English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій

shibnatnik@ukr.net

Лобода Світлана Миколаївна

Посада: завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступіньдоктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з педагогічних наук (наказ № 158 від 11 лютого 2019 р.).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертації 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Д 26.452.01 в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член ІЕЕЕ (member number: 96875276; certificate-2020);

Член правління Української асоціації Василя Сухомлинського.

Освіта

1995 р. – закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом спеціаліста з відзнакою ЛВ № 000634, виданий 30.07.1995).

1996 р. – закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного інституту Східноукраїнського державного університету (диплом магістра ДМ № 002832 за спеціальністю «Російська мова та література», виданий 31.10.1996).

Досвід практичної роботи за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»:

 1995 – 2002 рр. – редактор багатотиражної газети „Трибуна студента” Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

 2002 р. – 2012 р. – завідувач науково-дослідного відділу з редакційно-видавничої діяльності Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Профіль ORCID: 0000-0003-3102-0381

Профіль ResearcherID: U-3264-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11439

Сфера наукових інтересів

Інформаційно-комунікаційнітехнології в освіті (Information and communication technologies in education); лінгвістичнийаналіз мови (Linguistic analysis of language); загальна педагогіка та історіяпедагогіки (General pedagogy and history of pedagogy).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • липень 2016 – по теперішній час – завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного Авіаційного університету
 • вересень 2014 р. – червень 2015 рр. – професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, відповідальний за організацію та супровід міжнародної діяльності Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

Державний вищий навчальний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ

 • 2012 – 2014 рр. – завідувач кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю ЛНУ імені Тараса Шевченка
 • 2005 – 2012 рр. – доцент кафедри журналістики і видавничої справи ЛНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • 2002 – 2012 рр. – завідувач науково-дослідного відділу з редакційно-видавничої діяльності ЛНУ імені Тараса Шевченка
 • 2000 – 2002 рр. –асистент кафедри російського мовознавстваЛНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • 1995 – 2002 рр. – редактор газети „Трибуна студента”ЛНУ імені Тараса Шевченка

Досвід роботи: 21 рік.

Кандидатська дисертація

2001 р. – захистила дисертаційну роботу на тему «Просторові слова-концепти у художній картині світу М. Гумільова та Й. Бродського» за спеціальністю 10.02.02 – російська мова (диплом кандидата наук ДK 014282, виданий 10.04.2002).

2004 р. – отримала атестат доцента кафедри комунікаційних технологій та порівняльного мовознавства (атестат доцента ДЦ 009660, виданий 16.12.2004).

2011 р. – захистила дисертаційну роботу на тему «Педагогічна преса як чинник формування педагогічної творчості вчителя в історії розвитку української освіти (ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом доктора наук ДД 009259, виданий 30.03.2011).

2014 р. – отримала атестат професора кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю (атестат професора 12ПP 008665, виданий 25.04.2014).

2018 р. – нострифікація диплома доктора педагогічних наук і визнання його за рівноважний польському диплому доктора габілітованого в галузі суспільних наук з дисципліни педагогіка (свідоцтво NR 11/H/ 2018, видане 28.06.2018).

Ракитський В., аспірант 123 01.10.2016 р. комп’ютерна інженерія 1927/ст 06.10.2020 р. Тема дисертаційної роботи «Ефективні протоколи представницького рівня взаємодії відкрити мультимедійних систем».

Денисенко С.М., пошукувачка на здобуття наукового ступеня доктора наук. Тема дисертаційної роботи «Теоретичні та методичні засади проектування хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії» затверджено вченою радою НАУ (протокол № 5 від 26.06.2018 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 10181 від 25.09.2018 р.).

Паукова А. С., пошукувачка на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тема дисертаційної роботи «Проблема інформаційної безпеки дітей на сторінках сучасної педагогічної преси США» затверджено вченою радою ДЗ Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка» (протокол № 10 від 31.05.2013 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 6 від 18.06.2013 р.).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

1. Кубанова Т. В. „Ідеї гуманістичної освіти у вітчизняній педагогічній журналістиці (60-і рр. ХХ ст.)” (00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) – 05. 04. 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди;

2. Матвійчук-Юдіна О. В. „Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки” (00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті) – 12. 07. 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Викладає дисципліни:

 • Друкарські і електронні засоби інформації;
 • Видавнича справа і технічне редагування.
 • Історія видавничої справи;
 • Методологія прикладних досліджень;
 • Інтелектуальна власність продуктів мультимедія і веб-систем;
 • Дидактичні основи розробки мультимедійних видань.

ГО «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського» – член організації

Польське педагогічне товариство – член організації

Об’єднання християнської педагогіки під патронатом Комітету педагогічних наук Польської академії наук (Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej pod Patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN)– член організації

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з педагогічних наук (наказ № 158 від 11 лютого 2019 р.).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертації 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Д 26.452.01 в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Ракитський В., аспірант 123 10.2016 р. комп’ютерна інженерія 1927/ст 06.10.2020 р. Тема дисертаційної роботи «Ефективні протоколи представницького рцівня взаємодії відкрити мультимедійних систем».

Денисенко С.М., пошукувачка на здобуття наукового ступеня доктора наук. Тема дисертаційної роботи «Теоретичні та методичні засади проектування хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії» затверджено вченою радою НАУ (протокол № 5 від 26.06.2018 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 10181 від 25.09.2018 р.).

Паукова А. С., пошукувачка на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тема дисертаційної роботи «Проблема інформаційної безпеки дітей на сторінках сучасної педагогічної преси США» затверджено вченою радою ДЗ Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка» (протокол № 10 від 31.05.2013 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 6 від 18.06.2013 р.).

Монографії

Лобода С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : монографія / С. М. Лобода ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 504 с.

Лобода С.М. Запровадження кредитно-трансферної системи навчання /Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Луганська область. // Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Луганська область: монографія /авт.кол.: Курило В.С., Хриков Є.М., Ваховський Л.Ц.; за заг.ред. В.С. Курила. – 2013. – 388 с.

