English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

bukinanataliia@gmail.com

Букіна Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: у 2000 р. закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені  Т.Г. Шевченка, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література, українська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, спеціаліста російської мови та літератури, української мови та літератури.

По закінченню отримала рекомендацію в аспірантуру від кафедри історії російської літератури. 

У 2002 р. ― закінчила Київський межрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка, і отримала повну вищу освіту за  спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста ―  практичного психолога.

2002 р. – журналіст-аналітик газети «Прес-центр». З 2004 р. – 2015 р. – позаштатний кореспондент. Публікувалася у виданнях «УкрАвтоКонтинент», «Святошинські вісті», «Перевізник», «UA-cервіс», «Діловий», «Українська правда», «Ресторатор».

З  2014 р. пише белетристику.  Автор книжок:  Букина Н.В. Спасти Мерлина, или Опыты с футурускопом / Тала Букина. ― Харьков:  Фолио, 2014. ―  383 с.

Тала Букіна. Серединний ангел. ― Київ: Гамазин, 2016. ― 328 с.

З вересня 2019 р.  ― доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 ― українська література на тему «Модифікації готичного в сучасній українській прозі» (закінчила аспірантуру Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України)

Історія світової літератури ХІХ-ХХІ ст., українська проза доби постмодернізму,  психологія масових комунікацій, психологія творчості,   журналістські жанри

Наукові праці: дисертація на тему «Модифікації готичного в сучасній українській прозі».

Основні публікації:

 1. Букіна Н. В. Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі «Чорний                 Ворон»
  В. Шкляра (Готичний та постмодерний аспекти) / «Література в контексті культури» / Наталія Букіна // Збірник наукових праць ДНУ ім. Олеся Гончара, Вип. 23 (1). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 13 –17.
 2. Букіна Н. В. Типологія родинного прокляття та помсти в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк / Наталія Букіна // Слово і час, – К.: –2013. – № 6.–
  С. 93–98.
 3. Букіна Н. В. Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка «Шестиднев, або Корона Дому Острозьких» / Літературознавчі студії. – Випуск № 37 (1). – К.: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 80–85.
 4. Букіна Н. В. Джерела готичного роману в науковій літературі та його взаємодія з українською постмодерністською прозою / Наталія Букіна // Spheres of Culturе (Volume VI). – Люблін, 2013. – P. 124–134.
 5. Букіна Н. В. «Готика» в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк під кутом зору гендерних інтерпретацій / Наталія Букіна // «Наукові праці: Науково-методичний журнал.  Філологія. Літературознавство. Випуск 219, Том 231. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2014. –C. 24–29.
 6. Букіна Н. В. «Готичний» хронотоп в оповіданнях Галини Пагутяк «Видіння Орфея» та Валерія Шевчука «Павло-диякон» в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених/ Збірник наукових праць / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, № 19, 2014. – C. 222–227.
 7. Букіна Н. В. Готична Інакшість в романі Галини Пагутяк «Сни Юлії і Германа» / Наталія Букіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство (№ 39): за ред. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – C. 33–39.
 8. Букіна Н. В. «Чудовисько-Інший» в романі Валерія Шевчука «Привид мертвого дому» в контексті постколонізаційного готичного дискурсу/ Наталія Букіна // Українська література ХХ–ХХІ століття: екзистенційний, компаративний та гендерний аспекти / Матеріали п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Одеса: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2012. – C. 61– 68 .
 9. Букіна Н. В. Рецепція готичного карнавалу в романі Василя Шкляра «Чорний Ворон» / Наталія Букіна // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 5–6 квітня 2013 р./ М-во освіти і науки України, Київський університет імені Бориса Грінченка. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – C. 30–37.

«Історія світової літератури», «Медіапсихологія», «Медіакритика», «Психологія реклами».

skripshir@gmail.com

Широкова-Мурарш Ольга Геннадіївна

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доцент,

Освіта: вища, історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича

Спеціальність: всесвітня історія

Кваліфікація: історик, викладач історії

Кафедра міжнародного права Національного авіаційного університету з 01.09.2006 р. по теперішній час

«Дитяча праця у промисловості Англії першої половини ХІХ ст.»

Історія, міжнародне право

Основні публікації:

 1. Широкова О.Г. Некоторые аспекты промышленного переворота в Британской историографии //Питання нової та новітньої історії країн Європи і Північної Америки: Збірник наукових статей. Випуск 2. – Чернівці: ЧДУ, 1993. – С.259-269.
 2. Широкова О.Г. Умови праці та життя дітей у промисловості Англії в першій половині ХІХ століття //Питання історії нового та новітнього часу: Збірник наукових статей. Випуск 6. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С.209-222.
 3. Широкова О.Г. Законодавче регулювання дитячої праці в промисловості Англії у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. Випуск ІХ. – Тернопіль. – 1999. – С.133-211.
 4. Широкова О.Г. Проблема дитячої праці у промисловості Англії першої половини ХІХ століття у Британський історіографії //Питання історії нового та новітнього часу: Збірник наукових статей. Випуск 7. – Чернівці: ЧДУ. 2000. – С.102-113.
 5. Широкова О.Г. Використання дитячої праці у вугільній промисловості Англії (перша половина ХІХ століття) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія:Історія. Випуск Х. – Тернопіль. – 2000. – С.207-211.
 6. Широкова-Мурараш О.Г., Новосад Я. Досвід Європейського Союзу у реалізації захисту прав та інтересів молоді / Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник. «Повітряне і космічне право»: зб. наук.пр. – 2010. — № 3 – С. 201-209.
 7. Широкова-Мурараш О.Г., Кельбас Н. Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник. «Повітряне і космічне право». Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2010. — № 1(18). – С.24-29.
 8. Широкова-Мурараш О.Г. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеки: міжнародно-правовий аспект / Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 76 – 82.
 9. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення науки «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. − 2012.  Вип. 56. – C. 475-497.
 10. Широкова-Мурараш О.Г. Концепція відгалуження міжнародної кримінології у вітчизняній науці міжнародного права / О. Г. Широкова-Мурараш // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 3. — С. 140-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_3_29
 11. Shirokova-Murarash, Olga, International canon law: actual prognostics of the civilizational scope / Vladimir Antipenko, Olga Shirokova-Murarash // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. — — V. 1. —  Iss. 2 ,  C. 92-97.
 12. Shirokova-Murarash O.G. The dilemma of interrelation of institutional cosmopolitanism and state sovereignty under human rights defense / O.G Shirokova-Murarash., K.O. Bezarova //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. — Т. 3.  – С.184-191.
 13. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив масонства на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права / О.Г. Широкова-Мурараш // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 174-181.
 14. Широкова-Мурараш О.Г. Защита прав детей и угрозы современного мира: сборник тезисов / О.Г.Широкова-Мурараш, У.Н.  Білощена // V международная конференция «зимние юридические чтения», 15 февраля 2014 г.- 1 часть. – Санкт-Петерсбург: Фонд развития юридической науки. – С. 6-9
 15. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив першої світової війни на формування інституту відповідальності держав у міжнародному праві / О.Г.Широкова-Мурараш // Матеріали міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми відповідальності держави», 8 квітня 2016 року, Національний авіаційний університет. – Одеса: Феникс, 2016. – С.122-128
 16. Широкова-Мурараш О.Г. Трансформація середньовічної християнської моделі у світську систему міжнародно-правового регулювання під впливом Вестфальського конгресу 1648 р. / О.Г.Широкова-Мурараш // XXXІІІ Міжнародна історико-правова конференція «Релігійний чиннник в історії права, держави та юридичної думки», 26–29 травня 2016 р., м. Тисьмениця. – Київ-Херсон, 2016. — С. 387-396
 17. Широкова-Мурараш О.Г. Витоки формування дихотомії української національної свідомості (хіу-хуі ст.): міжнародний аспект / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна науково-практична конференція 19-20 квітня 2017 р. КНУКМ. – Частина 1. — Київ, 2017. – С.158-168.
 18. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив міжнародних відносин у східній Європі і ХІУ-ХУІ ст. на становлення національної ідентичності жителів західних земель київської русі у складі великого князівства літовського: / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна наукова конференція «Україна. Евроінтеграція. Інтермаріус: історія і сучасність», 28-29 жовтня 2016, Одеса. – Миколаїв: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С.48-54
 19. Широкова-Мурараш О. Г., Малькова М.І. Рішення Європейського суду з прав людини щодо реалізації права працівників українських авіакомпаній на страйк: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2017»], (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2017. – С. 35.40-35.44.
 20. Широкова-Мурараш О.Г. Порушення прав дітей під час збройного конфлікту в Україні / О. Г. Широкова-Мурараш, А.С. Палій // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017. – С.35.45-35.49.
 21. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок від примусового втягнення у терористичну діяльність та протидії жіночому тероризму:  збірка тез доповідей / О.Г. Широкова // Міжнародна наукова-практична конференція присвячена  25 річчю УАМП «Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожного. – Київ: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. –  С. 164-170.
 22. Широкова-Мурараш О.Г. Основні аспекти захисту прав дитини у мережі інтернет: Матеріали доповідей і повідомлень / Широкова-Мурараш О.Г., Кота Я.Ф. // Актуальні проблеми соціального права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. —  Випуск 8. – Львів, 2019. -С. 358 – 363
 23. Широкова-Мурараш О.Г. Права дітей та обов’язки держави у світлі ювенальної юстиції: Матеріали доповідей і повідомлень /Широкова-Мурараш О.Г., Добрянська М.А. //Актуальні проблеми соціального права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. —  Випуск 8. – Львів, 2019. – С.104-109.
 24. Широкова-Мурараш О.Г. Протидія дискримінації за віковою ознакою у світлі міжнародного та національного захисту прав людини / Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.218-225
 25. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий аспект міжнародної інформаційної безпеки: Тези доповіді /Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. // VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 10-12 жовтня, 2018 р.
 26. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення міжнародно-правової свідомості східних слов’ян за доби Київської Русі /О.Г.Широкова-Мурараш // Матеріали XXХУІІІ Міжнародної історико-правової конференції «Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки», 1-3 червня 2018 р., м. Вінніця. – Київ-харьків, 2018. – С.236-244.

