English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Участь у конференціях, семінарах, виставках і з’їздах 2018-2019 навчальний рік

 1. Международная симпозіум «The Environment and the Industry», м. Бухарест (Румунія), 20-21 вересня 2018 р. (Вишневський В. І.)
 2. Восьмий Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», м. Київ, 10-12 жовтня 2018 року (Балабанов Г. В., Беркова О. П., Борисюк О. А., Вишневський В. І., Руднєва М. Г., Сайчук В. С., Ткачук Л. М., Уварова Г. Ш., Фокін С. П.)
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації», м. Київ, 25-26 жовтня 2018 р. (Балабанов Г. В.).
 4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку, Умань, 29-30 жовтня 2018 р. (Пестушко В. Ю.)
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти», м. Ужгород, 7-8 грудня 2018 р. (Ткачук Л. М., Беркова О.П.)
 6. ІІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», м. Луцьк, 13–14 грудня 2018 р. (Руднєва М. Г., Ткачук Л. М.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Вода для всіх», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів, м. Київ, 21 березня 2019 року (Вишневський В. І.)
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», м. Київ, 10-11 квітня 2019 року (Фокін С. П.)
 9. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», м. Київ, 11-12 квітня 2019 року (Балабанов Г. В.)
 10. Науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Інституту туризму Федерації профспілок України «Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики», м. Київ, 18 квітня 2019 року (Балабанов Г. В., Сайчук В. С., Мархонос С. М., Ткачук Л. М.)
 11. ХIV Міжнародна науково-технічній конференція «АВІА-2019», м. Київ, 23-25 квітня 2019 року (Борисюк О. А., Мархонос С. М., Пестушко В. Ю., Сайчук В. С., Степанець Н. П., Ткачук Л. М., Уварова Г. Ш., Фокін С. П.)
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та регіональні системи», м. Луцьк, 15-17 травня 2019 року (Борисюк О. А., Дудник І. М.)
 13. V Міжнародний круглий стіл «Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід», м. Черкаси, 16 травня 2019 року (Сайчук В. С.)
 14. Круглий стіл в рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій «Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України», м. Київ, 16 травня 2019 року (Сайчук В. С., Ткачук Л. М.)
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», м. Умань, 29-30 травня 2019 року (Пестушко В.Ю.)
 16. II Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку», м. Умань, 30-31 травня 2019 року (Балабанов Г. В., Сайчук В. С.)

 

Участь у конференціях, семінарах, виставках і з’їздах 2017-2018 навчальний рік

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон: стратегія оптимального розвитку», м. Харків, 19-20 вересня 2017 року (Дудник І.М.)
 2. XXVII Конференція Придунайських країн, Золоті піски (Болгарія), 26–28 вересня 2017 р. (Вишневський В. І.).
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика», м. Полтава, 27-28 вересня 2017 (Пестушко В.Ю.).
 4. Міжнародна конференція зі статистики в сфері туризму, м. Київ, 3-4 жовтня 2017 року, (Балабанов Г.В., Дудник І.М.).
 5. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях», м. Київ, Пуща-Водиця, 3–4 жовтня 2017 р. (Вишневський В. І.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети», м. Харків, 27 жовтня 2017 року (Кучеренко В. С., Пестушко В.Ю., Уварова Г. Ш.).
 7. XIV Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 28 жовтня – 10 листопада 2017 р. (Беркова О. П.).
 8. XV Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 27 листопада – 7 грудня 2017 р. (Беркова О. П.).
 9. XII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий диспут: питання економіки та фінансів», Київ – Будапешт – Відень, 29 грудня 2017 р. (Беркова О. П.).
 10. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», м. Луцьк, 11-12 грудня 2017 р. (Балабанов Г. В.)
 11. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація», м. Полтава, 14 грудня 2017 р. (Беркова О. П.).

Участь у конференціях, семінарах, виставках і з’їздах 2016-2017 навчальний рік

 1. Міжнародна наукова конференція «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича)», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р. (Пестушко В. Ю.).
 2. X Міжрегіональна виставка-турсалон «Відпочивайте на Полтавщині», ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 27 жовтня 2016 р. (Балабанов Г. В.)
 3. Друге засідання Наукової ради з туризму та курортів Мінекономрозвитку «Ukraine Tourism Knowledge Network», ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 27 жовтня 2016 р. (Балабанов Г. В., Сайчук В. С.)
 4. Міжкафедральний науково-методичний семінар «Транспортно-географічна підготовка сучасного фахівця», Національний авіаційний університет, м. Київ, 22 листопада 2016 р. (Балабанов Г. В., Дудник І. М., Ткачук Л. М., Сайчук В. С.)
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту та туризму», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 16 грудня 2016 р. (Фокін С. П.)
 6. Міжнародна конференція «Inżynier XXI wieku» («Engineer of XXI Century» – the VI Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists), м. Бельсько-Бяла, Польща, 2 грудня 2016 р. (Кузнєцова Т. В.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвячена Всесвітньому дню води, Інституті водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, 21 березня 2017 р. (Вишневський В. І.)
 8. ХIII Міжнародна науково-технічна конференція: Авіа-2017, НАУ, 19-21 квітня 2017 р., м. Київ (Пристайко О. П.)
 9. ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України», м. Черкаси, 17 травня 2017 р., (Кучеренко В. С., Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.).
 10. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь, 18-19 травня 2017 р. (Ткачук Л. М., Уварова Г. Ш., Фокін С. П.).
 11. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми країнознавчої науки» 18–19 травня 2017 р., м. Луцьк (Пестушко В. Ю.).
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», 29-30 травня 2017 року, м. Умань (Пестушко В. Ю.).

 

Close Menu