Лобода С.М. Методологічні підходи і принципи вивчення періодичної преси як специфічного джерела історико-педагогічного дослідження/ Методологічні засади педагогічного дослідження (монографія) // Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.

Лобода С.М. Гуманістична концепція виховання особистості в публіцистичній спадщині Василя Сухомлинського / В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : //В.О.Cухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упоряд. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко ; авт. кол. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило, І. Д. Бех та ін. // Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. — 504 с.

Навчальні посібники

Лобода С.М. Педагогическая публицистика в системе допрофессиональной подготовки студентов-иностранцев: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших педагогических учебных заведений. // Луганськ: Альма-матер, 2007. – 52 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 04.06.07 №1.4/18–Г–895).

Лобода С.М. Історія видавничої справи та редагування в персоналіях: Яків Мамонтов : навч. посіб.-хрестоматія. // Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 324 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях

Loboda S. M., G. Vaskivska, M. R. Tanaś Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professionaltraining. // Interdisciplinary Studies of ComplexSystems. 2017. No. 10 – 11. Pp. 46 – 59. (eng) (Web of Science)

Лобода С. М., Денисенко С. М. Використання інтерактивних технологій навчання в професійній підготовці фахівців видавництва та поліграфії. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 62, №6. С. 58–69. URL:https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1939/1291 (Web of Science)

Лобода С.М., Матвійчук-Юдіна О.В. Формування компетентності з голографії у майбутніх бакалаврів кібербезпеки. // Педагогічні науки: зб. наук, праць. – 2017. – № 78–79. – C. 163–166.

Лобода С.М., Матвійчук-Юдіна О.В. Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів з кібербезпеки. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук, праць. – 2017. – № 54–55. – C. 269–277.

Лобода С.М., Велскоп В., Денисенко С.М. Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні підходи. – № 7 (71), 2017. – С. 200 – 211.

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information // Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875). – VOL.1. – №41/2020. – p. 62 — 68.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут новітніх технологій в освіті». 13.11.2017-14.12.2017. Тема: Технічне редагування мультимедійних видань. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

Міжнародний навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 21.11.2016-20.12.2016. Тема: Методи і засоби проектування інформаційних систем і технологій. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. 14.01.2019-14.06.2019 (210 годин/7кр). Програма: Завідувачі (начальники) кафедр і структурних підрозділів університетів, академій, інститутів. Тема / Назва модуля (курсу): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інформаційно-комунікаційний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0967-19 від 14.06.2019.

Східноєвропейський інститут психології. 02.11.2019 (12 годин). Тема: Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян). Документ: Сертифікат № ЕЕ-20-119.

Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 17.02.2020-18.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання) університетів, академій, інститутів. Тема: Педагогічні умови та дидактичні засади організації процесу дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1331-20 від 18.09.2020.

Участь у ХХ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції імені доктора медичних наук Яніни Фетлінської «Психічне здоровʼя як виклик для сучасного суспільства». (м. Цеханув, Республіка Польща). 23.10.2020. Тема доповіді: Психічне здоровʼя дитини та загрози електронних ЗМІ. Документ: Сертифікат про участь в конференції.

„Education and Pedagogical Sciences” (ISSN:2227-281X; індексується в таких науковометричних базах: пройшов три етапи рецензування SCOPUS, Ulrich’s Periodals Directory, Google Scholar; Луганський національній університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) – випускаючий редактор (2001 р. – по теперішній час);

„International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” (ISSN:2392-0092;індексується в таких науковометричних базах: Index Copernicus; Akademia Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) – член міжнародної наукової ради (2018 р. – по теперішній час);

„Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (ISSN: 2353-7787; індексується в таких науковометричних базах: Index Copernicus (lista B – 9 punktów); Akademia Ignatianum w Krakowie) – рецензент (2018 р.);

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (ISSN: 2663-6387; індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus, Ulrich’sPeriodalsDirectory, CiteFactor, GoogleScholar; Житомирський державний університет імені Івана Франка) – член редакційної колегії (2018 р. – по теперішній час).

10.2020 р. – 31.12.2020 р. – контракт запрошеного професора в Академії сільського господарства в Варшаві (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) – 60 годин у зимовому семестрі (навчальні дисципліни: «Дитина у кіберпросторі», «Медіа в освіті»).

2020 р. – член наукового комітету ХХ міжнародної інтердисциплінарної науково-практичної конференції ім. д.мед.н. Яніни Фетлінської „Психічне здоровя як виклик для сучасного суспільства” (м. Цеханув, Республіка Польща).

2019 р. – рецензент монографіїBlaszczak, O. Wozniuk, Y. Pliska, W. Żukowskij Nauczyciel i wyzwania XXI st. Tradycje i wartości. — Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). – 2020.

2018р. – рецензент у журналі „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (ISSN: 2353-7787; індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus (lista B  9 punktów); Akademia Ignatianum w Krakowie).

10. 2016 – 30.09.2019p. – контракт запрошеного професора у Вищій школі бізнесу і наук про здоров’я (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (WSBiNoZ), м. Лодзь, Республіка Польща) – 60 годин на рік.

10. 2015 – 30.09.2016p. –  контракт запрошеного професора у Вищій школі бізнесу і наук про здоров’я (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (WSBiNoZ), м. Лодзь, Республіка Польща) – 80 годин на рік.

2014 – 2015 рр. – контракт запрошеного професора у Вищій школі інформатики і прикладних наук (Wyższa Szkoła Informatyki i Umijętności (WSIiU), м. Лодзь, Республіка Польща) – 180 годин на рік;

2015 r. – по теперішній час – член наукового комітету щорічної міжнародної e-конференції „Pedagogika XXI wieku: dylematy i wyzwania” (WSBiNoZ, Łódż).

Організатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 • член Вченої ради Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України;
 • член редакційної колегії фахового наукового журналу «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки».

2003 р. – Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України за сумлінну працю, вагомі трудові здобутки та з нагоди 12-ї річниці Незалежності України;

2007 р. – Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору держави та впровадження інноваційних технологій у книговидавничу сферу;

2007 р. – Почесна грамота Луганської міської ради;

2008 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

2011 р. – грамота Верховної ради України „За заслуги перед Українським народом”;

2017 р. – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України;

2017 р. – відзнака Національного авіаційного університету „Подяка ректора”.

shibnatnik@ukr.net nataliia.shybytska@npp.nau.edu.ua

 

Шибицька Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Член Вченої ради ФМВ з 2019 р.