«Історія української журналістики», «Авторське право», «Право інтелектуальної власності»

r.w.yaroshenko@gmail.com

Ярошенко Роман Васильович

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: вища

Спеціальність: «Українська мова та література» /  «Філософія» / «Теологія»

Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури /  богослов, викладач філософських та релігієзнавчих дисциплін / теолог, викладач релігієзнавчих дисциплін

2018–…. — Національний авіаційний університет Центр медіакомунікацій завідувач відділу прес-служби

2017–2018 — Київський міжнародний університет Інститут журналістики, кіно і телебачення, завідувач кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва , директор прес-центру, доцент кафедри соціальних комунікацій

2014–2018 — Видавництво «Білий Тигр» генеральний директор

2012–2018 — Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, доцент кафедри видавничої справи

2012–2015 — Міністерство освіти і науки України ДІВП «Педагогічна преса», відповідальний (випусковий) редактор

«Псалм в українській літературі ХІХ–ХХ століття: еволюція жанрово-стильової природи» (2012)

Медіа-бізнес, менеджмент і маркетинг видавничої справи, міжнародна співпраця

Основні публікації:

 1. Ярошенко Р. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр) : кол. монографія / Р. Ярошенко, С. Мартиненко, Г. Кривошея та ін. – Київ : КиМУ, 2018. – 336 с.
 2. Ярошенко Р. Сучасне друковане видання: мистецтво VS бізнес / Р.Ярошенко // Українське слово і сучасність. – Київ, 2018. – № 4 (38). – С. 3–12.
 3. Ярошенко Р. Поняття «клієнт» у формуванні стратегії розвитку сучасного видавничого бізнесу / Р.Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 19–23.
 4. Ярошенко Р. Соціально-комунікаційний аспект видавничого бізнесу: взаємозв’язок з аудиторією/ Р.Ярошенко // Інформаційне суспільство. – Київ, 2017. – № 24. – С. 73–80.
 5. Ярошенко Р. Сутність та функціонування партнерської співпраці у видавничому бізнесу/ Р.Ярошенко // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2017. – Т 1 (66). – С. 106–112.
 6. Ярошенко Р. Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу/ Р.Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 3–6.
 7. Ярошенко Р. Вплив ЗМІ на формування особистості: соціокультурний аспект/ Р.Ярошенко // Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. – Умань, 2017. – С. 168–173.
 8. Ярошенко Р. Формування розвитку сучасної видавничої організації: базисні стратегії/ Р.Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 17–21.
 9. Ярошенко Р. Концептуальні особливості видавничої справи України ХХ століття/ Р.Ярошенко // Історія і сучасність. – Київ, 2017. – № 3 (11). – С. 3–7.
 10. Ярошенко Р. Специфіка провідних сучасних шкіл видавничої справи України та ближнього зарубіжжя/ Р.Ярошенко // Українське слово і сучасність. – Київ, 2017. – № 4 (32). – С. 3–9.
 11. Ярошенко Р. Видавничий бізнес та мистецтво видання/ Р.Ярошенко // Scientific-Researches. – Кишинів, 2017. – № 5. – С. 32–35.
 12. Ярошенко Р. Формування стратегії сучасної видавничої організації: визначення цілей та виду економічної діяльності/ Роман Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 3 (248), березень. – С. 33–36.
 13. Ярошенко Р. Формування видавничого бізнесу: типологічні нариси/ Р.Ярошенко // Історія і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017. – № 2 (10). – С. 3–10.
 14. Ярошенко Р. Видавнича справа в контексті формування національної свідомості: огляд XV–XVI століть/ Р.Ярошенко // Українське слово і сучасність. – Київ, 2017. – № 3 (31). – С. 13–20.
 15. Ярошенко Р. Технології соціальних комунікацій в контексті розвитку видавничої справи України (2005–2010 рр.)/ Р.Ярошенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації. – Полтава, 2016. – С. 52–54.
 16. Ярошенко Р. Вплив медійних ресурсів на трансформацію читача художньо-літературних видань/ Р.Ярошенко // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 50–52.
 17. Ярошенко Р. Псалм в українській літературі ХІХ–ХХ століть: еволюція жанрово-стильової природи : Монографія / Р.Ярошенко. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 200 с.
 18. Ярошенко Р.Особенности издательского процесса переводной художественной литературы: проблематика буквализма / Роман Ярошенко // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. – СПб, 2014. – С. 46–51.
 19. Ярошенко Р. Вплив художньої літератури на свідомість читача середньої та вищої школи/ Роман Ярошенко // Літературний процес : мова мистецтв і мистецтво мови. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 316–320.
 20. Ярошенко Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи/ Роман Ярошенко // Історія в рідній школі. – К., 2014. – № 3. – С. 44–46.

Основи видавничої справи, Соціальна журналістика

zoia_pichkurova@ukr.net

Пічкурова Зоя Володимирівна

Посада: доцент кафедри журналістики (за сумісництвом).

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

Вчене звання: доцент.

Освіта: У 2003 році закінчила Київський національний лінгвістичний університеті, у 2004 отримала ступінь магістра.

Спеціальність: «Правознавство».

Кваліфікація: юрист зі знанням англійської та німецької мов.

З липня 2005 р. по серпень 2005 р. – економіст І категорії наукового відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З вересня 2005 р. по листопад 2005 р. – завідувач лабораторії кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З грудня 2005 р. по листопад 2008 р. – аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».

З грудня 2008 р. по вересень 2009 р. – асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2009 р. по серпень 2010 р. – асистент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2010 р. по червень 2013 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З липня 2013 р. по теперішній час –доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ Національного авіаційного університету

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних економічних відносин» зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Міжнародна економіка, міжнародне науково-технічне співробітництво, інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, проблеми інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, науково-технічна діяльність, людський капітал, цифрова економіка.

автор понад 40 публікацій, в тому числі:

 1. Пічкурова З.В. Інвестиції у людський капітал як визначальний чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / З.В. Пічкурова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 6. – С. 229-233.
 2. Пічкурова З.В. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку інтелектуальної власності / З.В. Пічкурова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9-1. – Ч. 2. – С. 22-25.
 3. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнєцов [та ін.]; за ред. д-р екон. наук, проф. С.В. Сіденко. – К. : НАУ, 2015. – 468 с. Власний внесок – 14 сторінок.
 4. Пічкурова З.В. Комерціалізація інтелектуальної власності вищих навчальних закладів: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід / З.В. Пічкурова // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: міжнародна науково-практична конференція, 17-22 жовтня 2015 р.: тези доп. – В 2 т. – Т.1. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 190-191.
 5. Пічкурова З.В. Світовий досвід організації бізнес-інкубаторів як суб’єктів інноваційної інфраструктури / З.В. Пічкурова // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference, January, 29, 2016. – Klaipeda: Baltija publishing. – P. 33-36.
 6. Пічкурова З.В. Світовий досвід створення та функціонування патентних аукціонів / З.В. Пічкурова // Причорноморські економічні студії. – 2016. Вип. 12. – Ч. 2. – С. 30-34.
 7. Пічкурова З.В. Високотехнологічна складова українського експорту в умовах глобальної конкуренції / З.В. Пічкурова // Стратегія розвитку України. – 2017. – № 2. – С. 84-91.
 8. Пічкурова З.В. Детермінанти розвитку ІТ-сектору в Україні / З.В. Пічкурова // Роль інновацій в трансформації сучасної науки: міжнародна науково-практична конференція, 29-30 грудня 2017 р.: тези доп. – У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 177-180.
 9. Пічкурова З.В. Штучний інтелект у цифровій парадигмі світової економіки: переваги, загрози та перспективи використання / З.В. Пічкурова // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». – 18 квітня 2018 р. – К.: Національний авіаційний університет, 2018. – С. 41-45.
 10. Пічкурова З.В. Розвиток медіагалузі України в контексті глобальної цифрової трансформації / З.В. Пічкурова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, – № 2. – С. 140-147.
 11. Пічкурова З.В. Краудфандинг як перспективний інструмент фінансування інтелектуального капіталу у глобальному інноваційному середовищі / З.В. Пічкурова // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» – 10 квітня 2019 р. – К.: Національний авіаційний університет, 2018. – С. 76-79.
 12. Пічкурова З.В. Креативний капітал у сучасній економіці знань / З.В. Пічкурова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, – № 1. – С. 99-105.

«Медіаекономіка», «Міжнародна медіаекономіка».

olena_vaskivska@ukr.net

Васьківська Олена Євгеніївна

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Освіта: вища, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Спеціальність: політологія

Кваліфікація: викладач політології, вчитель соціально-гуманітарних дисциплін

 • 2002-2008 – ТОВ «ПР-агентство ІТ-Про», експерт відділу моніторингу ЗМІ;
 • 2006-2009 – Національний інститут стратегічних досліджень, науковий співробітник;
 • 2008-2011 – Національна акціонерна компанія «Надра України», прес-секретар;
 • З 2018 року завідувач сектору PR та реклами Центру медіакомунікацій НАУ.

«Формування умінь діалогічного спілкування старшокласників у процесі навчання гуманітарних предметів» 2018

Діалогічні уміння, комунікативна компетентність, толерантність.

