English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародне право» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, які входять до Каталогу дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (загальноуніверситетський вибір):

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, які входять до Каталогу дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (фаховий вибір) спеціальності 293 «Міжнародне право»:

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, які входять до Каталогу дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (фаховий вибір) спеціальності 293 «Міжнародні Міжнародне право»:

Закрыть меню