Освіта

Закінчила Тольятинський політехнічний інститут у 1988 р. та отримала кваліфікацію  – Інженер-електрик.

Профіль ORCID: 0000-0001-5607-0081

Профіль ResearcherID: U-2688-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10827

Сфера наукових інтересів

Інтелектуальні системи керування процесом навчання, експертні методи оцінювання, нечітка математика та нейронні мережи, мультимедійні засоби розробки комп’ютерних систем навчання.

Автор 95 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 підручника з грифом МОНУ, 4 патентів та 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна програма).

 

2009 р. – по теперішній час — на посаді доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ.

2004 – 2009 рр. – доцент кафедри інформаційних технологій НАУ.

2003-2004 рр. –     доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем НАУ.

2000-2016 рр. – завідувач кафедри «Інформаційні технології» за напрямом «Комп’ютерні науки», спеціальність «Інформаційно-управляючі системи та технології» Університету новітніх технологій  (ІЗІТ при НАУ).

2000-2003 рр. –     доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих комплексів НАУ; Перший адміністратор англомовного навчання факультету систем управління  (Інститут електроніки і систем управління) НАУ.

02.03.99-30.06.2000       старший викладач кафедри теоретичної електротехніки (КІІЦА/НАУ).

1995-1999 рр. –     асистент кафедри теоретичної електротехніки (КІІЦА/НАУ)

Загальний трудовий стаж складає 35 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 25 років,  в НАУ — 25 років.

Захистила у 1999 році дисертаційну роботу на тему «Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем» за спеціальністю 05.13.01 – Системи та процеси управління.

Викладає дисципліни:

 • Інформатика;
 • Інформатика (Видавничо-поліграфічні виробництва);
 • Комп’ютерні видавничі системи;
 • Дидактичні основи розробки мультимедійних видань;
 • Технології електронних мультимедійних видань;
 • Мультимедійне видавництво;
 • Бази даних та знань у видавництві.
 • Член Центрального Комітету Авіапрацівників України (Рішення VІІ з’їзду Авіапрацівників України від 26.05.16.
 • Голова комісії соціального страхування НАУ (Наказ ректора НАУ 24/од від 01.02.16, термін: 2014 — 2016, 2016 – 2021 р.р.).
 • Член Профкому НАУ (Рішення XV звітно-виборної профспілкової конференції ППО НАУ від 21.04.16, термін: 2011 — 2019.р.).
 • Голова Профбюро ННІКІТ (Рішення звітно-виборних зборів ННІКІТ від 14.04.16, термін: 2016 – 2019 р.р.).
 • Член НМРР ННІКІТ
 • Член Робочої комісії з проведення Конференції трудового колективу НАУ та підготовці кол.договору НАУ (2015-2019)

Перелік друкованої продукції 

89 друкованих наукових та навчально-методичних праць в галузі інтелектуальних систем навчання та експертних методів оцінювання, нечіткої математики та нейронних мереж, з них: навчально-методичних робіт — 11, окремо – підручників та навчальних посібників — 6, у тому числі 1 – с Грифом МОНУ, 2 – англійською мовою;  авторські свідоцтва – 5, у тому числі 4 винаходу та патенту в галузі електроніки та 1 — свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна програма).

Шибицька Н.М. Інформатика. Видавничо-поліграфічні виробництва.: навч. посіб. гриф МОНУ – К. : НАУ, 2014. – 212 с.

Шибицька Н.М., Н.Д.Бороденко, А.С.Горюнов, О.В.Карупу Спеціальні глави математики: інтегральні і дискретні перетворення та їх застосування з використанням комп’ютерних технологій/ Навч. посібник., – К.: НАУ, 2013 – 278 с.

Шибицький В.П., Шибицька Н.М., Савчук М.М. та ін. Обчислювальна техніка і програмування / Навч. посібник. – К.: КМУЦА. 1998 – 184 с.

Shibitskay N. Computer technology: Manual. – Kyiv: NAU, 2001. -76 p.

Shibitskay N., Buhayov O.Ev. Fundamentals of algorithmization: Manual. – Kyiv: NAU, 2002. – 96 p.

Шибицкая Н.Н. Алгоритмические языки и программное обеспечение: Конспект лекций. – К.: КМУГА. 1998.-160 с.

ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті». Тема: «Методи та засоби проектування мультимедійних систем навчання з використанням технологій доповненої віртуальної реальності». (2017 р.)  Результати стажування опубліковані в доповіді та тезах на НТК НМТОІСД», впроваджені в навчальний процес за дисціплінами.

Michael Gott International. English Language Dynamic Course. Тема: “English is a Second Language”.Термін: (2020 р.). Отримано Сертифікат. Результати стажування впроваджено в навчальний процес для вивчення світового досвіду в галузі мультимедійних систем.

Центральний Інститут Післядипломної Освіти. Тема: “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів (на базі Національного авіаційного університету (НАУ))”. (2020 р.) Отримано Свідоцтво. Результати впроваджено в навчальний процес під час дистанційного навчання.

Університет  менеджменту  освіти» НАПН України. Тема:  Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу». (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Clarivate Analytics Сompany. Тема:  Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат. Термін: (2020 р.) Отримано Сертифікат.

Університет  менеджменту  освіти» НАПН України. Тема: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти». Отримано сертифікат.

всього 5, за останні роки:

 • Шибицька Н.М Комп’ютерна програма «Система оцінювання знань КВС1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34722 від 30.08.10.
 • 2008 р. – Почесна грамота ректора НАУ.

  2015 р. – Почесна грамота ректора НАУ.

  2018 р. – Нагрудний знак НАУ «ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ».

  2020 р. – Нагрудний знак «ВЕТЕРАН НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Мелешко Микола Андрійович

Посадапрофесор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1971 р. за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» та отримав кваліфікацію  – Інженер-електрик.

