English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій

Про кафедру

Випускова кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) створена у 2004 році.

Засновником кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій став к.т.н., доцент Мелешко Микола Андрійович, дійсний член Східно-європейської асоціації акустиків. Саме під його керівництвом була створена кафедра та здійснений набір науково-педагогічного та допоміжного персоналу. Нині працює на посаді професора кафедри.

У 2004 році відбувся перший набір студентів на кафедру КММТ здійснено за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», підготовка фахівців відбувалась за спеціальністю 7.092702  “Технологія електронних мультимедійних видань”.

У 2008 році кафедра здійснила перший випуск фахівців ОКР «Бакалавр». Із 33-х випускників 8 отримали дипломи з відзнакою.

У 2009 році відбувся другий випуск «бакалаврів» (всього 59, з відзнакою 13)  і перший випуск фахівців ОКР «спеціаліст» (всього 23, дипломи з відзнакою отримали 6 випускників).

У 2010 р. відбувся перший випуск  фахівців ОКР «Магістр» в кількості 10 чоловік.

Великий внесок у створення кафедри доклали також д.ф.-м.н., доц. Коба Олена Вікторівна та к.т.н., доц. Шепелєва Тамара Володимирівна, які займалися ліцензійною справою та ОКХ і ОПП.

Зараз кафедра готує фахівців ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” спеціалізації “Технології електронних мультимедійних видань” (галузь знань 18 “Виробництво та технології”).

Лекційні та лабораторні заняття з усіх професійно-орієнтованих дисциплін забезпечені навчально-методичними мультимедійними матеріалами. Студенти мають змогу слухати лекції у двох мультимедійних аудиторіях.

Основні напрямки науково-технічної діяльності кафедри:

 • розробка, дослідження та експлуатація комп’ютеризованих технологічних процесів, мультимедійних онлайн/офлайн проектів у освітніх, промислових і комерційних напрямах;
 • комп’ютерна обробка текстової і ілюстративної інформації;
 • проектування інформаційних систем виробництв, обчислювальних мереж та програмного забезпечення;
 • підтримки інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту;
 • обробка аудіо та відеоінформації;
 • цифрова обробка баз даних;
 • матеріалознавчі дослідження для прикладного забезпечення автоматизованих редакційно-видавничих та процесів поліграфічного виробництва;
 • розробка комп’ютеризованих технологій виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних видань, систем штучного інтелекту;
 • аналіз системних підходів щодо впровадження комп’ютерних та інформаційних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну справу.

Підготовка бакалаврів та магістрів у сфері технологій електронних мультимедійних видань орієнтована на використання сучасних комп’ютерних мультимедійних інформаційних технологій.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідження за такою тематикою:

 • системний підхід із впровадження комп’ютерних та інформаційних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну справу;
 • розробка мультимедійних онлайн/офлайн проектів у освітніх, промислових і комерційних напрямах, системах програмування, сучасних СУБД, експертних системах та інших системах штучного інтелекту тощо;
 • дослідження і розробка апаратних та програмних засобів підтримки інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту;
 • дослідження та створення мережевих електронних мультимедійних навчально-методичних комплексів забезпечення ефективності дистанційного навчання та самостійної роботи студентів;
 • аналітичне та статистичне моделювання складних систем і процесів, зокрема, комп’ютерних мереж.

Викладачами кафедри значна увага приділяється не лише фаховій підготовці, а і формуванню у студентів активної громадянської позиції на основі Конституції та законів України. Активно впроваджуються у навчально-виховну роботу положення Кодексу честі студента НАУ та правил внутрішнього розпорядку.

Випускники можуть працювати:

 • у видавництвах, друкарнях, рекламних компаніях, фото-, аудіо-та відеостудіях;
 • технологами друкарського виробництва;
 • технологами електронних мультимедійних видань;
 • фахівцями друкарської та медійної сфери;
 • web-дизайнерами;
 • медіапрдакшені..

Завідувачі кафедри:

 • З 01.09.2008 по 30.06.2009 кафедру очолював д.ф-м.н., с.н.с. – Глазунов Микола Михайлович.
 • З 01.07.2009 по 30.06.2011 кафедру очолював д.т.н., професор, дійсний член Аерокосмічної академії України – Карташов Роберт Петрович.
 • З 01.09.2011 по 16.09.2012 кафедру очолював д.т.н., с.н.с. – Кучеров Дмитро Павлович.
  До 30.06.2015 кафедру очолював к.т.н., доц. – Мелешко Микола Андрійович.
 • 3 01.07.2015 та дотепер – кафедру очолює д.пед.н., проф. – Лобода Світлана Миколаївна.
Закрыть меню