневский В.І.)
3. I Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації», м. Київ, 25 квітня 2021 р. (Пестушко В.Ю.)
4. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин і регіональних досліджень», м. Луцьк, 6 грудня 2021 р. (Дудник І.М., Руднєва М. Г.)
5.Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic explorations», м. Амстердам (Нідерланди), 10-12 січня 2022 р. (Мархонос С.М.)
6. Міжнародна науково-практична конференція «Ştiinţă. Еducaţie. Сultură», м. Комрат (Молдова), 11 лютого 2022 р. (Фокін С. П.)
7. Міжнародна науково-практична онлайн-коференція «Підземні води як стратегічний ресурс економічного розвитку держави», Київ, 22 березня 2022 р. (Вишневский В.І.)
8. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», м. Кропивницький, 16-17 червня 2022 р. (Дудник І.М., Борисюк О.А., Фокін С. П.)

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ВИСТАВКАХ, З’ЇЗДАХ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Десята міжнародна науково-практична молодіжна конференція «Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій», м. Київ, 10 жовтня 2019 р. (Патарідзе-Вишинська М.В.).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку», м. Харків, 16-17 жовтня 2019 р (Дудник І. М., Борисюк О. А.).
3. XLIV Міжнародна науково-практична конференція «Нейромаркетинг – як новітній метод нетрадиційного впливу на поведінку споживачів», Харків – Відень – Берлін- Астана, 30 жовтня 2019 р. (Беркова О.П.)
4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», м. Умань, 30-31 жовтня 2019 року (Пестушко В. Ю.).
5. VIII з’їзд гідроекологічного товариства України. 6–8 листопада 2019 р. Київ (Вишневський В. І.).
6. XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management. 6–8 листопада 2019 р. Київ (Вишневський В. І.).
7. Міжнародна конференція: «Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку», м. Київ, 21-22 листопада 2019 р., Університет економіки та права «КРОК» (Уварова Г. Ш.).
8. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Актуальні проблеми регіональних досліджень», м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р. (Фокін С.П.).
9. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы состояния и развития детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма», г. Москва, 15 декабря 2019 года (Фокин С. П.).
10. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі», м. Полтава, 23 грудня 2019 р. (Фокін С.П.).
11. Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон’юнктури», м. Київ, 27 грудня 2019 р. (Патарідзе-Вишинська М.В.)
12. XXIV Международная научно-практическая конференция «Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы», Гомель, 7 февраля 2020 г. (Мархонос С.Н.).
13. 1st international scientific youth conference «Sustainable development: youth view», Kyiv, February 28, 2020, Ukrainian American Concordia University (Rudnieva M.).
14. ХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», Переяслав, 29 лютого 2020 р. (Кучеренко В.С.)
15. Міжгалузевий науково-практичний семінар «Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг: медичний туризм», м. Київ, березень 2020 р., ФМВ НАУ (усі науково-педагогічні працівники кафедри)
16. Науково-практичний семінар «Алгоритми та особливості акредитації освітніх програм», м. Київ, березень 2020 р., ФМВ НАУ (усі науково-педагогічні працівники кафедри)
17. Міжнародна наукова географічна конференції: «Суспільно-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями» березень 2020 р. – Берегово: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (Уварова Г.Ш.).
18. Міжнародна науко-практична конференція «Міський туризм: реалії, виклики, перспективи», 27 березень 2020 р., КНУ імені Т.Г. Шевченка. (Уварова Г.Ш., Руднєва М. Г. , Дудник І. М. , Борисюк О. А., Фокін С. П.).
19. International scientific conference of young scientist and students: “”Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution””, Kyiv, April 2–3, 2020 (Marina Rudnieva).
20. Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. (Фокін С. П.).
21. ІІ-га Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: наука, освіта, практика» у Національному університеті водного господарства та природокористування, травень,2020 р. м. Рівне (Уварова Г.Ш.).
22. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», травень, 2020. – Київ, НАУ Факультет міжнародних відносин. (Уварова Г.Ш., Беркова О. П., Руднєва М. Г. , Дудник І. М., Борисюк О. А., Фокін С. П., Ткачук Л. М., Сайчук В. С., Пестушко В. Ю.)
23. Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференція «Колпинские чтения по краеведению и туризму», г. Санкт-Петербург, 26 марта 2020 года (Фокин С.П.).
24. Науково-практична онлайн-конференція «Український туризм в умовах корона та пост корона вірусного періоду: антикризові сценарії, міжнародний досвід та кращі практики», 29 травня 2020 р., КНУ імені Т.Г.Шевченка. (Уварова Г.Ш.) –без публікації матеріалів
25. International scientific and practical conference «TOURISM OF THE XXI CENTURY: GLOBAL CHALLENGES AND CIVILIZATION VALUES», Kyiv June, 01, 2020 (Markhonos S.).
26. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» м. Київ, 16 червня 2020 р. (Руднєва М. Г.).