У 1985 р. закінчив факультет перепідготовки кадрів Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Мікропроцесорні системи».

Профіль ORCID: 0000-0002-3889-2062

Профіль ResearcherIDAAB-7673-2019

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11307

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології: оцифровка, стиснення та відновлення аудіо- та відео потокової інформації, з використанням ортогональних та неортогональних систем функціональних базисів; мультимедіа технології, мультимедійні функції, віртуальна реальність, мультимедіа та мережі: представницький  рівень формування, обробки та передачі мультимедійного контенту сучасними комп’ютерними мережами до користувача.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 патентів.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • вересень 2003 р. – січень 2005 р. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету Комп’ютерних систем
 • січень 2005 р. — серпень 2008 р. – завідувач кафедри Комп’ютерних мультимедійних технологій  (КММТ) факультету комп’ютерних систем.
 • з вересня 2008 р. по січень 2013 р. – професор кафедри Комп’ютерних мультимедійних технологій;
 • з січня 2013 р. по червень 2015 р. – професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри КММТ інституту Комп’ютерних інформаційних технологій;
 • з липня 2015 по теперішній час – професор кафедри КММТ.

Київський політехнічний інститут (нині – НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського), м. Київ

 Після закінчення  в 1971 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні  обчислювальні  машини» працював:

1971 – 1973 рр. — секретар комітету комсомолу КПІ.   

 1973 – 1975 рр. — аспірант кафедри кінотехніки КПІ.      

 1975 – 2003 рр. — асистент, старший викладач, доцент  кафедри акустики та акустоелектроніки КПІ. 

За сумісництвом: науковий керівник НДР «Разработка и исследование электронно-акустических антишумових систем для  применения в авиапромышленности».                                                     

Захистив у 1982 році дисертаційну роботу на тему «Разработка и исследование методов и средств обработки речевых сигналов в базисе неортогональных функций» за спеіальністю 05.09.08 – Електроакустика і звукотехніка.

Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Технології електронних мультимедійних видань;
 • Віртуальне моделювання;
 • Електронні бібліотеки, довідкові та пошукові системи;
 • WEB-технології в мультимедіа.
 • Впродовж 1966 – 1975 рр. в період літніх канікул та відпусток виїзджав у складі студентських будівельних загонів України: займав посади командира лінійного, районного та об’єднаних студзагонів ВНЗ м. Києва у Казахстані. Почесний член Казахстанського будівельного загону.  Нагороджений  медаллю  «За  освоение целинных земель»

(1969 р.) та ювілейною медаллю з нагоди 50-річчя Республіки Казахстан  (2004 р).

 • У 2008 р. за програмою «Українська книга» на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України випущена книга-дилогія «Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України», співавтором якої є Мелешко М.А.
 • 2009 р. — ПОДЯКА Солом’янської районної в місті Києві Державної Адміністрації (№667 від 24.06.19) – За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності.
 • 2013 р. — Нагрудний знак НАУ«ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ» (№0500 від 16.012013р.).

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information. Norwegian Journal of development of the International Science No 42/2020. – с. 62-68.

Meleshko M., Loboda S., Bobarchuk O., Rakitsky V., Denysenko S. Perspectives for Schauder basis functions in multimedia computer systems and networks. The Ninth World Congress «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY», Kyiv. 2020.

Мелешко М.А. Використання перетворення Хартлі в комп’ютерних системах цифрової обробки інформації/ Мелешко М.А., Ракицький В.А. // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 1(61). – К.: НАУ, 2019. –– С. 69-75.

Мелешко М.А., Ракицький В.А. Дослідження процесів проходження потоків даних в мережних засобах multimedia. мультимедіа // Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». Тези доповідей.. – К.: НАУ, 2020. – 96 С. (С.61).

Мелешко М.А., Ругайн О.В., Гніденко І.А. Технології електронних мультимедійних видань. Лабораторний практикум. Навчальне видання. — К., НАУ, 2018. – 80 с.

 • З 2010 р. по теперішній час – організатор щорічної науково-практичної конференції „Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ).
 • Член секції «Комп’ютерних систем та інформаційних техногій» методично-редакційної ради НАУ.
 • Науковий керівник студентського науково-дослідного центру «Multimedia».

Співпраця за тематикою «Дослідження й експериментальні розробки у сфері технічних наук» з Українським відділенням міжнародної неурядової організації «Міжнародний центр наукової культури — Всесвітня лабораторія»

Керівництво аспірантами

 • Дмитренко Т.В. (2019 – 1923 рр.);
 • Бондаренко Ю.В. (2015–2018рр.)

Під особистим керівництвом М.А.Мелешка захищена кандидатська дисертація:

 1. 2013 р. — Денисенко С.М. (спеціальність 00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті) – на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Український мовно-інформаційний фонд НАН України (2015 р.).

Українське відділення Міжнародного центру наукової культури «Всесвітня лабораторія» (2020 р.).

Результати стажування впроваджуються в навчальні дисципліни мультимедійної орієнтації. Зокрема, інформація щодо технологій та засобів комп’ютерної лексикографії використовується при вивченні дисципліни «Технології електронних мультимедійних видань».

2009 р. – Подяка Солом’янської районної в місті Києві Державної Адміністрації – За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності.

2013 р. – Нагрудний знак НАУ «ЗА СУМЛІННУ  ПРАЦЮ».

svitlana.denysenko@npp.nau.edu.ua

Денисенко Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет у 2000 р. за спеціальністю «Дошкільне виховання і практична психологія» та отримала кваліфікацію – Викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь, практичний психолог в закладах освіти.

Профіль ORCID: 0000-0001-8785-7784

Профіль ResearcherID: T-8720-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11521

Сфера наукових інтересів

Інформаційно-освітнє середовище ЗВО; мультимедійні технології в освіті; проектування та використання електронних освітніх ресурсів; дизайн друкованих та електронних видань.

Автор 50 наукових та навчально-методичних праць.

 •  

2011 р. – по теперішній час — на посаді доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2007 р.–2008 р. — провідний фахівець кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2000 р. – 2007 р. – практичний психолог.