 1. Васьківська, О. Є. Дидактичні аспекти формування у старшокласників умінь діалогічного спілкування / О. Є. Васьківська // Український педагогічний журнал. – 2016. – №2. – С. 82–87.
 2. Васьківська, О. Є. Діалог як засіб розвитку толерантності старшокласників / О. Є. Васьківська // Молодь і ринок. – 2016. – №7(138). – С. 144–148.
 3. Васьківська, О. Є. Формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі діалогічного спілкування / О. Є. Васьківська // Молодь і ринок. – 2016. – №11–12 (142). – С. 126–130.
 4. Васьківська, О. Є. Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника / О. Є. Васьківська, В. І. Кизенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – Київ : Пед. думка, 2017. – Вип. 18. – С. 5–13.
 5. Васьковская, Е. Е. Инновационные технологии как ведущий механизм формирования диалогических умений старшеклассников / Е. Е. Васьковская // Личность. Образование. Общество. – В 2-х ч. – Гродно : ГОУ «Гродненский областной институт развития образования», 2016. – Ч. I. – С. 65–67.
 6. Васьківська, О. Є. Дидактичні особливості розвитку діалогічного мовлення старшокласників / О. Є. Васьківська // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, May 5–6, 2017. Sandomierz. – C. 184–188.
 7. Васьківська, О. Є. Технологія навчального діалогу як засіб формування умінь діалогічного спілкування старшокласників / О. Є. Васьківська // International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». – Vienna, Austria, August 2016. – С. 13–15.
 8. Vaskivska, O. Ye. The forming in high school students skills of dialogic communication on lessons of ukrainian language / O. Ye. Vaskivska // Trends in der 17 Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. – S. 281–283.

«Інтернет-журналіситка», «Медіабезпека»

rina.berezhnjuk@gmail.com

Маєвська Марина Миколаївна

Посада: доцент (0,5)

 

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук, PhD

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, кафедра логіки

Спеціальність: 09.00.06 – логіка

Кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін

«Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації»

Теорія аргументації, логіка, філософія

Наукові статті:

 1. Бережнюк М.М. Поняття емоційної мови в сучасних концепціях неформальної логіки: компаративний аналіз // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – С.182-187. (Збірник входить до міжнародної індексації EBSCO Publ. Inc. (USA), SIS (USA), РИНЦ (Росія)).
 2. Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 110 (7). – С.74-76. (Збірник входить до міжнародної індексації EBSCO Publ. Inc. (USA), SIS (USA), РИНЦ (Росія)).
 3. Бережнюк М.М. Емоційна мова, контекст та невиражені засновки: можливості взаємодії в аргументації // Практична філософія: науковий журнал / Гол. ред. В.П. Андрущенко. – Київ : Вид-во «Міленіум», 2016. – Вип. No3 (61). – С.32-37.
 4. Бережнюк М.М. PRO et CONTRA застосування емоційної мови в аргументації // Молодий вчений: науковий журнал. – Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2017. – Вип. No6 (46). – С.80-66. (Збірник входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)).
 5. Маєвська М.М. Засоби емоційної мови в аргументації // Гуманітарні студії: збірн. наук. праць. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – No30. – С. 66-75. (Збірник входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія)).

Тези наукових доповідей:

 1. Бережнюк М.М. Філософські варіації на тему смерті і філософія як смерть за життя / Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18–19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 1. – С. 11-13.
 2. Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 3. – С. 61-63.
 3. Бережнюк М.М. Мораль у праві – прогрес чи недосконалість останнього? // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 3. – С. 143-145.
 4. Бережнюк Марина Николаевна. Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015»// Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015 — https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/section_29_7008.htm.
 5. Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації:
  альтернативний підхід до розв’язання // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2016», 21–22 квіт. 2015 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 4. – С. 112-114.
 6. Бережнюк М.М. Невиражені засновки як спосіб латентного переконання в аргументації // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2016», 20–21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 4. – С. 74-76.
 7. Бережнюк М.М. Прийнятність емоційної мови в прагмадіалектичній моделі критичної дискусії // Міжнародна науково-практична конференція «Історія проблеми та необхідні умов становлення громадянського суспільства в Україні», 29-30 січ., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Львів.: Вид. ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2016. – С. 69-70.
 8. Бережнюк М.М. Застосування емоційної мови в аргументації: історичний аспект // Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук «, 5-6 лют., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Київ.: Вид. ГО «Київськасуспільнознавча організація», 2016. – С. 56-59
 9. Бережнюк М.М.Поняття емоційної мови: підхід Аристотеля // VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку», 13-14 травня 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Коверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – С. 9-10.
 10. Бережнюк М.М. Невиражені засновки: сучасні підходи вивчення проблеми // Міжнародна науково — практична конференція » Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії», 4-5 лист., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Дніпро.: Вид. ГО «Відкрите суспільство», 2016. – С. 79-86.
 11. Бережнюк М.М. Неприйнятність невиражених засновків у прагмадіалектичній моделі критичної дискусії // Міжнародна науково- практична конференція» Суспільні науки: сьогодні: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень», 2-3 груд., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Одеса.: Вид. ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 37-39.

Копірайтинг, Філософія, Глобалістика

koshak_am@ukr.net

Кошак Олександр Михайлович

Посада: доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Факультету міжнародних відносин НАУ.

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій із спеціальності «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Освіта: вища. Закінчив Московський державний університет імені            М.В. Ломоносова.

Спеціальність: журналістика

Кваліфікація: журналіст (літературний працівник телебачення і радіомовлення)

Перша «проба пера» — нарис «Чотири дні мужності» надрукований в окружній газеті «Дзержинець» під час проходження строкової служби у Середньоазіатському прикордонному окрузі. Редактор заводського радіо Рубіжанського хімічного комбінату «Краситель», редактор Хмельницького обласного комітету по телебаченню і радіомовленню. Працюючи редактором Луганського обласного державного телерадіокомітету, набув досвід роботи у всіх галузевих редакціях. Десять років працював власним кореспондентом Національної радіокомпанії України в Луганській області, а потім – п’ять років — першим заступником генерального директора Луганської обласної державної телерадіокомпанії. Впродовж року обіймав посаду заступника директора Луганського регіонального представництва інформаційного агентства «Контекст – Медіа», два роки працював прес-секретарем територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області. Кілька років викладав (за сумісництвом) на кафедрі журналістики у Східноукраїнському національному університеті.

З 2006 року працює в Києві: головним спеціалістом прес-служби Міністерства фінансів України, ведучим програм Національної радіокомпанії України (авторська програма «Народний гаманець»), редактором ТОВ ТРК «Глас», старшим редактором телебачення ДТРК «Всесвітня служба «УТР» (вів авторські програми «Відкрий для себе Україну», «Україна – диво-дивовижне»). Загалом більш як 35 років віддав роботі в практичній журналістиці. Член Національної спілки журналістів України.

З 2014 року — доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Факультету міжнародних відносин НАУ.

«Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України)». Захист відбувся 22 грудня 2011 року.

Радіожурналістика, тележурналістика, постановка голосу, телерадіорежисура, продюсерська діяльність.

 1. Регіональний інформаційний радіопростір: історія і сучасність. Стаття Становление региональной журналистики : сб. науч. работ. – Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2004. – Вып. 1. – C. 74–78.
 2. Навчаючи – виховуємо. Стаття Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 4. – C. 144–155.
 3. «Говорить і показує Луганськ!» – перша спроба електронної фіксації історії регіонального радіомовлення Стаття Документалістика на порозі ХХІ століття: проблеми теорії та історії : матеріали Всеукр. наук. конф. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – C. 24–32.
 4. Державне радіомовлення в контексті взаємовідносин влади, засобів масової інформації та суспільства. Стаття Формирование политической культуры молодежи средствами телевидения и радио : сб. науч. раб. – Луганск : Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2005. – Вып. 2. – C. 97–107.
 5. Розвиток недержавного радіомовлення в Харкові впродовж останнього десятиріччя ХХ століття Стаття   Фольклор, література та мистецтво сходу України в системі етнокультурних вимірів : зб. наук. пр. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 162–168.
 6. Початок становлення радіомовлення в Харківській області Стаття   Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка : зб. наук. ст. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – № 15 (110). – С. 159–166. – (Серія «Філологічні науки»). У фаховому виданні
 7. Нотатки з історії радіомовлення на Луганщині. Стаття Інформаційне суспільство. – К. : Ін-т журналістики, 2007. – Вип. 5. – С. 34–36. У фаховому виданні
 8. Ретроспектива становлення і розвитку радіомовлення на Луганщині. Стаття. Інформаційне суспільство. – К. : Ін-т журналістики, 2008. – Вип. 7. – С. 45–49. У фаховому виданні
 9. Сучасний розвиток недержавного радіомовлення в Донецькій області. Стаття Інформаційне суспільство. – К. : Ін-т журналістики, 2009. – Січ.–черв. – Вип. 9. – С. 29–33. У фаховому виданні
 10. Від азбуки Морзе до цифрового радіо: розвиток регіонального мовлення. Стаття Інформаційне суспільство. – К. : Ін-т журналістики, 2009. – Лип.–груд. – Вип. 10. – С. 31–36. У фаховому виданні
 11. Transformation, prediction of development and expansion of an informative opportunities of the Ukraine broadcasting. Стаття. PROCEEDINGS THE SEVENTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» («Safety in Aviation and Space Technologies»), September 19-21, 2016. – Р. 7.2.9–7.2.14. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf
 12. Особливості сучасного розвитку радіомовлення як складової національного інформаційного медіапростору. Стаття. «АВІА-2017»: ХIІІ міжнародна науково-технічна конференція, 19 – 21 квітня 2017 р..  –  К.:  НАУ,    –   С. 33.5–33.9. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf
 13. Вплив культури та мистецтва на становлення і розвиток радіомовлення в Україні. Стаття. «АВІА-2017»: ХIІІ міжнародна науково-технічна конференція, 19 – 21 квітня 2017 р..  –  К.:  НАУ,    –   С. 33.41–33.43. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf

Навчально-методичні праці

 1. Постановка голосу. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і самостійної роботи для студентів ННІМВ напряму підготовки 6.030301 «Журналістика». – К.: НАУ, 2016. – 32 с.
 2. Основи радіожурналістики. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і самостійної роботи для студентів ННІМВ спеціальності 061 «Журналістика». – К.: НАУ, 2018. – 28 с.

