English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Публікації викладачів

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі 15 монографій, 25 закордонних публікації (з них 10 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus та інших наукометричних баз даних). Протягом останніх 4 років науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами та співавторами 2 підручників, 2 навчальних посібників, 6 енциклопедичних видань.

Закрыть меню