Захистила у 2013 році дисертаційну роботу на тему «Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу» за спеціальністю 13.00.10 – Інформаційнокомунікаційні технології в освіті.

Пошукач на здобуття наукового ступеня доктора наук. Тема дисертаційного дослідження : «Теоретичні та методичні засади проектування хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії».

Викладає дисципліни:

 • Основи технічної естетики і дизайну;
 • Композиція, рисунок, перспектива;
 • Теорія кольору;
 • Основи типографіки;
 • Основи візуалізації інформації;
 • Додрукарське опрацювання інформації.

Денисенко С. М. Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії. Інформаційні технології в освіті. 2019. № 31. С. 46-54.

Denysenko S. Main stages of development of the information education environment of a higher educational institution. The 3rd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (November 6-8, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. 549 p. С. 410–413

Денисенко С. М. Колірний контраст і гармонія у дизайні поліграфічної продукції XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної,  галузі»: Тези доповідей. – К.: «УкрНДІСВД», 2019, с. 21

Денисенко С. М. Використання квест-технології у професійній підготовці бакалаврів Видавництва та поліграфії у вищій школі. Balkan Scientific Review, 2018. № 1. С. 29-34

Денисенко С. М. Сучасні форми візуального представлення інформації і можливості їх використання у інформаційно-освітньому просторі. Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології [Електронний ресурс]. Матеріали наук.-практ. семінару кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24 жовтня 2018 р. — Електронні текстові дані (1 файл:5,2 Мбайт). — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. — 95 с. — С. 47–51

 1. ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті». Тема: «Сучасні підходи підготовки і дизайну контенту друкованих видань і мультимедійних ресурсів» (2016 р.) Результати стажування впроваджено в навчальний процес.

  «Say-hi: знания». Онлайн-курс «Типографіка. Принципи правильної роботи з текстом» (2018 р.). Отримано Сертифікат.

  School of Visual Communication, за підтримки програми «НОРД: Навчання, обміни, резиденції, дебюти» від Українського культурного фонду. Онлайн-курс «Fundamentals of Composition» (2019 р.). Отримано Сертифікат.

  Creative practice. Курс «Основи дизайну» (2020 р.). Отримано сертифікат.

  Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Visual Elements of User Interface Design» («Візуальні елементи дизайну інтерфейсу користувача») (2020 р.). Отримано Сертифікат.

  Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Print and Digital Elements of Design: Branding and User Experience» («Друковані та цифрові елементи дизайну: брендинг та досвід користувача») (2020 р.). Отримано Сертифікат.

  Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Design and Make Infographics (Project-Centered Course)» («Дизайн і створення інфографіки») (2020 р.). Отримано Сертифікат.

  Спеціалізація «Graphic Design», що включає 5-ть курсів «Fundamentals of Graphic Design», «Introduction to Typography», «Introduction to Imagemaking», «Ideas from the History of Graphic Design», «Brand New Brand» (2020 р.). Отримано Сертифікат.

  Prometheus, платформа масових відкритих онлайн-курсів. Дистанційний курс. «Візуалізація даних» (2020 р.). Отримано Сертифікат.

  «Лекторіум», платформа масових відкритих онлайн-курсів. Онлайн-курс «Дизайн інформації в презентаціях» (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Бобарчук Олександр Антонович

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Чден IEEE Information Theory.

Експерт ТОВ «Незалежні фахові експерти», м.Київ.

Освіта

Закінчив НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» у 1984 році за спеціальністю «Звукотехніка» та отримав кваліфікацію – Інженер-електрик.

Профіль ORCID: 0000-0003-3176-7231

Профіль ResearcherID: AAB-7665-2019

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11453

Сфера наукових інтересів

Цифрова обробка сигналів, методи стиснення цифрової інформації, методи обробки звукових сигналів, зображень та відео, анімація, 3D моделювання, інтерактивні методи і системи у сучасній освіті, віртуальна та доповнена реальність в інтерактивних тренінгових системах.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 4 патенти.

 •  

2011 р. – по теперішній час — на посаді доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2007 р.–2008 р. — провідний фахівець кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2000 р. – 2007 р. – практичний психолог.

Захистив у 1992 році дисертаційну роботу на тему «Аналіз і синтез канальних та комбінованих кодів у цифрових електроакустичних інформаційних системах» за спеціальністю 05.09.08 – Електроакустика та звукотехніка.

 • Технологія фотореєстраційних процесів;
 • Архівація і стиснення мультимедійної інформації;
 • Технології та обладнання спеціальних видів друку;
 • Основи комп’ютерної схемотехніки і електроніки;
 • Мультимедійні технології в інформаційній діяльності;
 • Сучасні мережеві інформаційні технології;
 • Комп’ютерна репрографія.

Застосування мультимедійних технологій для створення систем початкової підготовки бійців ЗСУ/ Бобарчук О.А./ Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина. Том 3 – Київ: Національний авіаційний університет, 2020 – С.130-142.

Алгоритми обробки даних в інтерактивному лазерному стрілецькому тренажері/ Бобарчук О.А., Яременко С.В./ Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична  конференція. 14 – 15 листопада 2019 р.– К.: НАУ, 2020 – с.95.

Методи підвищення точності позиціювання лазерної навчальної зброї в інтерактивних лазерних стрілецьких тренажерах/ Бобарчук О.А. / Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична  конференція. 14 – 15 листопада 2019 р.– К.: НАУ, 2020 – с.11.

Новий підхід до проектування навчальної зброї та реалізації групового навчання в інтерактивному лазерному стрілецькому тренажері/ Бобарчук О.А./ Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична конференція. 14 – 15 листопада 2018 р.– К.: НАУ, 2018 – с.13.

Перспективи використання УФ-технології в широкоформатному друці/ Ковальчук М.М., Бобарчук О.А./ «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 30 листопада 2018 р. / ДВНЗ «ДонНТУ; – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018 – с.165-167.

 1. Український мовно-інформаційний фонд НАН України, м. Київ (2015 р.). Результати впроваджені в навчальний процес викладання дисципліни «Архівація та стиснення мультимедійної інформації».