Основи радіожурналістики, Постановка голосу, Основи аудіовиробництва, Телерадіорежисура, Основи продюсерської діяльності.

anna_lichenko@nau.edu.ua

Ліченко Анна Дмитрівна

Посада: викладачка кафедри журналістики

Освіта: Національний авіаційний університет

Спеціальність: «Журналістика»

Кваліфікація: журналіст

2015 р. — до сьогодні – викладачка кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ НАУ;

квітень-вересень 2018 р. – стажерка аналітичної платформи «VoxUkraine» за стипендіальною програмою «Стажування в аналітичних центрах» від Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні;

2010-2014 р. – авторка публікацій у періодичних виданнях: газета Верховної Ради України «Голос України», газета КМДА «Хрещатик», міжнародний діловий журнал «Image.UA» та ін.

візуальні комунікації, журналістика даних, відкриті дані, міжнародна журналістика

Основні публікації:

 

 1. Ліченко А.Д. Інтерактивна візуалізація як спосіб представлення великих обсягів даних у медіа (на прикладі видання «The Guardian») / А.Д. Ліченко // Вісник Лівівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 45. – С. 230–237.
 2. Ліченко А.Д. Візуальні форми репрезентації даних, що демонстують зміни показників у часі / А.Д. Ліченко // Актуальні проблеми медіапростору: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 18 квітня 2019 р. – К., 2019. – С. 140-144
 3. Ліченко А.Д. Полярна діаграма як різновид графічного представлення даних у медіа / А.Д. Ліченко // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: тези Міжнародної наукової конференції, Дніпро, 24-25 травня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 318-321
 4. Ліченко А.Д. Тлумачення терміна «журналістика даних» у зарубіжних медіадослідженнях: компаративний аналіз / А.Д. Ліченко // Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Київ, 25 квітня 2018 р. – К.: Інститут журналістики, 2018. – С. 75-79
 5. Ліченко А.Д. Візуалізація даних за допомогою мап: базові аспекти / А.Д. Ліченко // Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, Львів, 17-18 жовтня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 291-296
 6. Ліченко А.Д. Джерела відкритих даних у сучасному інформаційному просторі / А.Д. Ліченко // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 9-10 листопада 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С. 41-45
 7. Ліченко А.Д. Мас-медіа як засіб реалізації зовнішньополітичних концепцій «soft power» і «smart power» / А.Д. Ліченко //Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – C. 24–28
 8. Ліченко А. Соціальні мережі Facebook і Twitter як інструмент медіадипломатії / А. Ліченко // Медіапростір. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 5. – С. 96–100
 9. Ліченко А.Д. Трансформація сталих висловів у заголовках текстів медіа / А.Д. Ліченко // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри культури української мови / відп. ред. С.В. Шевчук. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 166-169

«Основи теорії журналістики», «Міжнародна журналістика», «Журналістські жанри», «Соціологія журналістики»

sup-ss@ukr.net

Остапчук Світлана Сергіївна

Посада: старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв᾽язків  з громадськістю

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікація: «Вчитель української мови та літератури»

Освіта: Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 1994 р.    

Спеціальність: «Українська мова та література»

Червень 1994 р. – червень 1997 р. — вчитель української мови та літератури ЗОШ №12 м. Ірпеня;

вересень 1997 р. – серпень 2007 р. – старший викладач кафедри сучасних мовних комунікацій і культури Національного університету ДПС України; 2005–2006 рр. – заступник завідувача кафедри.

З вересня 2007 року по вересень 2010 року – декан підготовчого відділення Київського міжнародного університету, доцент кафедри слов’янської філології і загального мовознавства.

З 1 жовтня 2010 до 1 листопада 2011 року – доцент кафедри слов’янської філології і загального мовознавства КиМУ.

З 1 листопада 2011 року – старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету.

«Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)»

Українська журналістика, мова ЗМІ; українська освіта

Основні публікації:

 1. Ostapchuk S. Organizational and content-related aspects of the problem of students knowledge assessment in national pedagogues interpretations (1919‑1944) / Svitlana Ostapchuk // Modern Science–Moderni vе – 2015. – № 2. – P. 61–68.
 2. Остапчук С. С. Особливості функціонування українського телемовлення // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VІІІ Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: УДФС України, 2018. – Вип. VІІІ. – С. 286-288.
 3. Остапчук С. С. Особливості взаємодії телеканалу СТБ з глядацькою аудиторією (на прикладі передачі «Вікна. Новини») // «The Second International scientific congress of scientists of Europe». Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists «East — West» (May 10-11, 2018). Vienna, 2018. –P. 561- 568.
 4. Остапчук С. С. Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2018. – №4. –
  С. 63- 67.
 5. ОстапчукС. С. Гендерні аспекти мовлення: на прикладі сучасних українськомовних друкованих ЗМІ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. — 2018. – Вип. 13. – Подано до друку.

«Українська мова (за професійним спрямуванням), «Історія української літератури»

evdok98@ukr.net

Кравченко Володимир Іванович

Посада: професор кафедри реклами

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Професор по кафедрі новітньої історії України 1975 р. закінчив Донецький державний університет, історичний факультет

Спеціальність: історія

Кваліфікація: викладач історії і суспільствознавства

Загальний трудовий шлях становить 52 роки.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації – 37 років, із них  у Слов’янському державному педінституті (старший викладач), Запорізький державний університет (старший викладач, доцент, професор, заступник декана), у Донецькому юридичному інституті МВС України (професор, начальник кафедри), у Національному авіаційному університеті — професор кафедри реклами факультету міжнародних відносин.

«Діяльність місцевих Рад Донбасу у 1960-1970 рр.» (1982 р.), 07.00.02 – історія СРСР.

«Ради народних депутатів України у 80 рр. ХХ ст.: досвід, проблеми, уроки», 07.00.02 – історія СРСР, (1991 р.).

Обраний академіком Української академії історичних наук (1998 р.), Має звання «Заслужений працівник освіти України» з 16.12.2004 р.

 

Історія і культура України,  проблеми державного будівництва та розвитку місцевого самоврядування, історія української та світової журналістики,  