Участь у конференціях, семінарах, виставках і з’їздах 2018-2019 навчальний рік

 1. Международная симпозіум «The Environment and the Industry», м. Бухарест (Румунія), 20-21 вересня 2018 р. (Вишневський В. І.)
 2. Восьмий Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», м. Київ, 10-12 жовтня 2018 року (Балабанов Г. В., Беркова О. П., Борисюк О. А., Вишневський В. І., Руднєва М. Г., Сайчук В. С., Ткачук Л. М., Уварова Г. Ш., Фокін С. П.)
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації», м. Київ, 25-26 жовтня 2018 р. (Балабанов Г. В.).
 4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку, Умань, 29-30 жовтня 2018 р. (Пестушко В. Ю.)
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти», м. Ужгород, 7-8 грудня 2018 р. (Ткачук Л. М., Беркова О.П.)
 6. ІІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», м. Луцьк, 13–14 грудня 2018 р. (Руднєва М. Г., Ткачук Л. М.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Вода для всіх», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів, м. Київ, 21 березня 2019 року (Вишневський В. І.)
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», м. Київ, 10-11 квітня 2019 року (Фокін С. П.)
 9. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», м. Київ, 11-12 квітня 2019 року (Балабанов Г. В.)
 10. Науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Інституту туризму Федерації профспілок України «Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики», м. Київ, 18 квітня 2019 року (Балабанов Г. В., Сайчук В. С., Мархонос С. М., Ткачук Л. М.)
 11. ХIV Міжнародна науково-технічній конференція «АВІА-2019», м. Київ, 23-25 квітня 2019 року (Борисюк О. А., Мархонос С. М., Пестушко В. Ю., Сайчук В. С., Степанець Н. П., Ткачук Л. М., Уварова Г. Ш., Фокін С. П.)
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та регіональні системи», м. Луцьк, 15-17 травня 2019 року (Борисюк О. А., Дудник І. М.)
 13. V Міжнародний круглий стіл «Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід», м. Черкаси, 16 травня 2019 року (Сайчук В. С.)
 14. Круглий стіл в рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій «Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України», м. Київ, 16 травня 2019 року (Сайчук В. С., Ткачук Л. М.)
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», м. Умань, 29-30 травня 2019 року (Пестушко В.Ю.)
 16. II Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку», м. Умань, 30-31 травня 2019 року (Балабанов Г. В., Сайчук В. С.)

 

Участь у конференціях, семінарах, виставках і з’їздах 2017-2018 навчальний рік

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон: стратегія оптимального розвитку», м. Харків, 19-20 вересня 2017 року (Дудник І.М.)
 2. XXVII Конференція Придунайських країн, Золоті піски (Болгарія), 26–28 вересня 2017 р. (Вишневський В. І.).
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика», м. Полтава, 27-28 вересня 2017 (Пестушко В.Ю.).
 4. Міжнародна конференція зі статистики в сфері туризму, м. Київ, 3-4 жовтня 2017 року, (Балабанов Г.В., Дудник І.М.).
 5. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях», м. Київ, Пуща-Водиця, 3–4 жовтня 2017 р. (Вишневський В. І.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети», м. Харків, 27 жовтня 2017 року (Кучеренко В. С., Пестушко В.Ю., Уварова Г. Ш.).
 7. XIV Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 28 жовтня – 10 листопада 2017 р. (Беркова О. П.).
 8. XV Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 27 листопада – 7 грудня 2017 р. (Беркова О. П.).
 9. XII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий диспут: питання економіки та фінансів», Київ – Будапешт – Відень, 29 грудня 2017 р. (Беркова О. П.).
 10. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», м. Луцьк, 11-12 грудня 2017 р. (Балабанов Г. В.)
 11. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація», м. Полтава, 14 грудня 2017 р. (Беркова О. П.).

Участь у конференціях, семінарах, виставках і з’їздах 2016-2017 навчальний рік

 1. Міжнародна наукова конференція «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича)», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р. (Пестушко В. Ю.).
 2. X Міжрегіональна виставка-турсалон «Відпочивайте на Полтавщині», ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 27 жовтня 2016 р. (Балабанов Г. В.)
 3. Друге засідання Наукової ради з туризму та курортів Мінекономрозвитку «Ukraine Tourism Knowledge Network», ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 27 жовтня 2016 р. (Балабанов Г. В., Сайчук В. С.)
 4. Міжкафедральний науково-методичний семінар «Транспортно-географічна підготовка сучасного фахівця», Національний авіаційний університет, м. Київ, 22 листопада 2016 р. (Балабанов Г. В., Дудник І. М., Ткачук Л. М., Сайчук В. С.)
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту та туризму», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 16 грудня 2016 р. (Фокін С. П.)
 6. Міжнародна конференція «Inżynier XXI wieku» («Engineer of XXI Century» – the VI Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists), м. Бельсько-Бяла, Польща, 2 грудня 2016 р. (Кузнєцова Т. В.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвячена Всесвітньому дню води, Інституті водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, 21 березня 2017 р. (Вишневський В. І.)
 8. ХIII Міжнародна науково-технічна конференція: Авіа-2017, НАУ, 19-21 квітня 2017 р., м. Київ (Пристайко О. П.)
 9. ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України», м. Черкаси, 17 травня 2017 р., (Кучеренко В. С., Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.).
 10. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь, 18-19 травня 2017 р. (Ткачук Л. М., Уварова Г. Ш., Фокін С. П.).
 11. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми країнознавчої науки» 18–19 травня 2017 р., м. Луцьк (Пестушко В. Ю.).
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», 29-30 травня 2017 року, м. Умань (Пестушко В. Ю.).

 

Закрити меню