  ТОВ «Видавництво Розумники», м.Київ (2020 р.). Результати впроваджені в навчальний процес викладання дисциплін «Технології та обладнання спеціальних видів друку» та «Мультимедійні технології в інформаційній діяльності».

Заступник директора з технічних питань ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті».

З 2013 р. член оргкомітету та технічний редактор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» (НАУ, Київ).

З 2016 член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», секція «Мультимедійні технології та системи» (НАУ, Київ).

Керівник студентського наукового гуртка «Методи та засоби створення мультимедійних інтерактивних компонент для сучасних тренінгових систем».

Відповідальний виконавець етапів наукової теми НДР кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету «Мультимедійне освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі» (01.09.2017 – 30.06.2022р. НДР № 109/09.01.07).

Гальченко Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Науковий ступінькандидат технічних наук Вчене звання: доцент Освіта Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 2001 році за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та отримала кваліфікацію – Інженер-ситемотехнік. Профіль ORCID: 0000-0003-0531-1572 Профіль ResearcherID: 3194405 Профіль на сайті НТБ НАУ: 10121 Сфера наукових інтересів Інформаційні технології в галузі автоматизації виробничих та бізнес-процесів, веб-технології та програмування. Автор 24 наукових та навчально-методичних праць.

2011 р. – по теперішній час — на посаді доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2007 р.–2008 р. — провідний фахівець кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2000 р. – 2007 р. – практичний психолог.

Захистила у 2007 році дисертаційну роботу на тему «Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила літака у польоті» за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

 • Викладає дисципліни:

  • Проектування інтерфейсів користувача;
  • Гіпертекстова обробка інформації;
  • Мультиплатформені програмні засоби мультимедіа;
  • Об’єктно-орієнтоване технології для електронних видань;
  • Технології мультимедійних гіпервидань;
  • Технології створення веб-систем
  • Видавничі бази даних.

S. Halchenko, Y. Voloshyn, O. Bobarchuk, S. Loboda, S. Denysenko Web technology for business process management on the example HCL Domino and ClevaDesk. The Ninth World Congress «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY», Kyiv. 2020.

Galchenko S.M. Methodof Determiningthe Accuracy Characteristics of the Satellite Navigation System / D.O. Shevchuk, S.M. Galchenko, M.P. Kravchuk, L.V. Panchuk// Electronics and control systems, №4 (58), 2018. – Kyiv – P. 48-55.

Гальченко С.М. Алгоритм синтезу інтелектуальної системи діагностування та керування ГТД у процесі його експлуатації / Д.О. Шевчук, С.М. Гальченко, В.С. Гасиджак, І.В. Прохоренко, Н.А. Тимошенко // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України № 3 2018р. — Київ – С. 124-128.

Гальченко С.М. Математичне моделювання слідкуючої системи промислового робота / О. М. Тачиніна, М. М. Гальченко, Є. І. Соколов, А. О. Ціпов’яз, А. О. Зунунов // Проблеми інформації та управління, № 1-2 (57-58), 2017. – Київ. – С. 79-85.

 1. ТОВ «Контрол Поінт» (2019 р.). Тема: «Розробка та впровадження рішень по автоматизації виробництва». Результати стажування впроваджені в навчальний процес.

Чаплінський Юрій Петрович

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Association for Computing Machinery

Освіта

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1982 році за спеціальністю «Прикладна математика» та отримав кваліфікацію – Математик.

Кандидатська дисертація

Захистив у 1988 році дисертаційну роботу на тему «Разработка типового программного обеспечения технологии системной оптимизации решения задач планирования в АСУ» за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Профіль ORCID: 0000-0001-7697-3958

Сфера наукових інтересів

Комп’ютерні науки, зокрема: системний аналіз, методи та алгоритми прийняття рішень в прикладних областях, онтології та управління знаннями. Програмне забезпечення, в тому числі розробка технологій та програмного забезпечення підтримки прийняття рішень, що об’єднує бази даних та знань, довідкові системи, експертні системи, геоінформаційні системи та системи прийняття рішень. Розробка Інтернет-орієнтованих додатків.

Автор 137 наукових та навчально-методичних праць.

праць.

Захистив у 1988 році дисертаційну роботу на тему «Разработка типового программного обеспечения технологии системной оптимизации решения задач планирования в АСУ» за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

 • Викладає дисципліни

  • Комп’ютерна графіка;
  • Прикладна математика;
  • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного видавництва;
  • 3D технології в мультимедіа;
  • Штучний інтелект в мультитедіа.

Використання онтолого-керованої системної оптимізації при розв’язанні задач безпеки продуктів харчування «Наукові праці НУХТ» 2019 .Том 25, № 4

Онтолого-керована системна оптимізація в контексті прийняття рішень в управлінських задачах. Штучний інтелект. 2018. № 3.

Онтологічний підхід та технологія системної оптимізації в системі управління безпечністю продуктів харчування // Інформаційні технології та автоматизація: монографія/ кол. авт.: Бондаренко З.В., Бортсова Н.В., Бурдейна О.В. [та ін.] ; за заг. ред. Котлика С.В. Одеса: Астропринт, 2020.

Академія цифрового розвитку. Тема стажування: «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», листопад 2020 р. Отримано сертифікат № БС-05442.

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв у 2000 році за спеціальністю «Художня народна творчість» та отримала кваліфікацію – Режисер естради і масових свят, викладач фахових дисциплін.

Профіль ORCID: 0000-0002-5906-5023

Профіль ResearcherID: U-2704-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12055

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології в освіті, електронні навчальні ресурси, підготовка кадрів та створення системи фахових компетентностей ІТ фахівців.

Автор 44 наукових та навчально-методичних праць.

З лютого 2000 року прийнята на посаду директора Центру культури і мистецтв Національного авіаційного університету.

З 2006 року працювала за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри журналістики Національного авіаційного університету.

З 2007 на посаді доцента кафедри журналістики Національного авіаційного університету, за сумісництвом.

З 2016 року за сумісництвом асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету.