 1. Кравченко В. І. Документи фонду виконкому Донецької обласної Ради депутатів трудящих за 1959-1970 рр. / В. І. Кравченко // Архіви України. – 1980. -№1. – С. 59 – 62.
 2. Кравченко В. И. Деятельность местных Советов Донбасса в 1960-1970 гг: автореф. дис. на соиск. степени канд. истор. наук : спец.07.00.02 «история СРСР » / В. И. Кравченко. – К.– 1982.– 24 с.
 3. Кравченко В. І. Діяльність Рад УРСР по збільшенню виробництва товарів широкого споживання в 60-80 рр. / В. І. Кравченко // Український історичний журнал. – 1985. – №7. – С.5-13.
 4. Кравченко В. И. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов: монограф. / В. И. Кравченко. – К.: Вища школа, 1988. – 231 с.
 5. Кравченко В. І. Підвищення активності трудящих у діяльності Рад Української РСР /1971-1987 рр./ / В. І. Кравченко. // Український історичний журнал. – 1988. – №1. – С.5-17.
 6. Кравченко В. И. Укрепление связи Советов с массами в ходе избирательной кампании в местные Советы 1987 г. (на материалах Украинской ССР) / В. И. Кравченко // Вопросы истории СССР. – Вып. 34. – Харьков, 1989. – С.84-90.
 7. Кравченко В. І. Ради української РСР у 60-80 роки. Досвід. Актуальні проблеми теорії і практики. / В. І. Кравченко // Дослідження історії малих і середніх міст України в контексті подальшого історичного краєзнавства. – Чернігів, 1990. – С.216-221.
 8. Кравченко В. И. Советы народных депутатов Украины в 80-е годы. Опыт. Проблемы. Уроки: автореф. дис. на соиск. степени докт. истор. наук : спец.07.00.02 «история СРСР » / В. И. Кравченко – К. –1991. – 33 с.
 9. Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України в умовах незалежності. Досвід. Проблеми. Перспективи: монограф. / В. І. Кравченко. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. –  41 с.
 10. Кравченко В. І. Державовладдя в Україні (друга половина 40-х – початок 90-х рр.) : монограф. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДІВС МВС України. – 1994. – 87 с.
 11. Кравченко В. І. Україна незалежна. Сторінки історії: посібн. / В. І. Кравченко, П.П. Панченко, Л. А. Шевченко та ін. – Київ-Донецьк, 1995. – 354 с.
 12. Кравченко В. І. Державна влада та місцеве самоврядування України / В. І. Кравченко // Україна ХХ ст. Минуле і сьогодення: зб наук. статей. – Київ-Донецьк, 1995. – С.101-137.
 13. Кравченко В. І. Голод в Україні.1946-1947. Документи і матеріали / В. І. Кравченко, В.А. Смолій, С. В. Кульчицький та ін. – Київ-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 376 с.
 14. Кравченко В. І. Україна. Державотворення. ХХ століття: монографія / В. І. Кравченко. – Київ-Донецьк, 1997. – 111 с.
 15. Кравченко В. І. Соціальна політика тоталітарної держави – причина голоду 1946-1947 рр. / В. І. Кравченко // Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки. Матеріали міжнародної наук. конф. 27 травня 1997 р. – Київ-Нью-Йорк, 1998. – С.77-87.
 16. Кравченко В. І. Державотворення в Україні. Історія і сучасність: посібн. /В. І. Кравченко. – Донецьк, 1998. – 112 с.
 17. Кравченко В. І. Національна держава: національні і наднаціональні виміри: монографія / В. І. Кравченко, С. Ю. Римаренко, В. П. Філонов. – Київ-Донецьк, 1998. – 256 с.
 18. Кравченко В. И. Украина во второй мировой войне 1939-1945. Современное видение, неизвестные факты: монография / В. И. Кравченко. – Донецк, 1998. – 100 с.
 19. Кравченко В. І. Українська революція (1917-1920 рр.) в документах і матеріалах.: навч. пос. / В. І. Кравченко – Донецьк: ДІВС МВС України, 2000. – 172 с.
 20. Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України у контексті європейського досвіду / В. І. Кравченко // Схід. – 2000. – №2./33/. – С.55-60.
 21. Кравченко В. І. Окупація України / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет, 2000. – №1(3). – С.170-176.
 22. Кравченко В. І. Законодавче забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування України у 90-і роки ХХ ст. / В. І. Кравченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. статей. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2000.– №4. – С.136-144.
 23. Кравченко В. І. Правові засади становлення місцевого самоврядування України у 90-і роки ХХ ст. / В. І. Кравченко // Вісник Запорізького юридичного інституту: наук. збірник. – Запоріжжя, 2001. – №2. – С.268-274. 
 24. Кравченко В. И. Украинский вопрос в контексте международных отношений накануне второй мировой войны / В. И. Кравченко // Праці наук. конф. Донецького національного ун-ту за підсумками наук.-дослідної роботи за період 1999-2000 рр. (історичні науки, політологія, міжнародні відносини і філософія). – Донецьк, ДонНУ, 2001.  – С.101-106.
 25. Кравченко В. І. Україна у 1920-1939 роки ХХ ст. Мовою документів та очевидців: посіб.. / В. І. Кравченко, П. П. Панченко та ін. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 268 с.
 26. Кравченко В. І. Радянська політика щодо заможного селянства України в роки нової економічної політики (1921-1029 рр.) / В. І. Кравченко // Український селянин: зб. наук. праць. –  – Вип.5. – С.98-100.
 27. Кravchenko V. I. Local self governing of Ukraine in experience context of the /V. I. Кravchenko // 7th conference «Europeаn culture». – Pаmplona: Cеntro de Estudios Europeos, 2002.
 28. Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України у системі міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ століть / В. І. Кравченко // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці ДонНУ (серія «Міжнародні відносини») . – Донецьк: ДонНУ, 2002. – Вип.2. – С.98-103.
 29. Кравченко В. І. Становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ – ХХІ ст.: квантитативні та квалітативні аспекти / В. І. Кравченко // Вісник академії соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб.  – 2003.–  №2 (21). – С.55-66.
 30. Кравченко В. І. Верховна Рада України у систтемі міжнародних выіосин на зламі ХХ-ХХІ ст // Вступ до міжнар. відносин. Наукові праці ДонНУ (серія «міжнародні відносини»). – Донецьк6 ДонНУ, 2003. – С. 82-95.
 31. Кравченко В. І. Джерельна база дослідження проблеми формування та функціонування місцевих рад України середини ХХ – початку ХХІ ст. / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження6 наук. журнал. — Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет, 2003. – №3/4(15/16). – С.241-247.
 32. Кравченко В. І. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. / В. І. Кравченко // Схід. – 2003. – №7. – С.54-61.
 33. Кравченко В. І. Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933: монограф. / В. І. Кравченко, В. М. Литвин, Л. Г. Лук’яненко, О., П. Реєнт, П. Т. Тронько. – К.: Україна, 2003. – 352 с.
 34. Кравченко В. І. Україна. 1920-1939 роки. Документи свідчать: навч. пос. / В. І. Кравченко, Добров П. В. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 260 с.
 35. Кравченко В. І. До питання формування джерельної бази дослідження проблеми становлення парламентаризму та місцевого самоврядування України з середини ХХ до початку ХХІ с. / В. І. Кравченко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №4. – С. 189-198. с.
 36. Кравченко В. І. Наступність державотворчих процесів як провідний чинник формування сучасної української нації / В. І. Кравченко // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т.8. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – С.71-79.
 37. Кравченко В. І. Донецький юридичний інститут МВС України: історія та сьогодення / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ, 2005. – 264 с.
 38. Кравченко В. І. Організаційно-правове становище Російської православної церкви в умовах радянської влади (1917-1927 рр.) / В. І. Кравченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – №3. – С.32-40.
 39. Кравченко В. І. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття: навч. пос. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 200 с.
 40. Кравченко В. І. Джерельна база дослідження з проблем організації та діяльності законодавчо-представницьких інституцій України (середина ХХ – поч. ХХІ ст) / В. І. Кравченко // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Історія.  – Т.12: зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2006.  – С.60 -75. 
 41. Кравченко В. І. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття: навч. посіб. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. – 208 с.
 42. Кравченко В. І. Сучасна історична наука: методологічний аспект / В. І. Кравченко // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т.37: зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013.  — С.63 -72. 
 43. Кравченко В. І. Рецензія: Добров П.В, Єсіп І. М. Історія України: Текст лекцій і структурно-логічні схеми. 3-є вид., зі змінами і доповненнями. – Донецьк: ДонНУ, 2011. — 798 с. / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – №2. – С.395-396.
 44. Кравченко В. І. Історико-правовий аспект трансформацій адміністративно-територіального устрою України: досвід, проблеми, уроки / В. І. Кравченко // Актуальні питання теорії держави і права в дослідженнях студ. і молодих учених: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С.61-63.
 45. Кравченко В. І Новітні теоретико-методологічні засади дослідження і проблеми організаційно-правової діяльності представницьких інституцій України / В. І. Кравченко //Актуальні проблеми науки історії держави і права: матеріали «круглого столу (Харків, 5 жовт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, НУ ЮАУ, НАПрН України, Асоц. випускників НУ ЮАУ ім. Я. Мудрого. — Х. : Право, 2013. — С. 46-51.
 46. Кравченко В. І Застосування інформаційних технологій у викладанні дисциплін історико-правового циклу / В. І. Кравченко // Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи: матеріали всеук. науково-методичної конфер. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.75-78.
 47. Кravchenko V. I. Оrganizational and Legal Activity of  Lokal Government of  Ukraine in within the Context of the Experience of European Union Countries / V. I.  Кravchenko // European applied sciences.  — N.2. —  Stuttgart, Germany. – 2014. — p.180-182.
 48. Кravchenko V. I. Local government of Ukraine in within the context of the experience of European Union countries   Proceedings the  seventh world congress «Aviation in the I-st century» Safety in Aviation and Space Technologies September 19-21, 2016, Kyiv [Електронний ресурс] / Режим доступу:  / http: // congress.nau.edu.ua – С.7.2.26 — 7.2.29.
 49. Кravchenko V. I. Organizational and Legal Mechanisms of functioning of Local Government of Ukraine in within the Context of the Experience of European Union Countries / В. І. Кравченко //  Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число Черкаси: ЧДТУ, — Вип. 8. – 2016. – (Серія: Істор. науки).– С.5 – 12.
 50. Кравченко В. І. Новітні теоретико-методологічні засади наукових досліджень студентів-журналістів / В. Кравченко // Методичні студії: зб. наук.-метод. праць. — Випуск 5 /Укл. М. Вінтонів (відп.ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ, 2017. – С. 120-125.
 51. Кравченко В. І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень / В. І. Кравченко // Гуманітарний вісник:всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Черкаси: ЧДТУ, — Вип.  – 2017. – (Серія: Істор. науки).– С.129 – 146.
 52. Кравченко В. І. Історико-методологічні засади журналістської творчості/ В. І. Кравченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дис­курсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Остров­ська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С.46 -50.
 53. Kravchenko V. I.  Historical and theoretical aspects of aesthetic culture in Western Europe in  the ХVІIІ-ХІХ centuries / V. I.  Kravchenko // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2019». – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //conference

«Історія і культура України», «Історія світової журналістики», «Політологія», «Сучасна культура», «Глобалістика» та ін.

evdok98@ukr.net

Кравченко Євдокія Григорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта:  У 1976 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Запорізького державного педагогічного інституту.

Спеціальність:  «Українська мова і література».

Кваліфікація: учитель української мови та літератури в середній школі.

Загальний трудовий шлях становить 42 роки. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації – 37 років, із них  у Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького (стажист-дослідник кафедри української мови), у Запорізькому державному університеті (асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри української мови, заступник декана філологічного факультету), у Донецькому національному університеті (докторант, доцент кафедри української мови) у Національному авіаційному університеті (доцент кафедри журналістики факультету міжнародних відносин).

«Адвербіальні фразеологічні одиниці сучасної української мови», 10.02.02 – українська мова, 1986 р.

Фразеологія, стилістика, нормативність та культура української літературної мови, художня література.

Автор і співавтор біля 100 друкованих праць. 

