English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Про кафедру

З метою забезпечення незалежної України висококваліфікованими кадрами, здатних вирішувати професійні завдання у сфері міжнародного права, в Національному авіаційному університеті у 2004 р. була створена кафедра міжнародного права. У тому ж році було проведено перший набір студентів за спеціальністю «Міжнародне право». У 2018/2019 навчальному році було змінено назву кафедри на Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства НАУ, яка є випусковою за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності «Міжнародне право».

Кафедра випускає бакалаврів за денною формою навчання з 2008 р. та магістрів – з 2010 р. Підготовка бакалаврів і магістрів проводиться згідно із затвердженими Міністерством освіти і науки України «Освітньо-кваліфікаційними характеристиками» і «Освітньо-професійними програмами» спеціальності «Міжнародне право». З 2017 р. здійснюється набір у магістратуру на денну та заочну форми навчання.

Закрыть меню