З 2018р. доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету

Викладає дисципліни:

 • Стандартизація та управління якістю;
 • Вступ до спеціальності «Видавництво та поліграфія»;
 • Історія видавничої справи;
 • Видавнича справа та технічне редагування.

Захистила у 2018 році дисертаційну роботу на тему «Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки» за спеціальністю 13.00.10 – Інформаційні технології в освіті.

Матвійчук-Юдіна О. В. Особливості інформатизації освітніх процесів відповідно стандарту ISO 9001 // Київськ. Універ. ім. Бориса Грінченка. VІ Всеукраїнській наук-прак. конф. молодих науковців  «Інформаційні технології – 2019» травень. – 2019. – с.75-76

Матвійчук-Юдіна О. В. Сучасні методи “комп’ютерної графіки” в системі підготовки фахівців кібербезпеки // Наукові записки Бердян. держ. пед. унів. Вип.1. – 2019. – С.305-312

Матвійчук-Юдіна О. В. Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки. / Юдін О. К // Науковий журнал: Наукоємні технології, НАУ, № 3 2019 С. 330-342

Matviichuk-Yudina Development of methods for identification of information-controlling signals of unmanned aircraft complex operator / O. Yudin, R. Ziubina, S. Buchyk, O. Suprun, V. Ivannikova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, № 9 (104). 2020. — p. 56-65 У фаховому виданні включеного до наукометричних баз Scopus

O. Matviichuk-Yudina Iterative teaching system in the modern conditions of distance learning process realization / O. Yudin, V. Ivannikova // Contemporary technologies in the educational process / Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska, Galyna Buchkivska // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 40. 2020. — р. 30-36

2018 р. – по теперішній час – соорганізатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ)

Вчений секретар кафедри

 1. Стажування «Education and individualization in educational institutions» («Едукація та індивідуалізація в закладах освіти») (з 25 червня по 4 жовтня 2020 р.) у Вищій технічній школі м. Катовіце, Польща, на тему: «The role of information and technology in the construction of the post-coronavirus world» (Роль інформації та технологій у побудові після коронавірусного світу) та у Вищій школі управління та адміністрації в Ополє, Польща, на тему: «Theory and Practice of Individualized Learning» (Теорія та практика індивідуального навчання). Отримано Сертифікат.

Комп’ютерна програма «Освіта» А.с. на КП № 28834 Державний департамент інтелектуальної власності, 13.03.200

Комп’ютерна програма “Тестування” А.с. на КП № 28836 “Державний департамент інтелектуальної власності”, 13.03.2009.

Спосіб забезпечення управління доступом у захищених багатомашинних автоматизованих системах Пат. 73446 Україна, МПК H04L 9/32, H04L 9/14. – №u201202586; Заявл.05.03.2012; Опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18

2011 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України.

2012 р. – Відмінник освіти України.

2018 р. –  Подяка ректора НАУ.

Таран Віктор Миколайович

Посада: cтарший викладач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій  ФМВ НАУ

Науковий ступінькандидат технічних наук

Освіта

Закінчив НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» у 1983 році за спеціальністю «Звукотехніка» та отримав кваліфікацію – Інженер-електрик.

 

Профіль ORCID: 0000-0003-4927-5083

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12054

Викладає дисципліни

 • Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали;
 • Технології видавничо-поліграфічного виробництва;
 • Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва.

ТОВ “Інститут новітніх технологій в освіті» (2017 р.), 90 годин, звіт про стажування.

ivan.zavadetskyi@npp.nau.edu.ua

Завадецький Іван Петрович

Посада: завідувач навчальною лабораторією  «Технології електронних мультимедійних видань» кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій ФМВ НАУ

Освіта

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (механіко-математичний факультет) у 1993 році за спеціальністю «Механіка» та отримала кваліфікацію – Механік, математик-прикладник.

Закінчив аспірантура Інституту проблем енергозбереження НАН України (1993-1995).

Профіль ORCID: 0000-0002-6854-3971

Профіль ResearcherID: 3136067

Сфера наукових інтересів

3D-графіка, 3D-моделювання, дизайн, комп’ютерна графіка,цифрова обробка аудіо- та відеоінформації.

З 1994 року працював інженером-програмістом на державному науково-виробничому підприємстві «Електронмаш» (ДНВП «Електронмаш»). З 1998 року займав посаду начальника інженерного комплексу автоматизованих систем та програмного забезпечення (ІКАС). Приймав участь в ДКР та НДР, розробляв та впроваджував автоматизовані системи управління підприємством: АРМ «Якість» – автоматизація обліку у відділі технічного контролю, АРМ «Склад», СУБД «Енергетик», система «Облік» (в архітектурі «клієнт-сервер»).

З 2005 року і по теперішній час працює завідувачем лабораторії та асистентом (за сумісництвом) кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій. Активно приймав участь у створенні даної лабораторії, підготовці аудиторного фонду та матеріально-технічної бази. Здійснює керівництво навчальною лабораторією «Технології електронних мультимедійних видань» кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Факультету міжнародних відносин (ФМВ). Навчальна лабораторія забезпечує на високому професійному рівні проведення лекційних занять, лабораторних робіт, практичних занять, семінарів, конференцій та захистів дипломних та кандидатських робіт.

Розробляв програми з комп’ютерної та фахово-ознайомлювальної практик.

Розробляв методичні вказівки та проводив лабораторні роботи з наступних навчальних дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації», «Технології видавничо-поліграфічного виробництва», «Видавничо-поліграфічні матеріали», «Додрукарське опрацювання інформації», «Видавнича справа та технічне редагування», «Архівація та стиснення аудіо- та відеозображень» та ін.

Має навички роботи з програмами 3DS Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Sony Sound Forge, Adobe Audition, Sony Vegas Pro, Autodesk AutoCAD, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro та ін.

Підготував доповідь на міжнародну конференцію АВІА. В співавторстві зі студентами кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій підготував тези доповідей на щорічну Науково-практичну конференцію «Мультимедія в освіті та інших сферах діяльності».

Викладав на курсах перепідготовки фахівців Державної служби зайнятості.

Був членом журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція – Комп’ютерні системи та мережі).