 1. Кравченко Є.Г. Методичні рекомендації до спецкурсу „Актуальні питання вивчення української
 2. фразеології”/ Є. Г. Кравченко. – Запоріжжя: ЗДУ,  –   30 с.
 3. Кравченко Є. Г. Питання норми і варіантності на синтаксичному рівні. / Є. Г. Кравченко // Питання синтаксису української мови. Тез. доп. респ. наук. конф. до 100-річчя з дня народж. С . Смеречинського. –Запоріжжя, 1993. –  С.67-68.
 4. Кравченко Є. Г. Мовна норма у сучасній українській художній прозі / Є. Г. Кравченко // Тези доповідей наук. конф. виклад. складу ДонНУ. – Донецьк, 1995. – С.9.
 5. Кравченко Є. Г. Критерії нормативності у мовній практиці молоді / Є. Г. Кравченко // Формування
 6. суспільної свідомості молоді. – Донецьк, 1995. – С.236-238.
 7. Кравченко Є. Г. Погляди С.П. Самійленка і сучасні підходи до розвитку української літературної мови у нормативному відношенні / Є. Г. Кравченко // Східнослов’янські  мови в їх історичному розвитку: збірник наук. праць, присвячених пам’яті  проф. С.П. Самійленка в 2 ч. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – Ч.2. –  С.5-8.
 8. Кравченко Є. Г.  Терміни культури мови та їх функціонування / Є. Г. Кравченко // Функціональні аспекти граматичних одиниць. –   К., 1997.  –   С.116-121.
 9. Кравченко Є. Г.  Державність і мовний процес / Є. Г. Кравченко // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції „Українська мова. Теорія і практика”. – Донецьк: ДТУ,1997. –  С. 10-12.
 10. Кравченко Є. Г.  Словозмінні норми та варіантність іменників / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.3. – Донецьк: ДонНУ. – 1997. –  С.95-100.
 11. Кравченко Є. Г.  Зміни у мовних нормах сучасної художньої прози / Є. Г. Кравченко // Мат. вузівської наук. конф. проф-викл. складу за підсумками наук. –дослід. роботи. Філол науки. – Донецьк: ДонНУ. – 1997. – С.128-131.
 12. Кравченко Є. Г. Українська мова. Словник-довідник / Є. Г. Кравченко та інші.  – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998.   –    с.135-140.
 13. Кравченко Є. Г. Проблеми мовної норми кінця ХХ ст.. / Є. Г. Кравченко // Проблеми функціонування й викладання української мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичної конференції. – Донецьк: ДТУ. – 2000. – С.10-12.
 14. Кравченко Є. Г. Морфологічні варіанти в аспекті норми/ Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.5. – Донецьк: ДонНУ, 1998. – С.11-14.
 15. Кравченко Є. Г. І. С. Олійник Є. Г. Кравченко, Бєляєв // Українська мова. Енциклопедія. – К.: Наук.думка. – Донецьк: ДонНУ, 2000. – С.11
 16. Кравченко Є. Г. Вироблення мовних норм в добу українізації / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. –Вип.6. – Донецьк: ДонНУ, 2000. – С.11.
 17. Кравченко Є. Г. Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А.П. Загнітко // Вісник Харківського університету. Серія філологія. – № 491. – Харків. – 2000. – С.51-57.
 18. Кравченко Є. Г. Граматична варіантність в української літературної мови. / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.7. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С.189-194.
 19. Кравченко Є. Г. Функціонально-стилістичні зміни у мові української публіцистики на зламі ХХ-ХХІ ст.. / Є. Г. Кравченко та ін. // Науково-теоретичні, теоретико-прикладні і професійно-орієнтовані спеціальні курси і спеціальні семінари: навчальн. посібник (Програми спецкурсів і спецсемінарів для бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної, безвідривної та очно-заочної прискореної форми навчання). –  Донецьк: ДонНУ, 2002. –  С.70-72.
 20. Кравченко Є. Г. Мовна норма і варіантність у науковому стилі / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.11. Ч.2. –Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.189-194.
 21. Кравченко Є. Г. Правописно-морфологічні і синтаксичні вияви українського кличного / Є. Г. Кравченко, А.П. Загнітко // Проблеми унормування української мови: Зб. мат. розширеного засідання координаційної ради „Українська мова”. – Київ-Херсон, 2003. – С.56-79.
 22. Кравченко Є. Г. Навчальна дискусія – ефективна форма самостійної роботи з курсу „Основи культури мовлення і стилістики” / Є. Г. Кравченко // Матеріали наук.-метод. конференції ДонНУ „Самостійна робота студентів – найважливіший засіб підвищення якості знань”. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – С.35-40.
 23. Кравченко Є. Г. Граматична варіантність термінів (професійний варіант норми) / Є. Г. Кравченко // Вісник Сумського державного університету. Серія філологіч. науки. – №1(60). – Суми: СумДУ, 2004. – С.80-86.
 24. Кравченко Є. Г. Роль соціолінгвістичних факторів у формуванні сучасної граматичної норми / Є. Г. Кравченко // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту//Зб. наук. праць, присв. ювілею акад. Загнітка А.П.   – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.316-325
 25. Кравченко Є. Г. Варіативні форми в структурі іменникової парадигми  в аспекті кодифікованої норми / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. –Вип.13. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.234 -241.
 26. Кравченко Є. Г. Мовленнєвий тренінг як інноваційний метод у подоланні інтерференції в усному
 27. українському мовленні студентів / Є. Г. Кравченко // Матеріали науково-методичної конференції ДонНУ „Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти”/ За ред. акад. НАН України В.П.Шевченка. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С.138 – 140.
 28. Кравченко Є. Г. Трансформація мовної ситуації та зміна культуромовних орієнтирів / Є. Г. Кравченко // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль -, мета – оцінка: Зб.наук. праць, присв. 70-річчю від дня народження проф. С. Єрмоленко /Відп. ред. акад. НАН України В.Г. Скляренко. – К., 2007. – С.484 – 490.
 29. Кравченко Є. Г. Молодіжний словесний репертуар як відбиття нової парадигми українського соціуму / Є. Г. Кравченко // Особистість і мегаполіс: антропол. аспект: Зб. наук. матеріалів регіон. науково-практичної конф. – Донецьк: ДІСО, 2008. – С.142-145.
 30. Кравченко Є. Г. Новотвори В. Стуса як засіб стилістичного збагачення й оновлення мови української поезії к.ХХ ст.. / Є. Г. Кравченко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Наук. зб. – Вип..12. – Донецьк, 2008. – С.415-425.
 31. Кравченко Є. Г. Інноваційні методи у формуванні комунікативної україномовної компетенції студентів / Є. Г. Кравченко // Проблеми освіти: Наук. зб./ Кол. авт.- К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – Вип.58. – Ч.1.  – С.286-289.
 32. Кравченко Є. Г. Сучасна літературна норма як відображення нової парадигми соціуму/ Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії Зб. наук. праць. / Є. Г. Кравченко. – Вип.19. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С.235-242.
 33. Кравченко Є. Г. Інформаційно-комунікаційна складова компетентності вчителя-мовника / Є. Г.
 34. Кравченко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. –№1(4). – Донецьк, 2009. – С.40-43.
 35. Кравченко Є. Г. Варіантність іменників у мові І.Котляревського (нормативно-стилістичний аспект) / Є. Г. Кравченко // Збірник І.Котляревський та українська культура ХІХ-ХХІ століття. – Полтава, ПНПУ, 2010. – С.216-227.
 36. Кравченко Є. Г. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Є. Г. Кравченко // Навч. пос. для аспірантів і здобувачів гуманітарних та негуманітарних спеціальностей / Укл.:А.П.Загнітко, Є.Г.Кравченко, І.Р.Домрачева, О.Л.Путіліна, Г.В.Монастирецька. –Донецьк: ДонНУ, 2010. -58 с.
 37. Кравченко Є. Г. Лексикографічна інтерпретація граматичної варіантності (професійний варіант норми) / Є. Г. Кравченко // Українська і слов’ян. тлумачна та перекладна лексикографія. Леоніду Сидоровичу Паламарчукові/ Інститут української мови НАН України; відп. ред. І.С. Гнатюк. – К.: КММ, 2012. – с.67-72.
 38. Кравченко Є. Г. Звертання як домінанта мовної поведінки  О. Довженка в листуванні / / Є. Г. Кравченко // Портрет сучасника крізь призму літератури та мистецтва ХХ-ХХІ ст.: Матеріали VІ міжнародних читань пам’яті  М.Матусовського .- Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С.78-84.
 39. Кравченко Є. Г. Розвиток комунікативної україномовної компетенції через тренінги (матеріал до курсу фахової дисципліни «Стилістика і культура мовлення») / Є. Г. Кравченко // Сучасні технології викладання дисциплін: тенденції та перспективи Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.
 40. Кравченко Є. Г. Дискурсивні уміння як складова комунікативної україномовної компетенції у студентів/ Є. Г. Кравченко // Методичні студії: зб. наук.- метод. праць. Випуск 4 / Укл.: Михайло Вінтонів (відпов. ред.) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С.139-146.
 41. Kravchenko E. The local self-governing in Ukraine / Kravchenko E. // Proceedings the  seventh world congress «Aviation in the I-st century» Safety in Aviation and Space Technologies September 19-21, 2016, Kyiv [Електронний ресурс] / Режим доступу:  / http: // congress.nau.edu.ua – С.7.2.30 — 7.2.31.
 42. Кравченко Є. Г. Заголовок-парцелят у газетному тексті / Кравченко Є.Г., Конопленко Н.А. // Мова. Свідомість. Концепт.: зб. наук. статей /відп. ред.О. Г. Хомчак. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – Вип.8. – С.22 – 26.
 43. Кравченко Є. Г. Динаміка мовної норми/ Є.Г. Кравченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дис­курсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Остров­ська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.156 -160.
 44. Кравченко Є. Г. Сучасна українська публіцистика: мовно-естетичні тенденції/ Є.Г. Кравченко //Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. – Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. – Вип. 9. – С. 131-137.

Історія української літератури, історія світової літератури, стилістика, сучасна культура.

vasylchenko2012@ukr.net

Васильченко Вʼячеслав Миколайович

Посада: доцент кафедри журналістики, реклами і звʼязків з громадськістю

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: КДПІ ім. М. Драгоманова (1987-1992), Київський національний університет внутрішніх справ (2002-2006); аспірантура (НПУ ім. Драгоманова (1994-1997), докторантура (НПУ ім. Драгоманова (2006-2009).

Спеціальність: «українська мова та література»; «правознавство»;

Кваліфікація: «вчитель української мови та літератури»; «юрист»

керівник гуртків Переяслав-Хм. районного будинку піонерів (1986-1987);

учитель середньої школи № 254 міста Києва (1990 – 1991);

викладач кафедри стилістики укр. мови НПУ ім. Драгоманова (1992 – 1994);

старший викладач каф. стиліст. укр. мови НПУ ім. Драгоманова (1997 – 2001);

начальник кафедри юридичного документознавства Нац. академії внутр. справ України (2001 – 2004);

заступник директора з логістики ТОВ “Золотий Леон” (2004 – 2005);

декан ф-ту іноз. мов ДВНЗ “Переяслав-ХмДПУ” ім. Сковороди (2005 – 2006);

декан Укр. військово-козацького інституту ім. Святослава Хороброго (МАУП) (2007);

виконавчий директор ПП “Охоронна фірма “Гетьман” (2007);

доцент кафедри журналістики НАУ (з 2007 – і дотепер).

«Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові деривати)» (10.02.01 «українська мова»)

Культура української мови, стилістика української мови, українська обрядова фразеологія, юрислінгвістика, медіалінгвістика.

