English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Освітньо-професійні програми

 
Освітньо-професійна програма «Туризмознавство»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю  242 «Туризм» 2018
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму  


 
Освітньо-професійна програма «Туризмознавство»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 242 «Туризм» 2019
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму  


 
Освітньо-професійна програма «Туризмознавство»
Першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 242 «Туризм» 2020
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму  


 
Рецензія-відгук 
на освітньо-професійну програму «Туризмознавство»  
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 242 «Туризм» 
Закрыть меню