Викладає дисципліни:

 • Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали;
 • Додрукарське опрацювання інформації;
 • Видавнича справа і технічне редагування.

За високий професіоналізм, за багаторічну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємства та вітчизняного машинобудування, плідну науково-педагогічну діяльність, зразкове виконання службових обов’язків нагороджений:

 • 2001 р. – Грамота Ленінградської районної державної адміністрації м. Києва (Розпорядження голови РДА №236-к від 10.09.2001 р.);
 • 2003 р. – Грамота державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш»;
 • 2004 р. – Грамота Міністерства промислової політики України.
 • 2018 р. Грамота Національного авіаційного університету (наказ №19/з від 16.02.2018).

Викладав на курсах перепідготовки фахівців Державної служби зайнятості.

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція – Комп’ютерні системи та мережі)

irusya.gnidenko@gmail.com

Гніденко Ірина Андріївна

Посада: асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету

Освіта

Закінчила Національний авіаційний університет у 2009 році за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та отримала кваліфікацію – Інженер-програміст.

Профіль ORCID: 0000-0003-1186-1255

Профіль ResearcherID: U-2643-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12053

Сфера наукових інтересів

Мультимедійні технології, принципи і методивикористання 3D-технологій в мультимедія, створення електронних мультимедійнихвидань.

Автор 25 наукових та навчально-методичних праць.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • вересень 2009 р. по теперішній час – асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок „Академтеплоенергопроект”, м. Київ

 • 2005 – 2007 рр. – інженер Проблемного інституту проектування ефективних теплоенергетичних установок „Академтеплоенергопроект”.

Досвід роботи: 12 років.

Викладає дисципліни

 • «Інформатика (видавничо-поліграфічні виробництва)»;
 • «Архівація і створення мультимедійної інформації»;
 • «Основи композиції і дизайну»;
 • «Додрукарське опрацювання інформації»;
 • «Технології електронних мультимедійних видань»;
 • «3D- технології в мультимедія»;
 • «Комп’ютерна графіка»;
 • «Комп’ютерна схемотехніка»;
 • «Основи комп’ютерної схемотехніки та електроніки»;
 • «Прикладна математика»;
 • «Об’єктно-орієнтовані технології для електронних видань»;
 • «Технології створення веб-систем».

Гніденко І А. Можливості використання 3D-друку під час навчання у вищому навчальному закладі / Гніденко І.А., Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: наук.-практ. конф., 14 – 15 листопада 2018 р.: тези доп. – К.:НАУ, 2018. – С. 19.

Гніденко І А. Аналіз сучасних програмних продуктів для створення web-сайтів, їх переваги та недоліки / Гніденко І.А., Воробйов І.Є. Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – №1 (61) – 108 с. – С. 12-16. У фаховому виданні.

Гніденко І А. 3D- моделювання в сучасному освітньому процесі / Гніденко І.А.,  Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: наук.-практ. конф., 14 – 15 листопада 2019 р.: тези доп. – К.:НАУ, 2019. – С. 20.

Гніденко І А.  Дослідження засобів для створення та супроводження WEB-сайтів / Гніденко І.А., Впровадження інформаційних технологій в систему міжнародних відносин. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020: міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. – К.:НАУ, 2020. – С. 143.

Пройшла підвищення кваліфікації в період з 16.10.2017 по 15.11.2017 без відриву від виробництва в ТОВ «Інститут Новітніх Технологій в Освіті».

Провела семінар у Навчально-науковому інституті неперервної освіти НАУ для співробітників ТОВ «Інститут Новітніх Технологій в Освіті» на тему: «Інноваційне навчання: особливості застосування інтерактивного обладнання в освітньому процесі та тренажерні комплекси в системі професійної та практичної підготовки» (25.02.2020 р.).

taras.dmytrenko@npp.nau.edu.ua

Дмитренко Тарас Васильович

Посадаасистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій  ФМВ НАУ

Освіта
Закінчив Національний авіаційний університет у 2017 році за спеціальністю «Технології електронних мультимедійних видань» та отримав ступінь вищої освіти Магістр.

Профіль ORCID: 0000-0002-2339-2903
Профіль ResearcherID: 3135382
Профіль на сайті НТБ НАУ: 12582

Сфера наукових інтересів
Комп’ютерна інженерія, комп’ютерні мережі,передача відео- та аудіо інформації, використання засобів мультимедіа,використання мікрокомп’ютерів для автоматизації процесів, розробкакористувацького інтерфейсу, перспективи використання мови програмування python.

Розпочав навчання в аспірантурі у 2019 році.
Тема дисертаційної роботи: «Методи та засоби проектування мережних структур з інтеграцією сервісів мультимедіа».

Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерні видавничі системи;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали;
 • Основи технічної естетики і дизайну;
 • Видавнича справа і технічне редагування;
 • Об’єктно-орієнтовні технології для електронних видань;
 • Гіпертекстова обробка інформації;
 • Прикладна математика;
 • Бази даних і знань в видавничо-поліграфічній справі;
 • Фахово-ознайомлювальна практика;
 • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного виробництва;
 • Друкарські та електронні засоби інформації;
 • Інформатика ВПВ;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Теорія кольору;
 • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного виробництва.

Дмитренко Т.В. Хмарні технології як засіб інтеграції інформаційних засобів у процес навчання та проведення наукового дослідження // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики – 2020» : тези доп. К.: НАУ, 20 С. 155

Дмитренко Т.В. Інтеграція структурних сегментів мережі у віртуальний простір // Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»: тези доп. К.: НАУ, 2019. С. 34

Dmytrenko T. V. AUGMENTED REALITY AS A MEANS OF ERGONOMIC COMMUNICATION OF HUMANITY AND MULTIMEDIA INFORMATION WITH THE HELP OF NETWORK TECHNOLOGIES Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XX International conference of higher education students and young scientists, kiev,2020, National Aviation University/Editorial board Isaienko V. [and others]. – K.: NAU,2020 P.224

Онлайн-курс: «Академічна доброчесність» (2019 р.).

EPAM Teachers Internship Program (2020).Отримано сертифікат

Закрыть меню