 1. Українська фразеологія: Навчальний посібник для самостійного вивчення. – К.: Товариство “Знання” України, 2000. – 97 с.
 2. Грамотність і культура українського мовлення: Навчальне видання. Практикум. – К.: НАВСУ, – 53 с.
 3. Диктант без проблем: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів.– К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с. 
 4. Диктант без проблем: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 5. Диктант з української мови: Навчальний посібник. – К.: НАВСУ,  – 204 с.
 6. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності. – К.: НАВСУ, 2003. – 560 с.
 7. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності. – К.: НАВСУ, 2004. – 560 с.
 8. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності. –К.:  НАВСУ, 2005. – 560 с.
 9. Практикум зі складання документів з оперативно-розшукової діяльності: Навчально-практичний посібник. – К.: НАВСУ, 2004. – 184 с.
 10. Практикум зі складання документів з оперативно-розшукової діяльності: Навчально-практичний посібник. – К.: НАВСУ, 2005. – 184 с.
 11. Екзаменаційний диктант без репетитора К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 304 с.
 12. Грамотність українського мовлення. 50 карток-комплексів: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 124 с.
 13. Грамотність українського мовлення. 50 карток-комплексів: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 124 с.
 14. Українське мовлення. Крок у грамотність: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2005. – 240 с.
 15. П’ятдесят уроків грамотності. Навчальний посібник для набуття навичок грамотного використання української мови. – Бориспіль: Поліграфічний центр “Ризографіка”, 2006. – 389 с.
 16. Мовні особливості поезії Є. Плужника Українська мова в процесі національно-культурного відродження України: Збірник наукових праць (Матеріали конференції). – К.: КДПІ, 1993. – С. 61– 63.
 17. Етнонім “Україна”: погляди на етимологію та значення Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: КДПІ, 1994. – С. 37.
 18. Етимологія етноніма “Україна”. До візій професора Українського Вільного Університету в Празі Сергія Шелухіна Питання стилістики української мови: Збірник наукових праць. – К.: УДПУ, 1996. – С. 37–45.
 19. Елементи аглютинації у прикметниковому словотворі. Питання стилістики української мови: Збірник наукових праць. – К.: УДПУ, 1996. – С. 74 – 79.
 20. Основні поняття словотвору у курсі «Сучасна українська літературна мова» (на матеріалі історичного словотвору відносних прикметників) Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 17 – 18 листопада 1999 р. – К.: Товариство «Знання» України, 2000. – С. 15 – 20.
 21. Специфіка словотвірної мотивації відносних прикметників. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К.: НПУ, 1998. – С. 32 – 36.
 22. Внутрішня форма відносних прикметників. Система і струк¬тура східнослов’янських мов: Збірник на¬у¬ко¬вих праць Націо-наль¬ного пе¬да¬го¬гіч¬ного університету іме¬ні М. П. Драгома¬нова. – К.: НПУ, 1998. – С. 167 – 171.
 23. Мотивація та її типи. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 1998. – Випуск 1 . – С. 184 – 189.
 24. Неморфологічні (синтаксичні) синоніми відносних прикметників. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НІІУ, – Випуск  3. –  С. 260 – 264.
 25. Доки будемо “гнати” про “угон” Всеукраїнський громадсько-політичн. тижневик “Освіта”. – 1998. – № 31 – 32 (377 – 378). – С. 4.
 26. Українські прізвища Освітній науково-методичний журнал “Рідні джерела”. – 1999. – № 1. –  С. 6  – 
 27. Лексико-словотвірна синонімія відіменникових відносних прикметників в історії української мови. Наука і сучасність: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені   М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Випуск  Ч. 1. – С. 195 – 199.
 28. Відносні прикметники на -ов-/-ев-, мотивовані назвами тварин в історії української мови Наукові записки: Збірник наукових праць. – Випуск – К.: НІІУ, 2001. –   С. 91 – 93.
 29. “Перший юридичний словник на Україні”. Науковий вісник НАВСУ: Науково-теоретичний журнал. – 2001. – № 5. – 321 – 327.
 30. Відносні прикметники в українському діловому мовленні XVI-XVII ст. (на матеріалі “Актів села Одрехови”). Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2002. – С. 89 – 92.
 31. Плеонастичні конструкції як вада тексту офіційно-ділового стилю. Формування культури професійної мови фахівця: теорія і практика: Матеріали міжвуз. конф. – Донецьк: ДІВСУ, 2003. – С. 29 – 32.
 32. Плеоназм у художньому та офіційно-діловому стилях. Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2003. – С. 249 – 253.
 33. Чи всі Іванови росіяни, а Петренки – українці? (Українські прізвища прикметникового походження). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – С. 195 – 200.
 34. Юридично-ділова писемність Київської Русі Науковий вісник НАВСУ: Науково-теоретичний журнал. – 2003. – № 3. –  253 – 258.
 35. Проблема міжмовної омонімії та міжмовної паронімії в умовах українсько-російського білінгвізму Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество: Сборник научных трудов. – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, 2004. – С. 418 – 423.
 36. Матеріально-речовинні відносні прикметники з суфіксом -ов-/-ев- у діахронічному аспекті Історія та сучасний стане функціонування граматичної системи української мови: Зб. наук. праць/ Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – С. 92 – 99.
 37. Яскрава сторінка українського юридичного словництва Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 2 (707). – С. 49-60.
 38. Український антропонімікон: прикметникове походження прізвищ. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 6 (711). – С. 53-62.
 39. Архетипи фразеологізмів шлюбного обрядокомплексу: “покривати косу” Дослідження з лексикології і граматики української мови. Випуск 5. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 16 – 23.
 40. Обряд як етнокультурний феномен і його місце у фразеотворенні. Науковий часопис Нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К.: НПУ, 2007. – Випуск 3. – С. 181-191.
 41. Обрядові фразеологізми як носії етнокультурної інформації. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 9 (714). – С. 61-72.
 42. Українська шлюбнообрядова дійсність у дзеркалі фразеології. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 10 (715). – С. 37-56.
 43. Українська фразеологія у контексті вербального коду обряду Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчя від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В. Г.Скляренко. – К.: ІУМ, 2007. – С. 426-432.
 44. Відображення українськими шлюбними фразеологізмами етносимволіки реалеми “рушник” Ономастика і апелятиви, вип. 30. – Збірник наукових праць / За ред. проф. В. О. Горпинича. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007 – С. 186-195.
 45. Українська обрядова фразеологія: актуальність та перспективи дослідження Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філолог. наук, проф. Романовського О. К. / Відп. ред. Стишов О. А. – К.: КНЛУ, 2008. – С. 18-22.
 46. “Говорили старости законні речі про куницю”: українські ентнофраземи, пов’язані з ритуалом сватання Науковий часопис Нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К.: НПУ, 2008. – Випуск 4. – С. 384-391.
 47. Етнокультурний зміст обрядових фразеологізмів, пов’язаних з ритуалами розплітання коси та покривання голови молодої. Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Альма матер, 2008. – № 1 (13) – С. 108-117.
 48. Українські етнофраземи у зв’язках поховальною обрядовістю. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 2008. – Вип. 15. – С. 141-145.
 49. Відображення українськими фраземами шлюбнообрядової архетипної опозиції “згода/відмова” Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2008. – № 2 (14) – С. 73-82.
 50. Обрядова мотивованість українських етнофразем (поховальні фразеологізми) Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2008. – Кн. 2 (719). – С. 115-130.
 51. Этнофразеологизмы: точки пересечения этнокультуры и этноязыка. Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации [Текст]: сборник научных трудов по филологии / отв. ред. Г. В. Рябичкина. – Астрахань : Издательство: Сорокин Роман Васильевич, 2008. – № 2 (2). – С. 32-38.
 52. Етнолінгвістичний аспект дослідження фразеологічних одиниць української мови. Дослідження з лексикології і граматики української мови. Випуск 7. – Дніпропетровськ: “Пороги”, 2008. – С. 9-24.
 53. Обрядные фразеологизмы как средство реконструкции этнокультурных архетипов Основные проблемы современного языкознания: сборник статей ІІ Всероссийской научно-практической конференции  (с международным участием). 30 сентября 2008 г., г. Астрахань / Сост. О. Б. Смирнова. – Астрахань : Издательский дом “Астраханский университет”, 2008. – С. 85-88.
 54. Фразеологічна реалізація текстової категорії інтерсеміотичності (на матеріалі обрядових фразем) Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. 3 / Голов. ред. Г. П. Кривошея. – К. : НАУ, 2009. – С. 21-34.
 55. Фразеологічні одиниці української мови в парадигмі етнолінгвістики. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2008. – Кн. 3 (720). – С. 87-106.
 56. Обряд і мова як чинники неперервності традиції та формування homo traditionalis Молода нація: Альманах. – К. : Смолоскип, 2008. – С. 46-88.
 57. Незафіксована історія наших предків”: фразеологізм і обряд. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Вип. 8. – Херсон: ХДУ, – С. 136-143.
 58. Народна фразеологія як матеріал для українознавчих (етнолінгвістичних) студій Науковий часопис Нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К. : НПУ, 2009. – Випуск 5. – С. 34-39.
 59. Обрядовомотиваційні зв’язки українських етнофразем (на матеріалі поховальних фразеологізмів) Українська мова. – 2009. – № 2. – С. 70-85.
 60. Генетичні зв’язки української обрядової фразеології з етнічною культурою (обрядовий аспект) Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 37-44.
 61. Етнокультурна семантика архаїчних компонентів фразеологічних одиниць Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Вип. 9. – Херсон: ХДУ,  – С. 131-140.
 62. Російсько-українські паралелі обрядових фразеологізмів Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових праць / Відп. ред. Тараненко О. О. – Випуск – К.:  КНЛУ, 2009. – С. 268-276.
 63. Українські фразеологізми з компонентом вінок/вінець (етнокультурний аспект) Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – № 3 (18) – С. 55-67.
 64. Омонімія компонентів фразеологічних одиниць: етнокультурний контекст Дивослово. – 2009. – № 12. – С. 31-35.
 65. Українські фразеологізми, пов’язані з ритуальними покараннями. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2009. – Т. 22 (61), № 4 (2). – С. 74-78.
 66. Этнокультурная семантика обрядных фразеологизмов: поднести (дать) арбуз / піднести (дати) гарбуза Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме (Четвертые Жуковские чтения): Материалы Международного научного симпозиума. 4-6 мая 2009 г. / Отв. ред. В. И. Макаров. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 243-245.
 67. “ТЬло його … возложиша на сані”: (этнокультурный фон украинской обрядной фразеологии) Основные проблемы современного языкознания [Текст]: сборник статей международной научно-практической еконференции. 11–13 сентября 2009 г., г. Астрахань / сост. Е. Ю. Бубнова. – Астрахань: Издательский дом: “Астраханский университет”, 2009. – С. 80-83.
 68. “Вчора була у виночку, а тепер в серпаночку” (украинские брачные фразеологизмы с компонетом “вінок/вінець”) Язык и межкультурная коммуникация: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 ноября 2009 г. / отв. ред.: О. А. Александрова, О. С. Макарова. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 221-224.
 69. Статусна зміна зовнішності людини та її відображення українськими обрядовими фразеологізмами Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 73-87.
 70. Потенціал внутрішньої форми фразеологічних одиниць у контексті тексто(образо-)творення (на базі фразеологізмів з архаїчними етнокультурними компонентами) Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. 1 (4) / Голов. ред. Г. П. Кривошея. – К. : НАУ, 2010. – С. 31-46.
 71. Грамотність українського мовлення – 2. П’ятдесят карток-комплексів: Навчальний посібник Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 128 с.
 72. Українське мовлення. 100 самодиктантів для роботи над удосконаленням писемної грамотності з української мови: Навчальний посібник Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 160 с.
 73. Юридичні документи: правила укладання та оформлення Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 552 с.
 74. Культура, обряд, мова: точки перетину в екзистенції етносоціуму // Становлення і розвиток української державності : [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008. – Вип. 2: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління і місцеве самоврядування в Україні: пріоритети і перспективи”, м. Київ, 2 листоп. 2007 р. / редкол. В. Б. Захожай (голова) [та ін.]. – 2010. – С. 401-412.
 75. Обрядові фразеологізми в російській і українській мові (етнокультурні паралелі) Український смисл. Науково-популярний лінгвокультурологічний щоквартальник. – 2009. – № 2-3. – С. 35-49.
 76. Фразеологізми шлюбної обрядовості Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 50-54.
 77. Концептуалізація українського буттєвого простору засобами фразеології (одиниці, пов’язані з обрядом хрещення) Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. 1 (4) / Голов. ред. Г. П. Кривошея. – К. : НАУ, 2011. – С. 31-46.
 78. Фразеологічне відображення архетипу знищення старої сутності для здійснення обрядового переходу Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: аспекти професійної комунікації в сучасній освіті”. – Київ, НПУ ім. М. Драгоманова. 2011. – С. 29-33.
 79. Архетип обміну у відображенні українськими обрядовими фразеологізмами Мат-ли Х міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2011”.  – Т. 4. – К. : НАУ, 2011. – С. 35.55-35.59.
 80. Структурні різновиди генетичних прототипів обрядових фразеологізмів української мови Наукові записки. – Випуск 95 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 52-57.
 81. Засоби стилістичного увиразнення журналістського мовлення Теорія й методика журналістської творчості: Інтегрований навчальний посібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – 172 с.
 82. Фразеологізми як носії “незафіксованої історії наших предків” (на матеріалі обрядових фразем) Молода нація: Альманах. – К. : Смолоскип, 2011. – С. 184-215.
 83. Агентив кум (кума) у відображенні українськими фразеологізмами Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / відп. редактор В. І. Гончаров, С. В. Шевчук; відп. за випуск І. В. Клименко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 7. – С. 3-11.
 84. Концептуалізаційні особливості обрядових компаративних фразеологізмів Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Випуск 6. – С. 87-93.
 85. Етнокультурна інтерпретація українських обрядових фразеологізмів (одиниці з реалемою вінок/вінець) Наукові записки кафедри журналістики. Студентські та аспірантські дослідження (журналістика, лінгвістика: проблеми взаємовпливів). – Вип. № 1. – К., 2012. – С. 55-66.
 86. Ritual phraseological units in the internet media. Proceedings the fifth world congress ‘Aviation in the XXI-st century’ ‘Safety in Aviation and Space Technologies’. September 25-27, 2012. – K., 2012. – P. 6.2.11– 6.2.15.
 87. Фразеотематичне поле “закінчити життя” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 524–531.
 88. Фразеотематичне поле “Одруження” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології. Гуманітарна освіта у ВНЗ. – 2013. – № 27. – С. 51-63.
 89. Обрядові фразеологізми (тип “обряд-слово”) в українських мас-медіа. Матеріали МНТК «АВІА-2013». – К. : НАУ, 2013. – С. 34.29–34.32.
 90. Українські фраземи, утворені від вербальних апотропеїв ROSSICA OLOMOUCENCIA Vol. LII. Časopis pro russkou a slovanskou filologii – 2013. – Num. 2. – С. 185-190.
 91. Типологія фразеологізмів-прокльонів за суб’єктом магічної дії Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Випуск Частина І. – 2014. – С. 205-211.
 92. The phraseologisms motivated by the rite of oath in the media THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» («Safety in Aviation and Space Technologies») September 23-25, 2014 Volume 2 . – С. 7.2.5–7.2.8. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/2014/wp-content/uploads/2014/09/Congress2014_Volume2.pdf  http://congress.nau.edu.ua/2014/wp-content/uploads/2014/09/Congress2014_Volume2.pdf#page=551&zoom=auto,-81,576
 93. Українські фразеологізми, мотивовані обрядом присяги Мова і культура. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 36–
 94. Українська мова. П’ятдесят кроків у грамотність Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 416 с.
 95. Словник медійних перифразів ХХІ ст. К. : НАУ, 2014. – 152 с.
 96. Традиції національної обрядовості в контексті самоорганізації та забезпечення життєдіяльності соціуму Молода нація. – 2015. – Спецвипуск № 53. – С. 140–152.
 97. Фраземи-благопобажання у ЗМІ: «сім футів під кілем». Матеріали ХII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015», Київ, НАУ, 28-29 квітня 2015 р. 32.21–32.24. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2015/AVIA_2015.pdf
 •  
 1. Pragmatic functions of the punctuation symbol «quotations» in media texts PROCEEDINGS THE SEVENTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» («Safety in Aviation and Space Technologies»), September 19-23, 2016. – Р. 7.2.22–7.2.25. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf
 2. Нові тенденції у мові мас-медіа: мовна гра. Матеріали ХIІІ міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2017». –  К.:  НАУ,    – С. 33.28–33.32. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf
 3. Римування в рекламних текстах. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С.134–138.
 4. Грамотність українського мовлення. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. 2018: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 124 с.
 5. Українське мовлення. Крок у грамотність. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. 2018: Навчальний посібник. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 240 с.

«стилістика української мови», «сучасна українська мова», «риторика за професійним спрямуванням», «українська мова у професійному спілкуванні», «українська мова (за професійним спрямуванням)»

tshvi161@ukr.net

Шульгіна Валентина Іванівна

Посада: професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут, 1981 р. Російська мова та література;  учитель російської мови та літератури

Спеціальність: 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

доцент кафедри загального та російського мовознавства Черкаського державного педагогісного інституту, 1993 р

Тема дисертації: „Лінгвістична інтерпретація феномену інформативності в лексикографічних системах”

медіалінгвістика, приакладна лінгвістика, психолінгвістика, функціональна лінгвістика, комунікативна лінгвістика

 1. Основні публікації: ІІНФОРМАЦІЙНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ОДИН З НОВІТНІХ НАПРЯМІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ // Лінгвістика.Комунікація. Освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 14-15 березня 2013).– Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – 260 с. – С.20 — 23.
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ// Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2013. – Вип. 16-17. – 266 с. – С.20-26;
 3. ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ В ПРИКЛАДНІЙ ТЕРМІНОГРАФІЇ // “Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / За заг. редакцією А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет „Україна”, 2013. – 348 с. — C. 152-156
 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ

МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНИХ СТРУКТУР. – Держава і регіони // Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2013. — C. 46-50.

 1. Інформаційна мережа тексту // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах, м. Київ: КиМУ, 15-16.02.14. – С. 151 – 153;
 2. Текст як компонент інформаційно-когнітивного тракту // Актуальні проблеми соціальних комунікацій: колективна монографія [наук. ред. : Зикун Н. І., Шульгіна В. І.]. – К. : КиМУ, 2014. – 278 с. – С. 126 –
 3. Інформаційна матриця реклами // Держава і регіони// Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 47-50
 4. Кривошея Г.П., Шульгіна В.І., Тур’ян О.В. Методичні аспекти журналістської роботи: навч. посібник. – К.:КиМУ, 2015. – 320 с.

 

 1. Інформація як одне з ключових понять журналістикознавства: лінгвістичний аспект // Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія [наук. ред. Г.П. Кривошея, В.І.Шульгіна, О.В.Безручко]. – Київ: КиМУ, 2015. – 277 с. – С. 95-128.

 

10 ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИКИ // Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2016. – 48 с.  – С.11.

 1. ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ МАЙБУТНІМИ ЖУРНАЛІСТАМИ // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К. : Аграр Медіа Груп, 2016. – 342 с. — С. 311 – 318
 2. ІНФОРМАТИВНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНЕ ЧЛЕНУВАННЯ //Медіапростір: збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. Кол.: Н.Поплавська та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 9. – 120 с. – С. 58 – 63.
 1. Основи наукових досліджень (ОС бакалавр);
 2. Спічрайтинг (ОС бакалавр);
 3. Риторика за професійним спрямуванням, (ОС бакалавр)
 4. Теорія і методика журналістської творчості, лекцій (ОС бакалавр).
Закрыть меню